התחמם [htḥmm] (to warm up) conjugation

Hebrew
39 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתחמם
mitəḥamem
I/you/he (masculine) warm up
מתחממת
mitəḥamemet
I/you/she (feminine) warm up
מתחממים
mitəḥaməmiym
we/you all/they (masculine) warm up
מתחממות
mitəḥaməmṿot
we/you all/they (feminine) warm up
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התחממתי
hitəḥamamətiy
I warmed up
התחממת
hitəḥamaməta
you (masculine) warmed up
התחממת
hitəḥamamətə
you (feminine) warmed up
התחמם
hitəḥamem
he warmed up
התחממה
hitəḥaməmah
she warmed up
התחממנו
hitəḥamamənṿ
we warmed up
התחממתם
hitəḥamamətem
you all (masculine) warmed up
התחממתן
hitəḥamaməten
you all (feminine) warmed up
התחממו
hitəḥaməmṿ
they warmed up
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתחמם
’etəḥamem
I will warm up
תתחמם
titəḥamem
you (masculine) will warm up
תתחממי
titəḥaməmiy
you (feminine) will warm up
יתחמם
yitəḥamem
he will warm up
תתחמם
titəḥamem
she will warm up
נתחמם
nitəḥamem
we will warm up
תתחממו
titəḥaməmṿ
you all (masculine) will warm up
תתחממנה
titəḥamemənah
you all (feminine) will warm up
יתחממו
yitəḥaməmṿ
they (masculine) will warm up
תתחממנה
titəḥamemənah
they (feminine) will warm up
Imperative mood
-
התחמם
hitəḥamem
warm up!
התחממי
hitəḥaməmiy
warm up!
-
-
-
התחממו
hitəḥaməmṿ
warm up!
התחממנה
hitəḥamemənah
warm up!
-
-

Examples of התחמם

Example in HebrewTranslation in English
,אתה קפוא, דאג .לך לשתות קפה, להתחמםYou're freezing, Doug. Go get some coffee and warm up.
,במהלך הלילה גופן מתקרר ,ועכשיו עליהן להתחמם מהר כדי שיוכלו להיות פעילות .ולהתחיל לחפש מזון ,גופן ועורן שחוריםDuring the night their bodies cooled and now they must warm up quickly in order that they can become active and start feeding.
,היי, אדיסון ? רוצה להתחמם ביחד כן, אדיסון, תתחמם !Hey, Edison, wanna warm up together?
,ועוד דבר בנוגע למכונית .תני לה דקה להתחמם .כן, זו דקה קשהOne more thing about the car. Let it warm up for a minute. Yeah, that's a tough minute.
,חכי, חכי, חכי .רגע, רגע .תני לו להתחמם .הוא יתרגל לזה מידWait a minute, let him warm up. Where have you taken me?
.היי, תראו את זה .הוא מתחיל התחמם - עכשיו, זהו מקל ההליכה- Hey, look at that. - He's starting to warm up. Now this is that walking stick that causes earthquakes, right?
זה לא מתחמםIt doesn't warm up.
.אני מתחממת לכבודךThis is how I'm gonna warm up for you.
את מתחממת עם ?Wait. you warm up with a half a marathon?
הכי טובה בלוס אנג'לס ,היא מתחממת לאט ,אבל כשהיא נכנסת לעניינים .היא מלאה אנרגיהThis is the finest trial attorney in L.A? She's slow to warm up, but when she gets going, she's a real dynamo.
מה יש לאימא שלך .היא מתחממת לאט .ויום אחד, היא תאהב אותך כמוניShe's slow to warm up, and one day, she's gonna love you as much as I do.
,במהלך התקפי שמש קצרים הפרחים מתחממים ולפתע .מתחילים בייצור צוףDuring brief, sunny spells, the flowers warm up and suddenly start producing nectar.
.כשבוס נכנס פנימה .הו, טוב, הם מתחממיםOh, well, they'll warm up once we all get to know each other.
אבא שלי ואני דרך כלל מתחממים עם קצת מתיחות.My dad and I usually warm up with some stretching.
לא- .בחייך - .אנחנו רק מתחממים .כן - .תיתן לעניינים להתחיל לזרום -no. alright, we're just getting warm up.
.מתחממות לאט ,גבר הוא כמו מיקרוגלThey're more slow to warm up. Men are like microwaves.
.אני אשבור לך את הרגליים באופן אישי .אני כבר התחממתי - ?I personally am gonna bust yöur legs. I'm all warmed up now.
.אפילו לא התחממתי ?- I'm not even warmed up.
.רק התחממתי .קדימהI'm just getting warmed up. Come on. All right.
.רק התחממתיI was just getting warmed up.
איי בקושי התחממתי!I barely got warmed up, you know!
.אבל כבר התחממת .נמצא משהו שמתאים לך .נוכל לעשות אימוני ניסויBut you're warmed up. We'll find something that works for you. We can run some practice tests.
התחממת .אני בסדר- השוטרים חושבים שויק השאיר את .המיכל פתוח והיא כנראה נפלה הם אפילו חושבים שהוא גילה .שהיא נפלה לפני מספר שבועות- You warmed up? - I'm OK. Cops think Veeck probably left the tank open and somehow she fell in.
יופי- התחממת, או שאתה רוצה ?- Good! You warmed up?
לירוי עוד לא התחממת?You warmed up yet?
רק התחממת .לא- לא עשיתי דבר.Just getting warmed up? Didn't.
,כשפגשתי אותה לראשונה .היא אפילו לא הסתכלה עלי אבל היא התחממה .אחרי...When l first met her, she wouldn't even look at me, but she warmed up after, oh... three years.
.בגלל זה הטמפרטורה התחממה .כן, אבל עכשיו היא מתכווצתThat's why the temperature's warmed up. Yeah, but now it's shrinking.
.בסדר, המדפסת התחממהAll right, the printer's warmed up.
.ולכן קשה מאוד להבחין בה ,עכשיו, בחום ידי ובחום השמש .אני מניח שהיא התחממה מספיקAnd now in the warmth of my hand and in the sunshine I guess he has warmed up quite a lot.
היה קר ! אבל התחממנו די מהרWe warmed up quickly!
,טוב, חברים ? כולכם התחממתםAll right, guys, are you all warmed up?
...יפה, יפה .התחממתם כבר?Good, good. You're all warmed up?
,וכשהן התחממו .הוא הלך לחפש עציםAs they warmed up by the stove, he excused himself to get firewood.
. הפנים שלי רק התחממוMy face is just getting warmed up.
.בשבילם זאת השעה הכי טובה .הם התחממו היטב .הם עיכלו את ארוחת הבוקרFor them this is the best time. Theyre thoroughly warmed up theyve digested their morning meal and theyve got energy to spare.
.המים התחממו במסע צפונה אך הם עדיין קרים ועשירים .בחומרים מזיניםThe water has warmed up on the journey north, but it's still cold and nutrient rich.
.טוב מאוד .הם כולם התחממוVery good. They're all warmed up.
.את תתחממי תוך כדי הליכהYou will warm up as we go.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

התחבא
hideself secondperson masculine singular
התחבר
connect
התחרט
regret
התקדם
advance

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

היה
be
הצחיק
make laugh
הקביל
parallel
התאבך
rise up
התבטא
express
התגלגל
roll
התחבא
hideself secondperson masculine singular
התחבר
connect
התחרט
regret
התעצל
be lazy

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'warm up':

None found.
Learning languages?