Τοποθετούμαι (am placed) conjugation

Greek
16 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
τοποθετούμαι
I be placed
τοποθετάσαι
you are placed
τοποθετάται
he/she is placed
τοποθετόμαστε
we are placed
τοποθετάστε
you all all are placed
τοποθετούνται
they are placed
Future tense
θα τοποθετηθώ
I will be placed
θα τοποθετηθείς
you will be placed
θα τοποθετηθεί
he/she will be placed
θα τοποθετηθούμε
we will be placed
θα τοποθετηθείτε
you all all will be placed
θα τοποθετηθούν
they will be placed
Aorist past tense
τοποθετήθηκα
I was placed
τοποθετήθηκες
you were placed
τοποθετήθηκε
he/she was placed
τοποθετηθήκαμε
we were placed
τοποθετηθήκατε
you all all were placed
τοποθετήθηκα
they were placed
Past cont. tense
τοποθετόμουν
I was being placed
τοποθετόσουν
you were being placed
τοποθετόταν
he/she was being placed
τοποθετόμαστε
we were being placed
τοποθετόσαστε
you all all were being placed
τοποθέτονταν
they were being placed
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
τοποθετήσου
you be placed!
τοποθετηθείτε
you all keep being placed!
Perfective imperative mood
να τοποθετάσαι
you keep being placed!
τοποθετάστε
you all keep being placed!

Examples of τοποθετούμαι

Example in GreekTranslation in English
Οι στάχτες τοποθετούνται σ' αυτές τις μεταλλικές τεφροδόχους μα η ψυχή δεν είναι πια εκεί, είναι ψηλά στον αιθέρα απαλλαγμένη από βάσανα, απελευθερωμένη, καθαρή.. ...προχωρά σε άλλο σώμα.The ashes are placed in these metal urns but the soul is no longer there, it is up in the ether free of suffering, liberated, clean it moves into another body
Εξαιρετικής αντοχής. Οι ίνες τοποθετούνται σε καυστικό διάλυμα, ανοίγουν και στα κενά μπαίνει η βαφή.Fibers are placed in a caustic solution, splitting the fibers apart and providing an increased surface area to absorb the dye.
3.150 δικαιώματα προαιρέσεως... τοποθετούνται στις μετοχές της United Airlines.3,150 put options are placed on United Airlines' stock.
27.294 δικαιώματα προαιρέσεως... τοποθετούνται στη μετοχή της Boeing, 5 φορές πάνω από τον συνήθη μέσο όρο.27,294 put options are placed on Boeing's stock, more than 5 times the daily average.
4.516 δικαιώματα προαιρέσεως τοποθετούνται στη μετοχή της American Airlines, 11 φορές πάνω από τον μέσο όρο.4,516 put options are placed on American Airlines, almost 11 times its daily average.
Ο Πασκ θα τοποθετηθεί σε στάση, όπου θα παραμείνει Μέχρι να βρεθεί μια θεραπεία για την φονική ασθένεια!'Pasc will be placed in stasis, where he will remain... 'until a cure for the killing sickness can be found.
Όταν επιστρέφει στην ομοσπονδιακή φυλακή, ο Beck θα τοποθετηθεί κάτω από ...When he is returned to the federal prison, Beck will be placed under...
Αυτός θα τοποθετηθεί σε ένα από... τα καλύτερα μας κελιά έως ότου να λήξει ο πόλεμος... όσο καιρό και αν πάρει.He will be placed in one of our better cells until the war is over however long that may take.
Ίσως μπορείτε όλοι να μου δείξετε τι θα τοποθετηθεί εδώ.Perhaps you all can show me what will be placed here.
Η κούκλα θα τοποθετηθεί έξω, δίπλα απο τους πάγκους σας, ντυμένη με κάτι απο όλους μας.The mannequin will be placed outside beside your stalls, each wearing a different ensemble.
Θα παρουσιαστούν σύμφωνα με το νόμο, τότε τα στοιχεία θα τοποθετηθούν σε ένα κουτί.It will be presented in accordance with the law, then the evidence will be placed in a box.
Το σώμα τοποθετήθηκε σε μια σκάφη... και μεταφέρεται για αρκετά μίλια μέσα από τα αλσύλλια.The body was placed on a trough and carried for several miles through the thickets.
Και ο Ιησούς τοποθετήθηκε εκεί.And Jesus was placed there.
Τουλάχιστον το σκοινί τοποθετήθηκε στο λαιμό του και η παγίδα άνοιξε.At least the rope was placed around his neck and the trap was sprung.
Ω ναι, αυτό τοποθετήθηκε.Oh yes, it was placed.
Ήταν φανερό σας Watson Ότι το σώμα τοποθετήθηκε στην οροφή της μεταφοράς.It was evident to you Watson that the body was placed on the roof of the carriage.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'am placed':

None found.
Learning Greek?