Κατανοώ (understand) conjugation

Greek
32 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
κατανοώ
I understand
κατανοείς
you understand
κατανοεί
he/she does understand
κατανοούμε
we understand
κατανοείτε
you all all understand
κατανοούν
they understand
Future tense
θα κατανοήσω
I will understand
θα κατανοήσεις
you will understand
θα κατανοήσει
he/she will understand
θα κατανοήσουμε
we will understand
θα κατανοήσετε
you all all will understand
θα κατανοήσουν
they will understand
Aorist past tense
κατανόησα
I did understand
κατανόησες
you did understand
κατανόησε
he/she did understand
κατανοήσαμε
we did understand
κατανοήσατε
you all all did understand
κατανόησα
they did understand
Past cont. tense
κατανοούσα
I was understanding back
κατανοούσες
you were understanding back
κατανοούσε
he/she was understanding back
κατανοούσαμε
we were understanding back
κατανοούσατε
you all all were understanding back
κατανοούσαν
they were understanding back
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
κατανόσου
you understand!
κατανοήστε
you all be understanding back!
Perfective imperative mood
να κατανοείς
you be understanding back!
κατανοείτε
you all be understanding back!

Examples of κατανοώ

Example in GreekTranslation in English
Ω 'γιε Κύριε... κάνε με να μην αναζητώ ν α με παρηγορήσουν... αλλά να παρηγορώ... όχι να με κατανοήσουν, αλλά να κατανοώ... όχι να με αγαπήσουν, αλλά να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, τότε παίρνουμε... όταν συγχωρούμε, τότε μας συγχωρούν... όταν πεθαίνουμε, τότε γεννιόμαστε... στην αιώνια ζωή.O Divine Master... grant that I may not so much seek to be consoled... as to console... to be understood as to understand... to be loved as to love... for it is in giving that we receive... it is in pardoning that we are pardoned... and it is in dying that we are born... to eternal life.
Αλλά δεν τα κατανοείς όλα εδώ; Ίσως ποτέ δεν καταλάβεις γιατί έγιναν όλα... αλλά τώρα ξέρεις πως άρχισαν, κι αυτό μετράει.But you don't quite understand it all here?
Παππούλη μου, κατανοείς τα πάντα στον κόσμο, εκτός από την αγάπη.Little granddad, you understand everything in the world, except love.
Ποτέ δεν κατανοείς τα τεχνικά προβλήματα .Never understand technicalities.
Κατανοώ ότι ζητάς κάτι παραπάνω... Μάλλον όμως αυτό που δεν κατανοείς είναι, τί σημαίνει να ζεις από μποναμάδες ξένων στην ίδια σου τη χώρα, ε;l can understand your wanting more... l think that perhaps you cannot understand what it means to live on tips from foreigners in your own country, huh?
Και να κατανοείς την κατάστασή μας.And understanding of our true situation.
Αν έχουμε την απλότητα την πίστη, την εμπιστοσύνη ενός παιδιού δεχόμαστε αυτό που δεν κατανοούμε τελείως.If we have the simplicity... the faith, the trust of a child... we accept that which we do not fully understand.
Η δύναμη ενός πορτραίτου, βρίσκεται σε αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου, όπου κατανοούμε λίγο τη ζωή του ατόμου που φωτογραφίζεται.The strength of a portrait is that in that split second We understand a little the life of the person photographed.
Σας κατανοούμε απόλυτα, κόμη Σάντορ.We quite understand, Count Sandor.
Εμείς απελευθερώνουμε και κατανοούμε τις φυσικές δυνάμεις.It is for us to release and understand every force in nature.
'Οπως κατανοούμε εμείς τη σκέψη;As we understand them?
Κάποιοι από εμάς, Φράνσις, πρέπει να πιστεύουν χωρίς να κατανοούν.Some of us, Frances, must believe without understanding.
Αν οι γονείς του Νόγκε κατανοούν και αποδέχονται τις πράξεις του πια, δεν εκπλήρωσες τότε τον στόχο σου;If Noge's parents understand his actions now, haven't you accomplished your goal?
Δεν μπορεί να είναι έτσι και καταλαβαίνω τον τρόπο μου οι μακρυμάλληδες νεαροί κατανοούν την μουσική τους.Can't just like it and understand it the way the longhaired boys understand their music.
Θεωρώ βέβαια ότι είναι καλό που γνωρίζουμε ότι οι χώρες μας αρχίζουν να κατανοούν καλύτερα η μια την άλλη.I certainly think it is good to know that our two countries... are beginning to understand each other better.
Οι σημερινοί στρατιώτες, ναύτες, αεροπόροι, πεζοναύτες και ακτοφύλακες... έχουν υψηλότερο βαθμό εκπαίδευσης... είναι καλύτερα πληροφορημένοι... διαθέτουν την παραδοσιακή Αμερικανική ευφυΐα και πρωτοβουλία... έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση... έχουν υψηλό ηθικό... και κατανοούν τα αίτια του πολέμου.Today your soldiers, sailors, airmen, marines and coast guardsmen... are better educated than before... are better informed... have traditional American ingenuity and initiative... are better physical specimens... have high morale... and understand what the war is all about.
"Ξέρω πως θα κατανοήσεις την υποχρέωσή μου προς τον παλιό μου δάσκαλο."I know you will understand my obligation to my old tutor.
Μία δοκιμασία ταπεινότητας που θα κατανοήσεις ακόμα κι εσύ!A test in humility that even one such as yourself will understand.
Αλλά εσείς, κύριοι, είμαι βέβαιος ότι ο καθένας σας Θα καταλάβει και θα κατανοήσει την ακάλυπτη ομορφιά που θα είναι δική σας για την μικρή τιμή τον δέκα λεπτών, το ένα δέκατο του δολαρίου!But you, gentlemen, I'm sure each and every one of you will understand and appreciate the unveiled beauty which will be yours for the small price of 10 cents, one dime, the tenth part of a dollar!
Αλλά ξέρω ότι ένας καλλιτέχνης σαν και σένα, πιστός ή όχι θα κατανοήσει ότι το στρουκτουραλιστικό σινεμά μπορεί να ξαναβρεί την θεία ποίηση μέσω πρωταρχικών εικόνων που είναι διαθέσιμα, εύγλωττα στην φτώχια τους συνταγματικά, όπως θα έλεγε ο φίλος μου ο Ρολάντ Μπαρθ.But I know an artist such as you, whether a believer or not, will understand that structuralist cinema can recapture sublime poetry through primal images that are spare, eloquent in their poverty - syntagmatic, as my friend Roland Barthes would say.
Είμαι βέβαιος ότι ο χιλιανός λαός είναι ώριμος, γιατί έχει ήδη κατανοήσει, και θα κατανοήσει και στο επόμενο διάστημα, ότι όλοι μας πρέπει να κάνουμε θυσίες.I'm sure the people of Chile is mature, because it has already understood, and will understand in the days to come, that we, all of us, have to make sacrifices.
Βλέπεις, αντίθετα με σένα, εγώ κατανόησα την ιστορία.You see, unlike you, I understand history.
Δεν θεωρώ ότι κατανόησα την πορεία της ζωής μου.I do not presume to understand the course of my life.
Ποτέ δεν κατανόησα τον λόγο.I never could understand why.
Είδες τον χειρότερο σύμβουλο σε θέματα ρομάντζο ή έρωτα, τον οποίο έρωτα δεν κατάλαβα και ποτέ δεν κατανόησα.You sought out the worst possible counsel on the topic of romance or love, which I don't understand and have never understood.
Αλλά αν λες ότι σου άρεσε περισσότερο, αφού το κατανόησες... τότε, ίσως απλά δεν μας αρέσουν τα πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε.But if you're saying you liked it better after you understood it... then maybe we just don't like things we don't understand.
Προφανώς δεν κατανόησες την κατάσταση σωστά. Δεν είμαστε τρομοκράτες, αλλά μαχητές της ελευθερίας.Well you obviously don't understand the situation, because we're not terrorists.
σε Παρακαλώ κατανόησε τοPlease understand
Διότι και πώς ο πρώτος άνθρωπος που κατανόησε την εξέλιξη και ο ίδιος αγωνίστηκε κόντρα στη θρησκευτική πίστη.Because... ..and how the first man to understand evolution himself wrestled with religious faith.
Υπέγραψε μονάχα αφού κατανόησε κάθε λεπτομέρεια.He signed only after understanding every word.
Απλά μίλα και με άλλες πυροσβεστίνες,συγκέντρωσε κάποιες πληροφορίες, κατανόησε καλύτερα σε τι μπλέκεις τον εαυτό σου.just talk to some other female firefighters, gather some information, understand better what you're getting yourself into.
Με την επιστήμη κατανοήσαμε πώς λειτουργεί ο πλανήτης... έτσι ώστε να προστατευτούμε από την απρόβλεπτη φύση.Science has given us an understanding of how the planet works that allows us to protect ourselves against Earth's unpredictable nature.

More Greek verbs

Related

μετανοώ
change ones mind
παρανοώ
misinterpet

Similar

καταργώ
negate
μετανοώ
change ones mind

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.
Learning Greek?