Εκτυπώνω (print) conjugation

Greek
52 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
εκτυπώνω
I print
εκτυπώνεις
you print
εκτυπώνει
he/she prints
εκτυπώνουμε
we print
εκτυπώνετε
you all print
εκτυπώνουνε
they print
Future tense
θα εκτυπώσω
I will print
θα εκτυπώσεις
you will print
θα εκτυπώσει
he/she will print
θα εκτυπώσουμε
we will print
θα εκτυπώσετε
you all will print
θα εκτυπώσουνε
they will print
Aorist past tense
εκτύπωσα
I printed
εκτύπωσες
you printed
εκτύπωσε
he/she printed
εκτυπώσαμε
we printed
εκτυπώσατε
you all printed
εκτύπωσαν
they printed
Past cont. tense
εκτύπωνα
I was printing
εκτύπωνες
you were printing
εκτύπωνε
he/she was printing
εκτυπώναμε
we were printing
εκτυπώνατε
you all were printing
εκτύπωναν
they were printing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
εκτύπωνε
be printing
εκτυπώνετε
print
Perfective imperative mood
εκτύπωσε
print
εκτυπώστε
print

Examples of εκτυπώνω

Example in GreekTranslation in English
Δεν τον χρησιμοποιεί πια οπότε μαθαίνω μόνος μου να εκτυπώνω.He doesn't use it anymore, so kind of teaching myself to print.
Μέχρι τότε, δεν εκτυπώνω τίποτα.Until then, there's nothing to print.
- Όπως να εκτυπώνεις τα πάντα; - Ναι.- Like print out everything?
Όταν εκτυπώνεις οργανικά συντελείται φυσική καθίζηση καθώς τα συστατικά μορφοποιούνται.When you print organics, a natural settling occurs as the raw material sets.
Γιατί δεν αρχίζεις να εκτυπώνεις τα αρχεία που σου έστειλα χτες βράδυ;Why not start printing off the files I sent you last night?
Ελα, Κάρο. Γιατί εκτυπώνεις τα αποτελέσματα των εξετάσεών μου;Caro, why are you printing my exam results?
Θέλουμε να αποθηκεύεις και να εκτυπώνεις τα πάντα.We'll want storage and printout on everything.
- Δεξιά, αλλά εκτυπώνει του weren apos? Και οι δύο είχαν παραμορφωθεί σειριακούς αριθμούς και δεν βαλλιστικών αγώνες.- Right, but his prints weren't.
- Τις εκτυπώνει η πολιτεία.The county prints ours.
Αλλά μπορείς επίσης να αλλάξεις τον τρόπο που εκτυπώνει ένας εκτυπωτής, σωστά;But you can also change the way - a printer prints, is that right?
Είναι ολοφάνερο! Είπε ότι χρειάζομαι ένα χώρο, όπου θα μπορώ να μιλάω με τους δωρητές, τους εθελοντές να καταγράφω τις εισηγήσεις και τις δωρεές και ότι χρειάζομαι γραμμές, τρεις τηλεφωνικές γραμμές. Έναν εκτυπωτή για τις φωτοτυπίες ή ένα φωτοτυπικό που να εκτυπώνει...so told me I need space, where can I talk to potential donors, interview volunteers begin to write proposal and grants and I need lines, 3 telephone lines a printer that copies or copy with the prints
Και εκτυπώνει το πορτρέτο μου σε καρτ-ποστάλ ... ενάντια στις επιθυμίες μου !And he prints my portrait on postcards... against my wishes!
Ακόμα εκτυπώνουμε.Still printing.
Αυτή πάνω ξοδεύει τα λεφτά μας λες και τα εκτυπώνουμε.Roger: That one up there... She spends money like we print it ourselves.
Δεν εκτυπώνουμε άδειες οδήγησης.We don't print driver's licenses.
Μα γιατί τα εκτυπώνουμε συνέχεια σε άσπρο χαρτί;Why, oh, why do we keep printing this on white?
Τις εκτυπώνουμε. Είχαμε πολλή δουλειά.They're, uh--they're printing up right now.
Δεν είναι ακριβώς αυτό που συνήθως εκτυπώνετε, κ. Spools, αλλά κοιτάξτε.It's not strictly your line of printing, Mr Spools, but look.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν φαξ για να στείλετε.. όμως πρώτα να εκτυπώνετε τα σχέδια για την περιοχή Ντράνσυ!Send these faxes and print the plans for the Drancy site.
Μπορούν να εκτυπώνετε οτιδήποτε που χρειάζονται για να αγοράσει το κουτί.They can print whatever they need to buy the Box.
Ξέρω ότι αυτό θα πρέπει να πετύχουν όσο το κάνω, αλλά είναι μόνο ότι θα κάνουμε εάν εκτυπώνετε λέξη προς λέξη.I know you need this to succeed as much as I do, but it's only gonna do that if you print it word for word.
- Όχι, το εκτύπωσα.No, I printed it out.
- Τα εκτύπωσα όλα από το διαδίκτυο.I printed this all up from the internet.
-Μπιλ, κοίτα πόσα εκτύπωσα.- Bill, look how much I printed.
-Τα εκτύπωσα στον υπολογιστή μου.- I printed them out on my computer.
Έκανε μία κομπίνα στην Γουόλ Στριτ, πέρυσι. παραποίησα τους αλγόριθμους, οπότε όταν εκτύπωσα το αρχείο "Έξοδος"...I ran a Wall Street scam last year manipulating algorithms, so when I printed out the Exodus file...
- Το εκτύπωσες;You printed that?
Ήδη εκτύπωσες τα φυλλάδια;You already printed the flyers?
Ανακάλυψαν για τα αρχεία που μου εκτύπωσες;Did they find out about the files that you printed out for me?
Η εταιρία σου αποτελείται από εαένα και τις επαγγελματικές κάρτες που εσύ εκτύπωσες και χρηματοδότησες.Your Bacon Boot company consists of you and the business cards you printed up, funded by yours truly.
Και ξέρουμε ότι εκτύπωσες την πλαστή άδεια της Έλεν, στο Slots of Luck όπου παλιότερα δούλευες, κάθε Παρασκευή βράδυ.And we know that you printed Helen's fake license at Slots of Luck where you used to work every Friday night.
-Η Μπέτυ εκτύπωσε αυτά.Betty got these printed.
Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι κάποιος εκτύπωσε αυτή την άδεια στο μηχάνημά σας.We have reason to believe that someone printed this license on that machine.
Όχι, δεν εκτύπωσε ποτέ, ούτε πυροβόλησε ξανά με τέτοιο όπλο.No, he had never printed nor fired a gun like that before.
Αν αυτή εκτύπωσε εκείνες τις πινακίδες, αυτό δείχνει πρόθεση.If she printed those signs, it shows intent.
Αν εκτύπωσε κάτι, δεν υπάρχει μιαWell, if she printed something out, isn't there a...
Η μέτρηση θεαματικοτητας, που μόλις εκτυπώσαμε απο το λάπτοπ του Ειδυλλιακού πως δεν μισούσαν μόνο την εκπομπή, απεχθανόταν την ιδέα και τον πρωταγωνιστή.Your own audience testing, which we just printed off of Intrigue's laptop showed that they didn't just hate the show, they loathed the concept and the star.
Αυτό είναι μεγαλύτερο.. Το εκτύπωσαν οι "Τάιμς"."The Times" printed it about... about North Korea.
Μετά το εκτύπωσαν και πήραν την φωτογραφία μου.Then they printed it, and they took my picture.
Τώρα, είναι αλήθεια ότι η Βόρειοι εκτύπωσαν χαρτονόμισμα, αλλά μέχρι το τέλος του πολέμου το "greenbacks" είχε αξία περίπου 50 προπολεμικά σεντ, Ενώ ένα "greenbacks" του Νότου ήταν κάτω σε μόνο ένα σεντ.Now, it's true that the North also printed paper money, but by the end of the war its "greenbacks" were still worth around 50 pre-war cents, whereas a Southern "greyback" was down to just one cent.
Το εκτύπωνες, όμως.You were printing it out.
- Ναι, εκτυπώστε κάτι.- Yeah, print something.
Ύστερα, εκτυπώστε μία φωτογραφία μου χρησιμοποιώντας ένα λάπτοπ του 1982 καιόποιοςαρπάξειπρώτος την εκτύπωση, είναι ο νικητής.Then print out a picture of me using a laptop from 1982 whoever grabs their printout first is the winner!
Βλέπετε κάτι αρνητικό για σας, εκτυπώστε το.You see something negative about you print it out.
Διορθώστε το και εκτυπώστε το.Correct it and print it.
Εντάξει, εκτυπώστε ότι ένα.Okay, print that one.
Έτσι, η Ολλανδία έγινε ο μεγαλύτερος εκδότης και βιβλιοπώλης στην Ευρώπη μεταφράζοντας έργα γραμμένα σε άλλες γλώσσες και εκτυπώνοντας βιβλία που είχαν λογοκριθεί αλλού.So Holland became the leading publisher and bookseller in Europe translating works written in other languages and printing books that had been censored elsewhere.
Έπρεπε να το είχα εκτυπώσει όταν είχα την ευκαιρία.I should've printed it out when I had the chance.
Έχω εκτυπώσει μια λίστα με όλα τα ζωάκια που εχω για να ξέρω ακριβώς πιο να αγοράσω στο Μέγα Μόντο Ποπ συνέδριο της Απαλλούζα.I've printed a checklist of all the various Fuzziest I own so I'll know exactly which ones to buy at the Mega Mondo Pop! Comic ConApalooza.
Αν δεν υπήρχε ο Έντμουντ Χάλεϋ, ο Νεύτων δεν θα είχε συλλάβει ποτέ του αυτό το σπουδαίο βιβλίο, ούτε θα το είχε γράψει, ούτε θα το είχε εκτυπώσει.Newton's great book would've never been conceived, nor written, nor printed.
Από εκείνο το μεγάλο μηχάνημα που αποθηκεύει κάθε πληροφορία και μπορεί μετά να την εκτυπώσει όποιος έχει τον κωδικό σου; Δεν μπορεί να το κάνει αυτό.From the large machine that stores all the information you put in it to be printed back later by anyone who has your code?
Δεν έχω εκτυπώσει τίποτα από το 2004.I haven't printed anything since 2004.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

εκτονώνω
uproot
εντυπώνω
orchestrate

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'print':

None found.
Learning Greek?