Συμβαίνω (happen) conjugation

Greek
21 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
συμβαίνω
I happen
συμβαίνεις
you happen
συμβαίνει
he/she does happen
συμβαίνουμε
we happen
συμβαίνετε
you all all happen
συμβαίνουν
they happen
Future tense
θα συμβώ
I will happen
θα συμβείς
you will happen
θα συμβεί
he/she will happen
θα συμβούμε
we will happen
θα συμβείτε
you all all will happen
θα συμβούν
they will happen
Aorist past tense
συνέβηκε
I did happen
συνέβηκες
you did happen
συνέβηκε
he/she did happen
συμβήκαμε
we did happen
συμβήκατε
you all all did happen
συνέβηκε
they did happen
Past cont. tense
συνέβαινόμουν
I was happening on
συνέβαινόσουν
you were happening on
συνέβαινόταν
he/she was happening on
συνέβαινόμαστε
we were happening on
συνέβαινόσαστε
you all all were happening on
σύνεβαινόνταν
they were happening on
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
σύμβσου
you happen!
συμβείτε
you all be happening on!
Perfective imperative mood
να συμβαίνεις
you be happening on!
συμβαίνετε
you all be happening on!

Examples of συμβαίνω

Example in GreekTranslation in English
Χμ, εσύ συμβαίνεις.What happened, you happened.
αυτό δεν μπορεί να συμβαίνεις, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνεις.This can't be happenin', this can't be happenin'.
Αυτή τη στιγμή, εμείς συμβαίνουμε.At the moment, we're what's happening.
Μεγάλα γεγονότα συμβαίνουν παντού τριγύρω.l don't know. Big things are happening all around.
Δεν πειράζει, συμβαίνουν τέτοια.It's ok. It--it happens.
Πάντα πίστευα ότι αν κάνω το σωστό, αν φερόμουν στους ανθρώπους σωστά, τότε καλά πράγματα θα μου συμβαίνουν.I always thought if I did the right thing, if I treated people right, then good things would happen to me.
Οι άνθρωποι μιλούν για τη μοίρα.. ...ότι τα πάντα συμβαίνουν για έναν λόγο.People talk about fate... how everything happens for a reason.
Η χώρα χρειάζεται την προσοχή σου για όσα συμβαίνουν μετά τη ρίψη της βόμβας.The country needs your energy and attention on what happens after those bombs drop.
Ξέρω ακριβώς τι θα συμβείς στις 3:15.Yes, I do. I know exactly what will happen at 3:15.
Κάτι θα συμβεί, το είπε.And something will happen, he said it would.
Αλλά κακά πράγματα θα συμβούν, και πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα να μαθαίνουμε πως θα τα αντιμετωπίζουμε!But bad things will happen, and we have to start learning now how to deal with those things!
Μεγάλα πράγματα θα συμβούν σε αυτή τη νέα γη για σένα πλούτη και ευτυχία Και ίσως ακόμη και...έρωτας.Great things will happen in this new land for you. Um... riches and happiness and maybe even... love.
Πώς μπορώ να σε αφήσω ελεύθερη όταν είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα συμβούν άσχημα πράγματα.How could I ever let you go when I know with an almost absolute certainty that bad things will happen?
Πολλά θα συμβούν. Ο Χίας είναι έξω.So much will happen, Hias is outside.
Αν αυτά, και τα εκατομμύρια κορίτσια σαν και αυτά... πετύχουν να πάρουν το είδος εκπαίδευσης που χρειάζονται... απίστευτα πράγματα θα συμβούν.If they, and the millions of girls like them... succeed in getting the kind of education they need... incredible things will happen.
Ακόμα δεν πιστεύω ότι αυτό μου συνέβηκε εμένα, Το ξέρω ότι συνέβηκε...I still cannot believe this happened to me.
Φανταστείτε τι θα μας έλεγε για τους ανθρώπους της και για το τι συνέβηκε.Just imagine what she could tell us about her people and about what happened to her.
Τι συνέβηκε μόλις;What just happened?
Τότε συνέβηκε το "ατύχημα".That's when the "accident" happened.
Δεν είμαι υπεύθυνος για ότι συνέβηκε στο σύζυγο σαςI'm not responsible for what happened to your husband.
Εσύ συνέβηκες.You happened.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

συμβιώνω
coexist

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'happen':

None found.
Learning Greek?