Χρωματίζω (color) conjugation

Greek
16 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
χρωματίζω
I color
χρωματίζεις
you color
χρωματίζει
he/she does color
χρωματίζουμε
we color
χρωματίζετε
you all color
χρωματίζουν
they color
Future tense
θα χρωματίσω
I will color
θα χρωματίσεις
you will color
θα χρωματίσει
he/she will color
θα χρωματίσουμε
we will color
θα χρωματίσετε
you all will color
θα χρωματίσουν
they will color
Aorist past tense
χρωμάτισα
I colored
χρωμάτισες
you colored
χρωμάτισε
he/she colored
χρωματίσαμε
we colored
χρωματίσατε
you all colored
χρωμάτισαν
they colored
Past cont. tense
χρωμάτιζα
I was coloring
χρωμάτιζες
you were coloring
χρωμάτιζε
he/she was coloring
χρωματίζαμε
we were coloring
χρωματίζατε
you all were coloring
χρωμάτιζαν
they were coloring
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
χρωμάτιζε
be coloring
χρωματίζετε
color
Perfective imperative mood
χρωμάτισε
color
χρωματίστε
color

Examples of χρωματίζω

Example in GreekTranslation in English
Είναι σαν να χρωματίζεις σκίτσα.It's like a coloring book.
Πήρα και έναν απ' αυτούς τους φωσφοριζέ μαρκαδόρους οπότε μπορώ να κάνω αυτό που χρωματίζεις τις λέξεις.Oh, I got one of those see-through yellow pens so I can do that thing where you color in the words.
Χάρι, σου αρέσει να χρωματίζεις βιβλία;Harry, do you like coloring books? Okay.
και τώρα είναι σαν να το γεμίζεις, χρωματίζεις την εικόνα και νομίζω ότι αυτή η εικόνα λείπει από εσάςAnd now it's like filling in, it's coloring the picture and I think that that's the part that... has been missing from you.
Πρώτα το σχεδιάζουμε με το μολύβι και μετά το χρωματίζουμε. Κι όποιος τη σκαπουλάρει θα πάρει μηδέν.First with a pencil, then color it.
Βοηθά εάν χρωματίζετε.It helps if you color.
- που χρωματίζουν τα δόντια σου με απίθανα χρωματα.- that turn your teeth crazy colors.
Η φύση του εγκλήματος ή οι καταστάσεις της ανάκλησης χρωματίζουν τα αισθήματα σας για το Νέπτουν;Does the nature of that crime or the conditions of your recall color your feelings for Neptune?
Οι εμπειρίες μας χρωματίζουν αυτό που γνωρίζουμε.Our experiences color what we know.
Σκεφτόμουν ότι εάν οι χρήσεις Bivolo χρωματίζουν για να προκαλέσει την προσωρινή ψύχωση, ίσως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το φως και χρώμα για να το αντιστρέψει.I was thinking that if Bivolo uses color to induce the temporary psychosis, maybe we can use light and color to reverse it.
Τέλος πάντων, κάθεσαι στον υπολογιστή σου και χρωμάτισες ήδη τον αγρό αλλά τώρα προχώρησες στα πουλιά και τα σύννεφα.Anyway, you're sitting at your computer, and you've already colored in the field, but now you've moved on to painting your birds ?
Δε χρωματίσαμε ποτέ ούτε ένα από τα χάρτινα λουλούδια μας κίτρινο.We never colored even one of our paper flowers Yellow.
"Τα χρώματά σου χρωμάτισαν τις προθέσεις μου.""Your colors have colored my intentions."
Αφού προσθέσεις το αλκόολ, ρίχνεις την καραμέλα, χρωματίζοντας την σίκαλη, το καλαμπόκι...εξαρτάται το τί θέλεις.After you add the alcohol, you throw in your caramel coloring, your oil of rye, bourbon... depending what you want.
Το Uh, αλλά αυτό δεν σημαίνει χρωματίζοντας μέσα στις γραμμές, επειδή τα παιδιά κάνουν αυτού.Uh, but that doesn't mean coloring inside the lines, because kids do that. That's their gift.
Έχει χρωματίσει αυτό το άρθρο.He has colored this article. Check this out.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

αρωματίζω
grab
χρηματίζω
lay gravel

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'color':

None found.
Learning Greek?