Εναντιώνομαι (oppose) conjugation

Greek
26 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
εναντιώνομαι
I oppose
εναντιώνεσαι
you oppose
εναντιώνεται
he/she does oppose
εναντιωνόμαστε
we oppose
εναντιώνεστε
you all all oppose
εναντιώνονται
they oppose
Future tense
θα εναντιωθώ
I will oppose
θα εναντιωθείς
you will oppose
θα εναντιωθεί
he/she will oppose
θα εναντιωθούμε
we will oppose
θα εναντιωθείτε
you all all will oppose
θα εναντιωθούν
they will oppose
Aorist past tense
εναντιώθηκα
I did oppose
εναντιώθηκες
you did oppose
εναντιώθηκε
he/she did oppose
εναντιωθήκαμε
we did oppose
εναντιωθήκατε
you all all did oppose
εναντιώθηκα
they did oppose
Past cont. tense
εναντιωνόμουν
I was opposing residence
εναντιωνόσουν
you were opposing residence
εναντιωνόταν
he/she was opposing residence
εναντιωνόμαστε
we were opposing residence
εναντιωνόσαστε
you all all were opposing residence
εναντιώνονταν
they were opposing residence
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
εναντιώσου
you oppose!
εναντιωθείτε
you all be opposing residence!
Perfective imperative mood
να εναντιώνεσαι
you be opposing residence!
εναντιώνεστε
you all be opposing residence!

Examples of εναντιώνομαι

Example in GreekTranslation in English
Το γνωρίζω, επειδή ο Θεός μου λέει να εναντιώνομαι... στις διαβολικές διδαχές του ανθρώπου αυτού.I know because God tells me to oppose the evil teachings of that man.
Μην μου πεις ότι εναντιώνεσαι στην υψηλότερη εκπαίδευση της γυναίκας;Don't tell me you're opposed to the higher education of the female?
Δεν γίνεται να είσαι υπέρ της προόδου, αλλά να εναντιώνεσαι στον σιδηρόδρομο.You can't favor progress and oppose the railroad.
Τότε δεν πρέπει να εναντιώνεσαι στον Γκάουρον.Then you should not oppose Gowron.
Που εσύ εναντιώνεσαι με σθένος.Which you so vigorously oppose.
Ας σταματήσουμε να τους εναντιωνόμαστε.Let us cease to oppose them.
Εμείς, οι φοιτητές, εναντιωνόμαστε στο Εθνικιστικό Κόμμα... που θέλει να διώξει τους πρόσφυγες έξω από τα σύνορα.We, the students, are oppose against the Nationalist Party that are trying to evict the refugees across the borders.
Μόλις ο λαός δει ότι ο Θεός δεν κάνει θαύματα γι' αυτούς που μου εναντιώνονται, αλλά εκτελούνται σαν συνηθισμένοι πολιτικοί κρατούμενοι--Once the people see that God does not work miracles for those who oppose me, but that they are executed as ordinary political prisoners--
Όποιοι μου εναντιώνονται... είναι προδότες.All who oppose me... are traitors.
Πείτε του ότι όσοι μου εναντιώνονται είναι προδότες των μεταλλαγμένων.Tell him those who oppose me are traitors to mutantkind.
Δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι, ανάμεσα σας, που εναντιώνονται στη συνεργασία με τους Companions.Regrettably there are those among you who oppose cooperation with the Companions.
Υπάρχουν λίγοι που εναντιώνονται σους Άρχοντες τους Συστήματος.There are a few that oppose the System Lords and their ways.
Υπάρχουν αυτοί που θα εναντιωθούν σ' αυτό, θα εναντιωθούν σε μας.There are those who will oppose it, oppose us.
Αλλά κάποιοι άλλοι θα εναντιωθούν κατηγορηματικά. Για τον ίδιο λόγο που οι άνθρωποι αρνούνται να κάνουν αυτά που πρέπει.But there are other men who will oppose it categorically for the same reason all men refuse to do things they should.
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, αρνούμενος... ότι κακοπροαίρετα εναντιώθηκα στον γάμο του βασιλιά και της 'ννα Μπολέιν.Let me begin by denying that I ever maliciously opposed the king's marriage to Anne Boleyn.
Πολλά χρόνια πριν όταν εναντιώθηκα στην ενθρόνισή σου, είχα ήδη κατηγορηθεί για προδοσία.Years ago when I opposed your regency, I had already been accused of treason.
Μου εναντιώθηκες στον συμβούλιο το πρωί, Thomas.You opposed me in the Council this morning, Thomas.
Γιατί μου εναντιώθηκες;Why did you oppose me?
Και όμως εναντιώθηκες.And yet you had to oppose.
Και, Μπαντλ, εσύ εναντιώθηκες θανάσιμα στο να χαθεί το σπίτι. Δεν είχα ιδέα, ότι ήμουν τόσο πλεονέκτρα.And, Bundle, you're so mortally opposed to losing the house.
Οι Η.Π.Α. αποσύρθηκαν από την διαμάχη ... ..ακούγοντας τα λόγια του δικού τους Τσάρλς Λίντμπεργκ.., που εναντιώθηκε σε έναν πόλεμο εναντίον της Γερμανίας.the United States withdrew from the conflict ... listening to words the like Charles Lindberg ... who opposed a war against Germany.
Οι άλλοι 'ρχοντες του Συστήματος δεν το ξέρουν. Ο 'ρχοντας Γιού ήταν ο μόνος 'ρχοντας του Συστήματος που εναντιώθηκε στην επιθυμία του Ανούβη να αποκατα- σταθεί στο Συμβούλιο μετά την εξορία του.The interesting thing is, that Lord Yu, was the one System Lord who opposed Anubis' desire to be reinstated to the council after his banishment.
Πριν 8 χρόνια ο Ντι εναντιώθηκε στην ενθρόνισή σας και φυλακίστηκε για προδοσία.8 years ago, Dee opposed your regency and was jailed for treason.
Σκλάβωσες αυτόν τον πλανήτη και κατέστρεψες οποιονδήποτε σου εναντιώθηκε!And you enslave this planet... and destroy anyone that ever opposed you!
Αφού ματαιώθηκαν οι φιλοδοξίες του, ...ο Μέγκατρον εναντιώθηκε με μοχθηρία στον Ωρίον και το Συμβούλιο και κήρυττε τον πόλεμο σ'οποιονδήποτε του εναντιωνόταν με τον αυξανόμενο στρατό ακολούθων του που ονόμασε "Ντισέπτικονς." (Εξαπατητές)His ambitions thwarted, Megatron spitefully severed all ties with Orion and the Council, and came to wage war on all who opposed him through his growing army of followers which he named "Decepticons".
Τζορτζ, εναντιώσου τώρα.George, oppose him now.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'oppose':

None found.
Learning Greek?