Εννοώ (mean) conjugation

Greek
37 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
εννοώ
I mean
εννοείς
you mean
εννοεί
he/she means
εννοούμε
we mean
εννοείτε
you all mean
εννοούν
they mean
Future tense
θα εννοήσω
I will mean
θα εννοήσεις
you will mean
θα εννοήσει
he/she will mean
θα εννοήσουμε
we will mean
θα εννοήσετε
you all will mean
θα εννοήσουν
they will mean
Aorist past tense
εννόησα
I meant
εννόησες
you meant
εννόησε
he/she meant
εννοήσαμε
we meant
εννοήσατε
you all meant
εννόησαν
they meant
Past cont. tense
εννοούσα
I was meaning
εννοούσες
you were meaning
εννοούσε
he/she was meaning
εννοούσαμε
we were meaning
εννοούσατε
you all were meaning
εννοούσαν
they were meaning
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
be meaning
εννοείτε
mean
Perfective imperative mood
εννόησε
mean
εννοήστε
mean

Examples of εννοώ

Example in GreekTranslation in English
Ήθελα να το εννοώ.I wanted to mean them.
Απλά πρέπει να μου δώσεις λίγο καιρό, ώστε να το εννοώ.You just have to give me some time to mean it.
Γιατί εκτός αν πρόκειται για τη μητέρα μου ή την κοπέλα μου, όταν λέω συγνώμη θέλω να το εννοώ..Because unless it's with my mom or my girlfriend, when I say, "I'm sorry" I like to mean it.
Και αν αυτό είναι ότι λέω εγώ για να σταθεί, τότε θα πρέπει να το εννοώ.And if that's what I say I stand for, then I have to mean it.
! Τι εννοείς?What do you mean?
" Δεν εννοείς αυτό";"I don't mean that"?
" Διοχέτευσε" Τι εννοείς;Drained? What does that mean?
"- εννοείς γιατί είμαστε εδώ?"- You mean "why are we here?"
"Πιθανότατα" εννοεί πως θέλει να τριγυρίσει στον εγκέφαλο της κορούλας σου χωρίς καμία εγγύηση ότι θα'χει αποτέλεσμα."most likely" means she wants to root around inside your little girl's brain without any guarantee that it'll work.
'Ισως ο κ. Μπάρκερ εννοεί όχι τι την ακούσατε να λέει...Perhaps Mr Barker means not what you've heard her say...
'Οταν λέει κάτι ο καπετάνιος, το εννοεί, εντάξει;When the captain says something, he means it, yeah?
'Οταν λέει ότι είναι ο καλύτερος, εννοεί ότι σ' αγαπά.When he says he's the greatest singer, it means he loves you.
'Εχωμε ήδη κάνη προετοιμασίες, για να αποδείξωμε πως εννοούμε ότι λέμε."We've already made preparations to prove that we mean business..."
'Οταν λέμε "μπαμπάς" εννοούμε "φίλος"...When we say "dad," we mean "buddy. "
- "κατ" εννοούμε τέλος.- "cut" means stop.
- Όλοι λέμε πράγματα που δεν εννοούμε.We all say things that we don't mean sometimes.
"Oh, εννοείτε τον κ. Jones?""Oh, you mean mr. Jones?"
"Α, σήμερα εννοείτε;"Oh, you mean today?
"Δεν ξέρω τι εννοείτε. ""l don´t know what you mean.
"Νίκι Φοουέ...", εννοείτε τη "Νίκι Χιτ".Nikki Fue-- oh, you mean Nikki Heat.
"Όποια πέτρα να σηκώσεις από κάτω θα τον βρεις" και να το εννοούν!"Sticks and stones may break my bones," and meaning it!
"Καθυστερημένη οξυθυμία"; Τι εννοούν καθυστερημένη;"Delayed irritability?" What do they mean by delayed?
"Λέτε ότι οι Κωφοί μαθητές απλά θα "προσαρμόσουν" αλλά αυτό που εννοούν είναι ότι ακριβώς θα γίνουν ως μαθητές της δεύτερης κατηγορίας.""You say that the deaf students will just 'adjust, ' but what you mean is they'll just get used to second-class status."
"Τι εννοούν? " ρώτησε."What do they mean? " he asked.
Ποτέ δεν εννόησα κάτι τέτοιο... –Παρακαλώ;I- - I never meant that I...
- Όμως το εννόησες, και όπως λέω στους φοιτητές μου:- But you meant it.
- Το εννόησες.- You meant it.
Αν κι ο Αντονιόνι το εννόησε σαν ένα είδος υπέρβασης των υφιστάμενων περιορισμών, μπορούμε εύκολα να φανταστούμε αυτή τη σκηνή σε μια διαφημιστική καμπάνια.Although Antonioni meant this - as a kind of transcendence of the existing constraints, - we can easily imagine this shot - in some publicity campaign.
- Δηλαδή το εννοήσατε ως αστείο;- So you meant it as a joke?
- Μα το εννοήσατε.- But you meant it.
Το ξέρεις, εννοούσα να σε ρωτήσω, Κλαρκ:You know, I was meaning to ask you, Clark:
Πιστεύω ότι όταν είπε ότι η ζωή είναι γεμάτη νόημα, εννοούσε: "Πήγαινε στο πάρτι".I think what he meant when he said that life was meaningful was really, "Go to the party."
Έπρεπε να έχεις εννοήσει.You should have meant.
"Αυτούς", εννοώντας τους πελάτες μου."These guys," meaning my clients.
"Γεν. Φυλ." εννοώντας "Γενική Φυλακή";"GenDen" meaning "general detention"?
"Ελοχίμ" είναι πληθυντικός εννοώντας Θεούς και Θεές, Αρσενικό/Θηλυκό."Elohim" is plural thus meaning Gods and Goddesses, Male/Female.
"Κάποιους τύπους" εννοώντας τον Avery Markham;"Couple fellas" meaning "Avery Markham"?

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

αγνοώ
be ignorant of

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'mean':

None found.
Learning Greek?