Λειτουργώ (work) conjugation

Greek
30 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
λειτουργώ
I work
λειτουργείς
you work
λειτουργεί
he/she does work
λειτουργούμε
we work
λειτουργείτε
you all all work
λειτουργούν
they work
Future tense
θα λειτουργήσω
I will work
θα λειτουργήσεις
you will work
θα λειτουργήσει
he/she will work
θα λειτουργήσουμε
we will work
θα λειτουργήσετε
you all all will work
θα λειτουργήσουν
they will work
Aorist past tense
λειτούργησα
I did work
λειτούργησες
you did work
λειτούργησε
he/she did work
λειτουργήσαμε
we did work
λειτουργήσατε
you all all did work
λειτούργησα
they did work
Past cont. tense
λειτουργούσα
I was workking (somebody)
λειτουργούσες
you were workking (somebody)
λειτουργούσε
he/she was workking (somebody)
λειτουργούσαμε
we were workking (somebody)
λειτουργούσατε
you all all were workking (somebody)
λειτουργούσαν
they were workking (somebody)
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
λειτούργσου
you work!
λειτουργήστε
you all be workking (somebody)!
Perfective imperative mood
να λειτουργείς
you be workking (somebody)!
λειτουργείτε
you all be workking (somebody)!

Examples of λειτουργώ

Example in GreekTranslation in English
Γιατί εσύ έτσι λειτουργείς!That's how you work!
Huey, εσύ πρέπει να έρθεις μαζί μου επειδή πια δεν λειτουργείς αρκετά καλά ώστε να βοηθάς τον Dewey.Huey, you have to come with me... ..because you're just not working well enough to help Dewey.
Κύριε, όντως λειτουργείς με μυστήριο τρόπο.Oh, Lord, you do work in mysterious ways.
Για σένα όμως είναι πανεύκολο, δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργείς.I don't understand. I don't understand how your mind works.
Πως το λειτουργείς αυτό;How do you work this?
Δεν προσποιούμαστε ότι έχουμε αγγίξει την τελειότητα, αλλά λειτουργούμε με σύστημα, και έχει αποτελέσματα.We do not pretend to have achieved perfection, but we do have a system, and it works.
Δεν θα λειτουργούμε... με ελάχιστη κατανάλωση, Κυβερνήτη.We won't be working at minimum capacity, captain.
-Δεν λειτουργούμε στο χρόνο.- We will not work in time.
Αμφιβάλλω ότι εμείς θά λειτουργούμε ακόμη, προτού να νικηθεί ολοκληρωτικά η Γερμανία.l doubt that we'll even get it working, before Germany is totally defeated.
Υπάρχει τόσο σκληρή ασφάλεια που δεν λειτουργούμε σωστά.What's it to you? Our network is based on the mother ship. Security is too tight now.
Και τα ψέματα δεν λειτουργούν μ`εμένα.And lies don't work with me.
Έχεις δέκα δάχτυλα, κι όλα τα νεύρα, όλοι οι μύες λειτουργούν τέλεια.Ten fingers, every nerve, every muscle works perfectly.
Τα εργοστάσια λειτουργούν ξανά.The factories are working again.
Και τα φτωχοκομεία, λειτουργούν ακόμα;And the workhouses, are they still in operation?
Δεv μπορείς vα έχεις χώρα στην οποiα θα λειτουργούν αυτοi οι κανόvες αν δεν έχεις ανθρώπους που υπε- ρασπίζοvται τα αvθρώπιvα δικαιώματα.You're not going to have a country that can make these rules work if you haven't got men that have learned to tell human rights from a punch in the nose.
- Ξέρεις το κοστούμι θα λειτουργήσει.- You know the suit will work.
Εννοείς, πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει.- You mean, we think it will work.
Ναι, νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει.Yes, I think this will work.
Αυτό θα λειτουργήσει, ίσως."Well that will work .. maybe."
Διευρύνοντας τους αψηφόντες την εξουσία εντός της Ρωσσίας θα λειτουργήσει επωφελώς για την Ιαπωνία.Enlarging the defying power within Russia will work advantageously for Japan.
- Οι νέες κεφαλές θα λειτουργήσουν καλά.-Those new heads will work real good.
Βλέπετε, τα όπλα σας θα λειτουργήσουν.See, your weapons will work.
Και είσαι σίγουρος ότι θα λειτουργήσουν οι πυροκροτητές, και θα αποτρέψουν την ελευθέρωση του αερίου Σέντοξ σε Ρωσικό έδαφος;And you're sure that these-these-these detonators will work, that the Sentox gas will be released before it can be used against the Russians?
Απλά δε λειτούργησες, για αυτό σε ανακαλούμε.You just didn't work out, so you're being recalled.
Tom λειτούργησε για μένα.Tom worked for me.
λειτούργησε θαύμα για μενα.It worked miracles for me.
Και λειτούργησε.And it worked.
Και λειτούργησε καλά, σωστά;And it works out well, right?
Δε λειτούργησε τώρα!It didn't work now.
Τα πάντα καταφέραμε όταν λειτουργήσαμε σαν ένα.There was nothing we could not work through when we put our heads together.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

κυκλώνω
button
κυματίζω
wave
κωμάζω
fart around
λαβαίνω
do
λαναρίζω
για φλόγα ή φως που φουντώνει
λείπω
absent
λειχουδεύομαι
do
λιγώνω
hash
λιποψυχώ
lubricate
λιχνίζω
winnow

Other Greek verbs with the meaning similar to 'work':

None found.
Learning Greek?