Παρέχω (give) conjugation

Greek
35 examples
This verb can also have the following meanings: provide, offer

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
παρέχω
I give
παρέχεις
you give
παρέχει
he/she gives
παρέχουμε
we give
παρέχετε
you all give
παρέχουν
they give
Future tense
θα παράσχω
I will give
θα παράσχεις
you will give
θα παράσχει
he/she will give
θα παράσχουμε
we will give
θα παράσχετε
you all will give
θα παράσχουν
they will give
Aorist past tense
I gave
you gave
he/she gave
we gave
you all gave
they gave
Past cont. tense
παρείχα
I was giving
παρείχες
you were giving
παρείχε
he/she was giving
παρείχαμε
we were giving
παρείχατε
you all were giving
παρείχαν
they were giving
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
να παρέχεις
be giving
παρέχετε
give
Perfective imperative mood
give
παράσχετε
give

Examples of παρέχω

Example in GreekTranslation in English
- 'Ήθελα να του παρέχω τα πάντα.Well, I wanted to give him everything. Emma!
- Σε παρακαλώ, πες μου ότι χαίρεσαι γιατί θα είναι χαρά μου να σου παρέχω ότι θέλεις.- Joanie, please tell me this will make you happy, because it will make me happy to give you everything you want.
Όταν γεννήθηκε η Ρόουζ, υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα έκανα ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να της παρέχω μία καλή ζωή.When Rose was born, I promised myself I'd do everything humanly possible to give her a good life.
Αν αυτό είναι που θέλεις εμένα δουλειά μου είναι να σου παρέχω ότι θέλεις.If that's what you want, and it's my job to give you what you want.
Αν παρέχεις ποιοτική φροντίδα, Θα χρειαστείς και ποιοτικό φαγητό.If you're gonna give quality care, you're gonna need some quality food.
Αν συνεχίσεις να μου παρέχεις τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζομαι, θα σε προστατεύσω από τα πάντα.If you continue to give me the nutrients to live, I will fully protect you from anything.
Δεν είναι προδοσία να παρέχεις φιλοξενία σε ταξιδιώτες.It is not disloyal to give hospitality to travellers.
Είναι ευθύνη σου να παρέχεις στους ασθενείς σου τις απαραίτητες πληροφορίες για να λάβουν τις αποφάσεις τους.It's your responsibility to give your patients the information necessary to make an informed decision.
"Η Μέγκαν και η 'ριελ έτρεξαν στο κρεβάτι η μαθήτρια ανταλλαγής έφτασε πρώτη, ενώ η δασκάλα μουσικής του Σπαζ του παρέχει εξωσχολική βοήθεια με το... το φλάουτό του.""Megan and Ariel race to bed the exchange student first, "While Spazz's music teacher gives him after-hours help with his..." "...
"διότι η ακρίβεια ενός νόμου... παρέχει τη δυνατότητα της παράκαμψής του."because the precision of the law gives a possibility to get around it.
- Και τι θα κερδίσω εγώ; - Ένα ανοιχτό σύστημα. Που θα ανήκει σε μια ιδιωτική οντότητα, η οποία θα μας παρέχει εύλογη αποποίηση, ενώ θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τη χώρα μας από τρομοκρατικές επιθέσεις.An open system, one owned by a private entity that gives us plausible deniability while we continue to protect our country from terrorist attacks.
- Σειρά σου. - Νομίζω ότι έχεις παγιδευτεί στο καθεστώς που σου παρέχει ο εξορκισμός.Your turn. –I think you're hooked on the status exorcism gives you.
- Εμείς θα παρέχουμε κάλυψη. - Για τι ώρα είναι;The group Kuipers handles the technical side, we as KP will give cover.
- Θέλουμε να σας παρέχουμε την καλύτερη φροντίδα.- We just wanna give you the best care.
- Και θα τους την παρέχουμε.And we will give it to them.
Έχουμε βάλει τα δυνατά μας... για να παρέχουμε στην πόλη αξιοκρατική αυτοδιοίκηση... κι ο Γουέιντ μας κάνει να μοιάζουμε σαν ένα τσούρμο χαζούς.We're trying our best to give the city a decent government... and Wade is making us look like a pack of fools.
- Θα μας παρέχετε δηλαδή ζωές;Oh, you're going to give us lives?
Γιατί δεν μας παρέχετε το ευεργέτημα και των δύο απαντήσεων, Διοικητά;Why not give us the benefit of both answers, Commander?
Γιατρέ, θέλουμε απλά την ίδια φροντίδα που παρέχετε στους δικούς σας ανθρώπους.Doctor, we just want the same care you give your own people.
Δεν μπορείτε να μου παρέχετε κάτι τέτοιο.You guys don't have the power to give me that.
$40 εκ/ρια μπορούν να παρέχουν μια πολύ καλή ζωή.$40 million can give a very good life.
'Αρα, θα αναγκαστούν, σε γενικές γραμμές, να σου παρέχουν σωστή υποστήριξη, αλλιώς θα πας σε κάποιον άλλο.So they are going to have to in general give you good support or you go to somebody else.
'νθρωποι σαν αυτόν δεν παρέχουν μια καλή συμφωνία.That kind of guys never give up on a good thing.
Αλλά δεδομένου του τωρινού εμποδίου, πιθανών να μας παρέχουν ένα στοιχείο που δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε μονοί μας.But given our current obstacles, they might provide a lead we couldn't get on our own.
Της παρείχες πνευματική καθοδήγηση.You were giving her spiritual guidance.
"Πρέπει να κόψω τα χέρια του" Όλα τα στοιχεία που θα παράσχετε για αυτόν τον τύπο Είναι, βεβαίως, ανεπίσημα.And let me start by saying any information you give me here today is of course off the record.
Εκεί λέει να μου παράσχετε ότι χρειάζομαι για να μπορέσω να βρω τον καλαμπουρτζή που μου άφησε αυτό.It says there that you're to give me what I require so that I may find the chalker who left me that.
Να τους παράσχετε οποιαδήποτε πληροφορία ζητήσουν.You are to give whatever information they request.
Τότε ας μου την παράσχετε.Then give it to me.
Έχουμε παράσχει ειδική εκπαίδευση, η οποία συνεχίζεται, στα στελέχη της Ναυτικής Υπηρεσίας Έρευνας Εγκλημάτων, ώστε αυτοί οι ανακριτές να μπορούν να... ανταποκρίνονται και να ερευνούν τέτοια εγκλήματα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.- We have given specific training and continual training to our n.C.I.S., navy criminal investigative service, those investigators, on how best to, um, respond and to investigate those crimes.
Αυτόματα θα είναι μία θέση μαριονέτων. Είναι εφικτό ο Ομπάμα να ασκήσει πραγματική εξουσία... όταν είναι προφανές ότι τον έχουν επιλέξει και του έχουν παράσχει τα πάντα οι κεφαλαιοκράτες;It's automatically gonna be a puppet post. when he's obviously been chosen and given everything that he's got by these financiers?
Γιατί ποτέ δεν έχω παράσχει συμβουλή σε πελάτη και δεν την ακολούθησε.Because I have never given a customer a bad recommendation. - Realy? - Realy!
Η δουλειά μας είναι να συνεχί- σουμε να δουλεύουμε από κοινού και να αλληλοϋποστηριζόμαστε παρέχοντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα, όπως κάναμε πάντα.Our job is to continue to work together and support each other in giving the great standard of care that we have always given.
Κατά τη διάρκεια του απολογισμού σας, παραδέχθηκε δίνοντας ένα κινητό τηλέφωνο προς γνωστού τρομοκράτη, παρέχοντας εξοπλισμού, υλικών υποστήριξης.During your debriefing, you admitted giving a cell phone to a known terrorist, providing equipment, material support.
Το συμβούλιο έχει εκδώσει ένταλμα συγκατάθεσης... παρέχοντας στον Καγκελάριο την άδεια να προχωρήσει... σε μείωση πληθυσμού.The council has already issued a writ of consent giving the chancellor permission to carry out the population reduction.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'give':

None found.
Learning Greek?