Κοστίζω (cost) conjugation

Greek
50 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
κοστίζω
I cost
κοστίζεις
you cost
κοστίζει
he/she costs
κοστίζουμε
we cost
κοστίζετε
you all cost
κοστίζουν
they cost
Future tense
θα κοστίσω
I will cost
θα κοστίσεις
you will cost
θα κοστίσει
he/she will cost
θα κοστίσουμε
we will cost
θα κοστίσετε
you all will cost
θα κοστίσουν
they will cost
Aorist past tense
κόστισα
I cost
κόστισες
you cost
κόστισε
he/she cost
κοστίσαμε
we cost
κοστίσατε
you all cost
κόστισαν
they cost
Past cont. tense
κόστιζα
I was costing
κόστιζες
you were costing
κόστιζε
he/she was costing
κοστίζαμε
we were costing
κοστίζατε
you all were costing
κόστιζαν
they were costing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
κόστιζε
be costing
κοστίζετε
cost
Perfective imperative mood
κόστισε
cost
κοστίστε
cost

Examples of κοστίζω

Example in GreekTranslation in English
- Αστείο. - Ναι. Και μου κοστίζεις πολύ χρόνο.Funny, l know, but you're being tunny, and you're costing us a lot ot time,
Έχεις καταλάβει πόσα εκατομμύρια δολάρια μου κοστίζεις σε δημητριακά;Do you have any idea how many millions of dollars you're costing me in cereal?
Αλλά μερικές φορές το να πάρεις αύξηση σημαίνει ότι κοστίζεις περισσότερο, οπότε όταν κοιτάνε να κάνουν μειώσεις, είναι πιο εύκολο να σε απολύσουν από κάποιον πιο φτηνό.But sometimes getting a raise means that you cost more, so when they're looking to downsize, it's easier to fire you than someone cheaper.
Αν δεν ξοδεύεις λεφτά, τότε κοστίζεις λεφτά.And if you're not spending money, you're costing money.
"Όσο και αν κοστίζει, μη με πρήζεις με το χωριάτικο."As much as that bread costs, don't tell me about Wonder Bread.
"Αυτή" κοστίζει 7.500 δολάρια."She" costs $7,500.
"Δεν με νοιάζει πόσο κοστίζει.""I don't care what it costs."
"Η βενζίνη κοστίζει μια περιουσία."Gas costs a fortune.
Αυτοσυντηρούμαστε και δεν κοστίζουμε κάτι.We don't cost anything.
Εσείς κοστίζετε μια μπύρα.You only cost me a beer.
Εσύ και η έρευνά σου μου κοστίζετε πολλά.You and your investigation are costing me big time!
Και εγώ σας αγαπάω, αλλά κοστίζετε πιο πολύ και από το ενοίκιο.I love you, too, but you cost more than my rent.
Μας κοστίζετε ακριβώς ενός πρόσωπο που θα μπορούσε να το μεταφράσει.You just cost us the one person who could translate it.
"Οι καλοί τρόποι δεν κοστίζουν τίποτα, έτσι δεν είναι;"I mean good manners don't cost nothing, do they, eh?"
"Πόσο κοστίζουν;""How much do they cost?"
"κοστίζουν 710 γιέν"cost 710 yen
'Εχεις ιδέα πόσο κοστίζουν;Have you any idea how much they cost?
- Εγώ σου κόστισα...- You cost me a customer.
Εγώ κόστισα σε "σένα";- I cost you?
Πόσο σου κόστισα; 5 εκατ. δολλάρια.- How much did I cost?
Σου κόστισα μία σύζυγο.I cost you a wife.
- Mας κόστισες λεφτά, το ξέρεις;- You just cost us cash money.
- Μας κόστισες τα πάντα.- You cost us everything.
- Μου κόστισες έναν πελάτη.- I cost you...
" Μόvο που αυτό δεv κόστισε 18.000 δολάρια.""Only it didn't cost $18,000.
"Ήταν τότε που διέπραξα ένα μεγάλο λάθος, που σχεδόν μου κόστισε τη ζωή.""That was when I made a grave mistake... "that almost cost me my life.
"Όμως, όπως και να χει, κόστισε αρκετά."But, in any case, it cost plenty.
"Όχι, μεταγενέστερη γενεά, δεν θα μάθεις ποτέ πόσο μας κόστισε να διατηρήσουμε την ελευθερία σου."No, Posterity, you will never know how much it cost us to preserve your freedom.
Βασικά, αυτός ο τύπος είχε μετοχές σ' όλες τις εταιρείες, και του κοστίσαμε πολλά χρήματα.It's all companies that we burned. So, basically, this guy had stock in all those companies, and we cost him a lot of money.
Βλέπετε, επένδυσα σε σας και δεν μου επιστρέψατε τίποτα που είναι πολύ κακό γιατί μου κοστίσατε κεφάλαιο.See, I invested in you, and you returned nothing, which is bad enough, but you cost me capital.
Γιατί εσείς και ο μικρός κωμικός μάς κοστίσατε τους Ολυμπιακούς.'Cause you and Jan Murray here just cost our town the Olympics.
Εντάξει, φτάνει. Μου κοστίσατε σχεδόν μια περιουσία.- Okay come on, you're costing me a fortune
Μας κοστίσατε μισό εκατομμύριο.My hands are tied on this one. Now, you and Opie cost the studio half a mil.
# Ξέρεις πόσα κόστισαν αυτά τα κοσμήματα; ## Do you know how much money this jewelry costs? #
'λλοι ηθοποιοί που αποκλείστηκαν λόγω ναρκωτικών -κόστισαν πολλά λεφτά στις ασφαλιστικές.Other actresses and actors who have not come to work due to a drug or alcohol problem cost the insurance companies a lot of money.
- Ακριβώς. Και πόσο κόστισαν όλα αυτά;- What did that cost?
- Αυτά θα πρέπει να κόστισαν μια περιουσία.These must have cost a fortune!
"Το μέρος μου κόστιζε χρήματα και ήθελα να το ξαποστείλω έτσι κι αλλιώς".The place was costing me money and I wanted to shut it down anyway.
Ήξερε τι του κόστιζε;He knew what it was costing him?
Αυτό το τρύπιο κόσκινο μας κόστιζε 10 γαλόνια τη μέρα.Oh, that leaky sieve was costing us ten gallons a day.
Η περιπετειούλα σας κόστιζε πολύ στη Μαργκερίτ για να αντέξει.Your little adventure was costing Marguerite more than she could afford.
Νέο ρολόι TV... ότι φοράτε πιθανώς κοστίστε μερικές χιλιάες δολάρια.New TV... watch that you're wearing probably cost a few thousand dollars.
Έχω ανθρώπους που προσπαθούν να με ρίξουν, κλέβοντάς τα τραγούδια μου, κοστίζοντας μου λεφτά.I got people trying to take me down, stealing my tracks, costing me money.
Βάζει στο χέρι τις εταιρείες με τη βία, στη συνέχεια τις εκποιεί σε κομμάτια, κοστίζοντας σε χιλιάδες αθώους άνθρωπους τις δουλειές τους.He takes over companies by force, then sells them off in pieces, costing thousands of innocent people their jobs.
Ιδιοκτήτες ακινήτων διατάζονται... να τροποποιήσουν τα μπάνια τους κοστίζοντας στους φορολογούμενους εκατομμύρια.Property owners are being ordered to modify their bathrooms, costing tax payers millions.
Το ρήγμα στη φιλία τους θα παρέσερνε τη σχολή τους σε μια διαρκή αντιπαράθεση που θα κρατούσε μέρες, κοστίζοντας εκατοντάδες δολάρια και με αποτέλεσμα πάνω από 12 μεταγραφές.The rift in their friendship would carry their school into a conflict lasting days, costing hundreds of dollars and resulting in over 12 transfers.
". Θα κοστίσει 250 για την επισκευή της Nintendo""It cost 250 to repair Nintendo."
"Αλλά όταν έλαβα την κλήση σου..." "είχα πάρα πολύ καιρό να αισθανθώ τόσο χαρούμενος..." "όσο κι αν μου κοστίσει."But getting the call from you, it's the happiest I've been in forever, no matter what it costs.
"Αυτό δεν θα κοστίσει παραπάνω, έτσι;""But that won't cost too much more, right?"
"Αυτό θα σου κοστίσει ένα χέρι κι ένα πόδι;""That'll cost you an arm and a leg"?

More Greek verbs

Other Greek verbs with the meaning similar to 'cost':

None found.
Learning Greek?