Καταπίνω (swallow) conjugation

Greek
57 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
καταπίνω
I swallow
καταπίνεις
you swallow
καταπίνει
he/she swallows
καταπίνουμε
we swallow
καταπίνετε
you all swallow
καταπίνουν
they swallow
Future tense
θα καταπιώ
I will swallow
θα καταπιείς
you will swallow
θα καταπιεί
he/she will swallow
θα καταπιούμε
we will swallow
θα καταπιείτε
you all will swallow
θα καταπιούν
they will swallow
Aorist past tense
κατάπια
I swallowed
κατάπιες
you swallowed
κατάπιε
he/she swallowed
κατάπιαμε
we swallowed
κατάπιατε
you all swallowed
κατάπιαν
they swallowed
Past cont. tense
κατάπινα
I was swallowing
κατάπινες
you were swallowing
κατάπινε
he/she was swallowing
καταπίναμε
we were swallowing
καταπίνατε
you all were swallowing
κατάπιναν
they were swallowing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
κατάπινε
be swallowing
καταπίνετε
swallow
Perfective imperative mood
κατάπιε
swallow
καταπιείτε
swallow

Examples of καταπίνω

Example in GreekTranslation in English
Όταν έγινα Πρύτανης ορκίστηκα να καταπίνω τις αποτυχίες της σχολής και να βγάζω διπλώματα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του Πρύτανη.When I became Dean, I made a pledge to swallow this school's failures and spit out degrees because that's what deans do.
Αυτό δεν το καταπίνω εύκολα.That's a tough pill to swallow.
Δεν άντεχα τη γεύση του, αλλά έπρεπε να το καταπίνω.I couldn't bear the taste of it, but I had to swallow it.
Διδάχτηκα να μην επιθυμώ τίποτα, να καταπίνω την αθλιότητα των άλλων ανθρώπων και να πνίγω τη δική μου πικρία.I was taught to desire nothing... to swallow other people's misery... and to eat my own bitterness.
"Πρέπει να μάθεις να καταπίνεις τις απoγoητεύσεις της ζωής.""You got to learn to swallow disappointments in this sad life."
- Αλήθεια τα καταπίνεις αυτά;Ugh, you actually swallow these things? Yeah.
- Γιατί δεν το καταπίνεις;- Why aren't you swallowing it?
- Δεν σου αρέσει να καταπίνεις.You don't like to swallow.
" Μετακινεί την τροφή, μέχρι το κεφάλι του να είναι κάτω από τον λαιμό του, και καταπίνει.""moves the food until it's head-down in its throat, and swallows".
"Η Τίνκερμπελ βλέπει το κόκκινο χρώμα... "και θυμάται το κόκκινο στο μάτι του πειρατή... "το καταπίνει αριστοκρατικά...Tinkerbell sees its red color and remembers the red in the pirate's eye nobly swallows the draft as Peter's hand is reaching for it.
"Ο φόβος καταπίνει τα παιδιά και τους μετέπειτα ενήλικες. ""Fear swallows children and the adults we become.'"
'Εχει πλάκα, είναι χαριτωμένη και τα καταπίνει.She's cute. She swallows.
-Εμείς δεν καταπίνουμε καφεϊνη.- We don't swallow caffeine drinks.
Από εκεί που κατάγομαι, καταπίνουμε αυτούς τους σπόρους.Where I come from, we swallow the seeds.
Είναι σαν εμείς πρέπει να τα καταπίνουμε όλα και όταν έρθει η σειρά τους τα φτύνουν.It's like we're supposed to swallow everything, but when they get down to business with us, they can just spit freely.
Μας βλέπω να καταπίνουμε το τμήμα δημοσίοτητας.I see us swallowing the publicity department.
Η έξτρα σάρκα θα παρέχει τη μάζα που χρειάζεται η γλώσσα σας για να αναπνέετε σωστά, να μασάτε, να καταπίνετε.Uh,the extra flesh will provide the bulk your tongue needs to breathe properly,chew,swallow.
Θα έδινα ευχαρίστως και τη ζωή μου για να σας δω να το καταπίνετε.I would gladly give my life to watch you all swallow it.
Μη σας πω πόση καταπίνετε σε ένα χρόνο μόνο από τα λιπ-γκλος.You don't even want to know how much formaldehyde a woman swallows a year just from her lip gloss.
Μην καταπίνετε το σάλιο σας.Don't swallow your saliva.
"Τα καλά κορίτσια δεν καταπίνουν... διάφορα".Good girls don't swallow.
'λλα σκάβουν το υπόστρωμα και καταπίνουν μεγάλες μπουκιές άμμου.Others excavate the substrate and swallow large mouthfuls of sand.
- Ο ανιψιός μου, είναι τριών. Μην του δώσεις τη βέρα μέχρι την τελευταία στιγμή. Διότι έχω δει να καταπίνουν πολλές βέρες... και χρειάζονται κάνα δυο μέρες για να τις πάρεις πίσω.Don't give him the ring until the last second because I have seen many a ring swallowed, and well, it takes a couple days to get it back.
- Τα καταπίνουν και γαντζώνονται στα εντόσθια.- It's swallowed and latches onto the guts.
"Ω, αδερφέ μόλις κατάπια άλλη μια μύγα"!"Oh, brother, I just swallowed another fly."
'Εγλυφα λίγο ζελέ από τα χέρια μου και κατάπια μερικές τρίχες.i was licking jello off my arms and i swallowed hair.
'Οχι, το κατάπια πριν χρόνια.No, don't worry about it. I swallowed that years ago. Hey!
- Μα τo κατάπια.I swallowed it.
- Ίσως το κατάπιες.Perhaps you swallowed it.
- Εγώ βρήκα τον βράχο! - Ήταν διαμάντι και το κατάπιες!It was a diamond, and you swallowed it.
- Και εσύ μόλις το κατάπιες.And you just swallowed it.
- Και εσύ το κατάπιες.- And you swallowed it.
"Καίγεται χωρίς πόνο και φωτιά κατάπιε τη γλώσσα του σαν ξινό κρασί.""He burned without pain and the flames "swallowed his tongue like sour wine."
"Μια κόκκινη ρέγγα κατάπιε τον έναν.The red herring swallowed one
"κατάπιε το παλιό άσυλο" "με τον τρόπο που κατάπιε και τα μυαλά μας"."swallowed up the old sanctuary... 'the way it has swallowed our minds.
"το νησί Ατλαντίδα το κατάπιε η θάλασσα..."the island of Atlantis was swallowed up by the sea...
- Γιατί; - Μόλις κατάπιατε το στίκ...- You just swallowed the stick.
- Φυλλάδιο κατάπιατε;- You swallowed a brochure?
Κε Φέντοβιτς, κατάπιατε μια σημαντική ποσότητα πλουτωνίου.Mr. Fedowitz, you swallowed a significant quantity of plutonium.
Κύριε, κατάπιατε τρεις σφαίρες.Sir, you swallowed three bullets
- Το κατάπιαν.They swallowed it.
Ένα-ένα, κατάπιαν τα μικρά Βασίλεια, Μέχρι το τελευταίο, το τελικό φρούριο, το Ίντσα Τσιτσεν να γίνει δικό τους,One by one, they swallowed up the little kingdoms, until the last, the final stronghold, Chichén Itzá was theirs.
Βαθιά ησυχία... όπως όταν οι φάλαινες κατάπιαν τον Ιωνά.A silence as profound... as when the whale swallowed Jonah.
Είναι απλά, σαν... να κατάπιαν ολόκληρο το κτιριό τουςIt just, like...... swallowed up their whole building.
Κάτι παρατήρησα όσο κατάπινες.I noticed something while you were swallowing.
- Αγιότατε, πρέπει να το καταπιείτε.-Your holiness must swallow it. -Push it!
Tην επέλεξα γιατί μπορεί να διαλυθεί γρηγορότερα... σε περίπτωση που χρειαστεί να την καταπιείτε.l chose it because it'll dissolve very quickly... ifyou should have to swallow it.
Αν είστε πρόθυμες να καταπιείτε σπέρμα προσποιηθείτε πως δεν ακούσατε κάτι που είπα ως αηδιαστικό εντάξει; Ωραία.If you're willing to swallow cum, let's not make believe something I said was disgusting, okay?
Αν η παράστασή μας προκαλεί θυμό ελπίζουμε να καταπιείτε την αγανάκτησή σας και παρακαλώ, να θυμάστε πως δείχνουμε μόνο πράγματα που έχουν ήδη συμβεί.If our performance causes aggravation we hope you'll swallow down your indignation and please remember that we show only those things that happened long ago.
Ένα ερπετό που τρώει τον ίδιο του τον εαυτό, καταπίνοντας την ουρά του.A serpent eatng itself... swallowing its own tail.
Αλλάξατε τους νόμους του γάμου για μένα; Και σκεφτείτε πως όλα άρχισαν πριν από λίγες βδομάδες όταν έπαθα δυσεντερία καταπίνοντας εκείνα τα σκουλίκια.And to think this all started a couple weeks ago when I gave myself dysentery by swallowing that worm.
Δεν καταλαβαίναμε ότι καταπίνοντας τόση πολύ ωμή πολιτική θα μπορούσε να μας χτυπήσει στο κεφάλι σαν εκείνο το δυνατό σπιτικό μίγμα που σκαρώναμε στο Αρκάνσας.We didn't know that swallowing too much raw politics can put a crease in your head a lot deeper than that homemade Kickapoo joy juice that we used to concoct back in Arkansas.
Δες τα αναρριχητικά πώς τυλίγονται στα δέντρα, καταπίνοντας τα πάντα.Look at those vines, the way they twine around the trees, swallowing everything.
"Η θλιβερή Κέιτ Τίνσλεϊ θυμίζει βλοσυρό σκυλί, το σώμα της μοιάζει με κολοκύθα και ο τρόπος... ομιλίας της με κάνει να αναρωτιέμαι αν έχει καταπιεί το πρωινό της".Uh,"her body resembles that of a butternut squash, and her speech pattern makes me wonder if she hasn't yet swallowed her breakfast kibble."
'Oταν η θάλασσα έχει καταπιεί και ξεράσει ολόκληρη την ακτή... υπάρχει ελπίδα για τις φωλιές των θαλάσσιων χελωνών;when the entire coast has been swallowed up and spat out by the sea could there be any hope for turtle nests?
- Έχει καταπιεί κοφτερά αντικείμενα.- She's swallowed sharp objects.
- Έχει καταπιεί που πετούν- She swallowed that fly

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

καταχώνω
camp

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'swallow':

None found.
Learning Greek?