Χρηματοδοτώ (fund) conjugation

Greek
34 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
χρηματοδοτώ
I fund
χρηματοδοτείς
you fund
χρηματοδοτεί
he/she does fund
χρηματοδοτούμε
we fund
χρηματοδοτείτε
you all all fund
χρηματοδοτούν
they fund
Future tense
θα χρηματοδοτήσω
I will fund
θα χρηματοδοτήσεις
you will fund
θα χρηματοδοτήσει
he/she will fund
θα χρηματοδοτήσουμε
we will fund
θα χρηματοδοτήσετε
you all all will fund
θα χρηματοδοτήσουν
they will fund
Aorist past tense
χρηματοδότησα
I did fund
χρηματοδότησες
you did fund
χρηματοδότησε
he/she did fund
χρηματοδοτήσαμε
we did fund
χρηματοδοτήσατε
you all all did fund
χρηματοδότησα
they did fund
Past cont. tense
χρηματοδοτούσα
I was fundding to pieces
χρηματοδοτούσες
you were fundding to pieces
χρηματοδοτούσε
he/she was fundding to pieces
χρηματοδοτούσαμε
we were fundding to pieces
χρηματοδοτούσατε
you all all were fundding to pieces
χρηματοδοτούσαν
they were fundding to pieces
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
χρηματοδότσου
you fund!
χρηματοδοτήστε
you all be fundding to pieces!
Perfective imperative mood
να χρηματοδοτείς
you be fundding to pieces!
χρηματοδοτείτε
you all be fundding to pieces!

Examples of χρηματοδοτώ

Example in GreekTranslation in English
Ας πούμε ότι είμαι Ιρανός αξιωματούχος, και δουλειά μου είναι να χρηματοδοτώ τρομοκρατικές επιχειρήσεις στο Δυτικό ημισφαίριο.Say I'm an Iranian official whose job it is to fund terrorist operations in the Western hemisphere.
Επειδή μας χρηματοδοτείς δεν μπορείς να διατάζεις.Really, l can't believe this. Don't think that because you fund us you have the right to boss us around.
Αλλά, εσύ δεν είσαι που χρηματοδοτείς την ανακαίνιση της εκκλησίας;But aren't you the one who's funding the renovation of the church?
Πώς τα πάω μέχρι τώρα; Και τα τελευταία πέντε χρόνια κλέβεις απ' αυτό το καταπίστευμα, για να χρηματοδοτείς τον ακριβό τρόπο ζωής σου...And for the past five years, you have been stealing from that fund to fuel your expensive lifestyle--
Μιας και μοιραζόμαστε απόψεις, δεν ξετρε- λάθηκα που χρηματοδοτείς την έρευνα της.And while we're making a list, I'm not wild about the fact that you're funding her research, either.
Αν σταματήσεις να με χρηματοδοτείς, μπορώ να πω στον Τράβις πού να σε βρει.If you stop funding me, I may just have to let Travis know where to find you.
Τώρα δηλαδή χρηματοδοτούμε τρομοκράτες.So now we're funding terrorists.
Πως νομίζεις ότι χρηματοδοτούμε αυτή την οργάνωση;How do you think that we fund this organization, huh?
Επειδή δε δίνουμε λεφτά σε αυτούς τους ανθρώπους, δε χρηματοδοτούμε τις επιχειρήσεις τους, δεν τους δίνουμε κίνητρο να το ξανακάνουν, δεν κάνουμε τον κόσμο πιο επικίνδυνο μέρος, και δεν πληρώνουμε λύτρα για μέρος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.Because you don't give money to these people, you don't fund their operation, you don't give them incentive to do it again, you don't make the world a more dangerous place and you don't pay ransom for a member of the U.S. Armed Forces.
Και πιστεύω στη δουλειά που χρηματοδοτούμε.And I believe in the work we're funding.
Όταν αποσύρουμε τα χρήματα μας από τις μεγάλες συγκεντρωτικές τράπεζες, και τα καταθέσουμε σε τοπικές τράπεζες και πιστωτικές ενώσεις, αποχρηματοδοτούμε το πρόβλημα και χρηματοδοτούμε τη λύση, όλα σε μια κίνηση.When we move our money out of the big centralised banks, and it's in locally owned banks and credit unions, we defund the problem and fund the solutions, all in one move.
Δε θέλω να χρηματοδοτούν δικοί μου τον ΙΡΑI don't approve of my men delivering funds for the IRA.
-'Οσους χρηματοδοτούν το έργο.People who are funding your research, doctor.
Οι άνθρωποι που χρηματοδοτούν αυτό το έργο... φοβούνται να μη στραμπουλίξεις κανέναν αστράγαλο και μας μηνύσεις.The people who fund this project... are afraid you'll sprain an ankle and sue us.
Μόνο τέτοιοι χρηματοδοτούν έρευνες στις επιστήμες.Well, these days only a nut and a control freak would completely fund research into pure science.
Τα καλύτερα εργαστήρια χρηματοδοτούν έρευνες... και δε βγάζουν άκρη.Smartest guys in the world... the best labs, funding.... They don't know what to make of it.
Αυτό το είδος άφθονου χρήματος, θα χρηματοδοτήσει μια αναζωογονημένη, παραγωγική οικονομία, στην οποία οι οικονομίες των ανθρώπων... θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τίμια δάνεια με πραγματικά υφιστάμενα χρήματα.This kind of abundant money, will fund a re-invigorated, productive economy, in which the savings of the people could fund honest loans of real existing money.
Αν δε μπορέσουμε να ξεπληρώσουμε τα χρέη μας, θα χρηματοδοτήσουν τους εχθρούς μας.If we fail to repay these loans, the bank will fund our enemies.
Ξόδεψα λεφτά για το καλό της περιοχής έστειλα μεσάζοντες στο συμβούλιο του Πρέσκοτ χρηματοδότησα ορυχεία και πριονιστήρια.I spent well of this country. I funded mine sawmills. You've come a long way!
Ένα λογαριασμό που εγώ χρηματοδότησα.An account that I funded.
Αναρωτιόμουν γιατί δε χρηματοδότησες την αποστολή μου.I wondered why you didn't fund the expedition.
Αν ήθελες να αποδοθεί δικαιοσύνη... γιατί δε χρηματοδότησες την αποστολή μου;If you'd only wanted to show justice, why not fund my expedition instead.
Η εταιρία σου αποτελείται από εαένα και τις επαγγελματικές κάρτες που εσύ εκτύπωσες και χρηματοδότησες.Your Bacon Boot company consists of you and the business cards you printed up, funded by yours truly.
Εσύ χρηματοδότησες την Πολυδυναμική.You funded Polydynamics.
Η κυβέρνηση δεν χρηματοδότησε μόνο το εργοστάσιο...The funds aren't only for the factory
Και εδώ ένα για το πως ο ίδιος προσωπικά χρηματοδότησε τον πομπό για τον Σόλσβιγκ.And here's one on how he personally funded Solsvig's transmitter.
Την έρευνά του χρηματοδότησε ένας οφθαλμίατρος, ο Χάρολντ Λάιτ.His experiments were funded by a wealthy eye doctor named Harold P. Leit.
Απ'το 1983, η ΚGB χρηματοδότησε πέντε αποστολές.Since 1983, KGB provided funding for five direct-action missions:
Πάντως με χρηματοδότησε και γι'αυτό θα τον εκτιμώ πάντα καλός άνθρωπος.But he was willing to fund my program and for that alone I will always consider him a good man.
Και... παρεπιπτόντως, χρηματοδοτήσαμε άλλες επιχειρήσεις συστημάτων και δεν έχει αποδώσει πραγματικά. Φοβόμαστε."And... by the way, we funded other systems companies and it hasn't really panned out.
Εμείς το χρηματοδοτήσαμε.We fund it. We own it.
Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την αποστολή.- We funded this expedition.
Δεν το χρηματοδοτήσαμε ακόμα.Haven't funded it yet.
Πες μου πως δεν χρηματοδοτήσαμε τη δολοφονία του Βασιλέως μας.Tell me we didn't fund an assassination on our king.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'fund':

None found.
Learning Greek?