Εξετάζω (examine) conjugation

Greek
68 examples
This verb can also have the following meanings: investigate, question

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
εξετάζω
I examine
εξετάζεις
you examine
εξετάζει
he/she examines
εξετάζουμε
we examine
εξετάζετε
you all examine
εξετάζουν
they examine
Future tense
θα εξετάσω
I will examine
θα εξετάσεις
you will examine
θα εξετάσει
he/she will examine
θα εξετάσουμε
we will examine
θα εξετάσετε
you all will examine
θα εξετάσουν
they will examine
Aorist past tense
εξέτασα
I examined
εξέτασες
you examined
εξέτασε
he/she examined
εξετάσαμε
we examined
εξετάσατε
you all examined
εξέτασαν
they examined
Past cont. tense
εξέταζα
I was examining
εξέταζες
you were examining
εξέταζε
he/she was examining
εξετάζαμε
we were examining
εξετάζατε
you all were examining
εξέταζαν
they were examining
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
εξέταζε
be examining
εξετάζετε
examine
Perfective imperative mood
εξέτασε
examine
εξετάστε
examine

Examples of εξετάζω

Example in GreekTranslation in English
'ρχισα να εξετάζω τις επαναστατικές λύσεις και προς μεγάλη μου έκπληξη, αυτές οι ιδέες έχουν επαληθευτεί σε εκατοντάδες εργαστήρια σε όλο το κόσμο.I started to examine the breakthrough solutions and, to much to my surprise, These concepts have been proven in hundreds of laboratories throughout the world.
Επιθεώρηση, από το λατινικό, inspectus, συνώνυμο του εξετάζω.And inspect, from the Latin, inspectus, to examine, look into.
Προτιμώ να εξετάζω τα λείψανα στον τόπο που ανακαλύπτονται.I prefer to examine the remains where they were found. Don't have much of a choice here.
"Ποτέ μην εξετάζεις τα κίνητρα αυτών που σε πληρώνουν. "Never examine the motives of the guys writing your checks.
Έρχεται ένα ασθενής και σου λέει ότι του τρέχει η μύτη. Τον εξετάζεις για δέκα λεπτά.Patient comes in, says he's got a sniffly nose, you examine him for 10 minutes, right?
Όταν είσαι σε απόγνωση δεν εξετάζεις προς τα που δραπετεύεις.In desperation, one does not examine one's avenue of escape.
Αλλά έπεσα στην παγίδα και προσπαθώ να το ξεπεράσω, αλλά δεν θα βοηθήσει όταν με ακολουθείς κατα πόδας και να εξετάζεις κάθε μου κίνηση.But that's what I walked into and I'm dealing with it, but it isn't gonna help me when you tag along on runs and you cross-examine my every move.
Απόψε, Ο Κόσμος σε Δράση εξετάζει τους λόγους αυτού του διχασμού.Tonight, World In Action examines the reasons for this split.
Απόψε, το "The Tinseltown Diaries" εξετάζει την άνοδο και την πτώση ενός από τους πιο φωτεινούς αστέρες του Χόλιγουντ.Tonight, "The Tinseltown Diaries" examines the rise and fall of one of hollywood's brightest stars.
Απόψε, το "Tinseltown Diaries" εξετάζει την άνοδο και την πτώση ενός αστέρα του Χόλιγουντ.Tonight, "Tinseltown Diaries" examines the rise and fall of one of Hollywood's brightest stars.
Αυτή εξετάζει το υποσυνείδητο.This one examines the subconscious:
- Δεν πιστεύω ότι είναι δίκαιο για ένα μάρτυρα για έναν πολίτη αυτής της χώρας να τον φέρνουμε εδώ και να τον εξετάζουμε και όταν τελειώσει, να λέμε "Το FBI έχει κάτι για εσάς που σας καταδικάζει."- I don't think it's fair to a witness to a citizen of this country to bring them up here and cross-examine them then when they get through, say "The FBI has got something on you that condemns you."
- Ξεκινάμε από τα βασικά. Πρώτα, εξετάζουμε την περιοχή για ευδιάκριτα σημάδια ενός συγκεκριμένου είδους...First, we examine the area for any tell-tale signs of a particular kind of--
Έτσι μπορούμε να αρχίζουμε να εξετάζουμε την πολυπλοκότητα του μηνύματος, και αυτό θα μας πει κάτι για τα είδη τα οποία το έστειλαν.We can now actually start to examine the complexity of the message, and that's gonna tell us something about the species that sent it.
Όταν εξετάζουμε ατομικά και υποατομικά σωματίδια... ή ατομική και υποατομική ύλη οποιασδήποτε μορφής... αυτό που βρίσκουμε είναι το πώς να πάμε να το εξετάσουμε... ή με τι να επιλέξουμε να το εξετάσουμε... ουσιαστικά αλλάζει τις ιδιότητες αυτού που παρατηρούμε ότι είναι εκεί έξω.One is particularly - When we're looking at atomic and subatomic particles... or atomic and subatomic matter in any form... what we find is how we go to look at it... or what we choose to examine it with... actually changes the properties of what we observe to be out there.
Αν είστε σαν τη γυναίκα μου, στη Γιορτή της Μητέρας εξετάζετε τις προσπάθειές σας και αναρωτιέστε αν αξίζει τον κόπο, ενώ πρέπει να κάνετε τόσες θυσίες.If you're like my wife, Mother's Day is when you examine all your efforts and wonder whether it's worth it when you have to sacrifice so much.
Γιατί δεν τον εξετάζετε, γιατρέ;Why don't you examine him, Doctor?
Καθώς εξετάζετε το πρόσωπο και τα μάτια μου, θα δείτε ότι είναι η αλήθεια.As you examine my face and eyes, you will see that this is true.
Λατρεύω πώς εξετάζετε τους μάρτυρες.- I'm a big fan of yours. I love the way you cross-examine.
'Εχω τους τεχνικούς να εξετάζουν τα στοιχεία... όμως εσύ διαθέτεις κάτι άλλο.l've got technicians to examine evidence... but you've got that other thing.
'νθρωποι όπως ο Tιμ Γκόλντεν των New York Times, που δημοσίευσαν το θέμα ... άρχισαν να εξετάζουν τις περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένου του Dilawar.People like Tim Golden's New York Times, addressed the topic ... and began to examine the case of Including Dilawar, the taxi driver.
- Τις εξετάζουν.- They're being examined right now.
Anakin Skywalker και Obi-Wan Kenobi εξετάζουν ένα μήνυμα του στρατηγού Grievous που μόλις υπεκλάπη.Anakin Skywalker and Obi-Wan Kenobi examine an intercepted Message from general Grievous.
"Αφου την εξέτασα επιμελώς* I thoroughly examined her *
'Οταν εξέτασα το πτώμα, έμοιαζε πραγματικά με αυτοκτονία.I examined the body.
- Αυτό που εξέτασα σήμερα, ήταν μωρό.- The one I examined today was a baby.
- Μόλις εξέτασα την κοπέλα.I just examined the girl.
- Είναι αυτό σωστό; - Ναι. Και όμως, όταν εξέτασες τα ρούχα του εναγομένου, που χαρακτηρίστηκε ως στοιχείο E, δεν βρήκατε ίχνη αίματος πουθενά.And yet when you examined the defendant's clothing, entered into evidence as People's Exhibit E, you found no traces of blood at all.
- Και εξέτασες τον κύριο Γκαρσία;And you examined Mr. Garcia? Yeah.
-Τι έχεις να πεις που την εξέτασες;-What do you say who examined it?
Όταν έπεσε απ' το άλογο. Και τον μετεμφύτευσες μέσα μου όταν με εξέτασες μετά το θάνατο της Τζο.You implanted it in me... when you examined me after Jo's death.
'Ερχεται η γιατρός που την εξέτασε.- The doctor who examined her is comming.
- Tα εξέτασε ο γιατρός.The doctor from Capri has examined them.
- Γυμνή σε εξέτασε; - Φυσικά.He examined you naked?
- Δεν εξέτασε κανείς το πτώμα;- Nobody's examined the body?
Άλισον, είχες δίκιο για κάθε άτομο που εξετάσαμε κατ' αντιπαράθεση σήμερα.Allison, you were right about every single person we cross-examined today.
Έτσι, αφού εξετάσαμε, σε κλειστή διαδικασία στις 20 Οκτώβρη 1952, την αίτηση για χορήγηση χάρης του καταδικασθέντος Αύγουστου Εμίλ Φίελντορφ,So having examined, at the closed proceedings Oct. 20, 1952, the application for granting a pardon of the convicted August Emil Fieldorf,
Όταν εξετάσαμε τον Νίκολας, φάνηκε να έχει πολλές μελανιές.Well,when we examined nicholas, he seemed to have several bruises.
Όταν το εξετάσαμε... ο ήχος.When we examined it the sound.
'ρα, εξετάσατε το πτώμα;So,you examined the body?
- Κι όταν εξετάσατε το υπό συζήτηση όπλο, παρατηρήσατε κάτι ασυνήθιστο;And when you examined the gun at issue in this case, - did you notice anything unusual?
- Τα εξετάσατε;- Have you examined them?
΄Ολοι είχαμε πιει, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι... Ο Καγκελάριος ήταν ζωντανός όταν τον εξετάσατε;Was Chancellor Gorkon alive when you first examined him?
"Οι γιατροί του λιμανιού εξέτασαν το πτώμα και είπαν ότι δεν ήταν πανούκλα"The port doctors examined the corpse and said it wasn't the plague."
"Προσκλήθηκα. ¨" Με έπιασε εχθές η αστυνομία, με εξέτασαν δύο ώρες, και χθες βράδυ έψαξαν το δωμάτιό μου. - Το ίδιο και το δικό μου."Invited." I was picked up yesterday by the police, examined for two hours, and last night my rooms were searched.
- ... μας εξέτασαν.- examined.
Tον εξέτασαν και βρήκαν ότι είχε πρόβλημα με την καρδιά του.They examined him and found that he had a heart problem.
Ένα βράδυ εξέταζα ένα πτώμα στο Κάζα Ισάακ, ένα πολύ μοντέρνο εστιατόριο που πάντα ήθελα να πάω.One night I was examining a corpse at Casa Isaac, a really fancy restaurnt I'd always wanted to try.
Όταν εξέταζα τα πόδια, παρατήρησα λεπτές γραμμές από κατάγματα κοντά στην ώρα θανάτου στον αστράγαλο, την φτέρνα και...When I was examining the feet, I noticed, uh, perimortem hairline fractures to the talus, calcaneus and... distal fibula.
Αλλά την ώρα που εξέταζα την τομή ταρίχευσης, ανακάλυψα ότι η καρωτίδα δεν έδειχνε απολύτως καμία ένδειξη αποσύνθεσης.But while I was examining the embalming incision, I discovered that the carotid artery showed absolutely no sign of decay.
Βασικά, άνοιξε τα μάτια του, καθώς τον εξέταζα.Well,he opened his eyes when I was examining him.
Όλο αυτό τον καιρό πίστευα πως εξέταζε συνηθισμένες, μέτριες γυναίκες.This whole time I thought that he was examining ordinary, run-of-the-mill women all day.
Όταν εξέταζε την συνερ- γασία μας για το Γραφείο;When he was examining our partnership for the Bureau? Yeah.
Αλλά κατάφερα να τον πείσω να αρνηθεί να συνεχίσει με αυτήν την υπόθεση... αλλά καθώς το εξέταζε, να το αντικαταστήσει με το άλλο.But I managed to persuade him to refuse going any further with the business, but while he was examining it, to palm it and substitute it with the other.
Γιατί τώρα τα εξέταζε απο πολύ κοντά.For now he was examining them very closely.
Όταν εξετάζατε τη Τζιν Γιου Ρι, σε τι κατάσταση βρισκόταν;So when you were examining Jin Yu Ri, what was her condition?
Δουλειά σας είναι να προκαλείτε ο ένας τον άλλον να γίνετε πιο ακριβείς, εξετάστε κάθε σκέψη..Your job is to provoke him, challenge him to be more rigorous, examine every thought.
Δόκτωρ Κέιν, είχατε την ευκαιρία... να εξετάστε τα σημειώματα στο σπίτι της κας Σμόλντερς;Dr. Caine, did you have an opportunity to examine the notes in Mrs. Smulders' house?
Ελάτε, εξετάστε την πραμάτεια μου.Come, examine my wares.
Κόψτε το και εξετάστε το.Take it cut, examine it.
- Έκανα... αναπαράσταση του χρονοδιαγράμματος και της αλληλουχίας γεγονότων, εξετάζοντας κάπου εδώ είναι.How so? I... reconstructed... err... timeline and sequence of events by examining... It's here somewhere.
Ίσως η απάντηση μπορεί να βρεθεί εξετάζοντας τη μυστηριώδη ραδιοφωνικές μεταδόσεις Tesla ισχυρίστηκε ότι έλαβε από το εξωτερικό διάστημα.Perhaps the answer can be found by examining the mysterious radio transmissions Tesla claimed he received from outer space.
Ίσως η απάντηση μπορεί να βρεθεί... εξετάζοντας μια κάπως πιο παραδοσιακή τελετή. Μια τελετή που διεξάγεται μέχρι και σήμερα, και σε ακροατήριο εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.Perhaps the answer can be found by examining a somewhat more traditional ceremony-- one still performed to this day, and to an audience of millions around the world.
Ίσως η απάντηση μπορεί να βρεθεί... εξετάζοντας πιο σύγχρονα παραδείγματα.Perhaps the answer can be found by examining more contemporary examples.
"Στην θρησκεία και την πολιτική, οι πεποιθήσεις των ανθρώπων... σχεδόν σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται αναμασήμενες... από αρχές που και οι ίδιες δεν τις έχουν επαρκώς εξετάσει... και που επίσης τις έχουν λάβει αναμασημένες από άσχετους... των οποίων οι απόψεις δεν αξίζουν δεκάρα τσακιστή."In religion and politics, people's beliefs and convictions are in almost every case gotten at second hand, and without examination, from authorities who have not themselves examined the questions at issue, but have taken them at second hand from other non-examiners, whose opinions about them were not worth a brass farthing.
'Όσο για τους ανθρώπους, έχω διαμελ... έχω εξετάσει χιλιάδες απ' αυτούς... και, μέχρι τώρα, έχω ανακαλύψει μόνο δύο που μπορούν να μιλάνε.As to humans, I've dissec... I've examined thousands of them, and, until now, I've only discovered two who could talk in my life.
'Εχω εξετάσει...I've examined...
'Οταν πάμε στο Σαν Φραντσίσκο, θα σε πάω σε έναν γιατρό... να εξετάσει το μυαλό σου.-Okay, then when we get to Frisco l'll take you to a doctor and have your head examined.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'examine':

None found.
Learning Greek?