Εκτελώ (execute) conjugation

Greek
35 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
εκτελώ
I execute
εκτελείς
you execute
εκτελεί
he/she does execute
εκτελούμε
we execute
εκτελείτε
you all all execute
εκτελούν
they execute
Future tense
θα εκτελέσω
I will execute
θα εκτελέσεις
you will execute
θα εκτελέσει
he/she will execute
θα εκτελέσουμε
we will execute
θα εκτελέσετε
you all all will execute
θα εκτελέσουν
they will execute
Aorist past tense
εκτέλεσα
I did execute
εκτέλεσες
you did execute
εκτέλεσε
he/she did execute
εκτελέσαμε
we did execute
εκτελέσατε
you all all did execute
εκτέλεσα
they did execute
Past cont. tense
εκτελούσα
I was executing through
εκτελούσες
you were executing through
εκτελούσε
he/she was executing through
εκτελούσαμε
we were executing through
εκτελούσατε
you all all were executing through
εκτελούσαν
they were executing through
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
εκτέλσου
you execute!
εκτελέστε
you all be executing through!
Perfective imperative mood
να εκτελείς
you be executing through!
εκτελείτε
you all be executing through!

Examples of εκτελώ

Example in GreekTranslation in English
Εσύ κρίνεις, εσύ καταδικάζεις, άρα εσύ εκτελείς.You judge,you sentence,so you execute.
Εξετάζεις μια κατάσταση,προγραμματίζεις ένα σχέδιο δράσης,το εκτελείς.You examine asituation, you plan a course of action, you execute it.
Από σήμερα και στο εξής για κάθε Γάλλο που δολοφονείται, θα εκτελούμε πέντε Σύριους ομήρους.From today on for every Frenchman murdered, we will execute five Syrian hostages.
Ω, αν εκτελούμε.Oh, execute.
Και εμείς απλά εκτελούμε αυτά που οι άλλοι τα βρίσκουν ενδιαφέροντα.And we just execute things that others are interested in.
Εις το όνομα της τοπικής ιταλικής κυβερνήσεως... εκτελούμε την απόφαση του στρατιωτικού δικαστηρίου της Βεγγάζης, της 15 Σεπτεμβρίου 1931, έτος 9 της φασιστικής περιόδου.In the name of the Government of the Italian Selanaica, we execute this sentence as decreed by the military tribunal of Benghazi of the 15th day of September 1931, year 9 of the fascist era.
B: Ανοίγουμε μερικά απο τα καπάκια των πυραύλων... και εκτελούμε μια σύντομη κατάδυση.B - we open some of our missile hatches, execute a short dive.
Είδα να εκτελούν 12 ανθρώπους στο χωριό μου.I have seen 12 people in my village executed.
Στο όνομα Αυτού που Βαδίζει πίσω από τα Ρόδα θα εκτελέσω εγώ την απόφαση.In the name of He Who Walks Behind the Rows... I will execute the judgment.
Αν αποτύχουν, θα εκτελέσεις το σχέδιο 2.If they happen to fail, you will execute Plan 2.
Αν δεν το βρείτε... εσύ προσωπικά θα εκτελέσεις τον Βασιλιά.If you are wrong, you personally will execute the King.
Θα έχουμε το στοιχείο του αιφνιδιασμού, Κε Τούβοκ. Για να μην αναφέρουμε έναν επιχειρησιακό αξιωματικό ο οποίος θα εκτελέσει ένα χειρουργικό χτύπημα.We'll have the element of surprise, Mr. Tuvok, not to mention a Tactical Officer who l'm sure will execute a precision strike.
Ο Κυβερνήτης Όντιους θα εκτελέσει τον δίδυμο αδελφό σου αύριο το πρωί.Governor Odious will execute your twin brother tomorrow morning.
Θα δουν μια μαζική δύναμη επίθεσης και θα ξετρυπώσουν. Έτσι η Ρόμυ και εγώ θα εκτελέσουμε μια συγκεκαλυμμένη εισβολή.they'd see a massive assault force and bug out, so rommie and i will execute a covert insertion.
Ή αλλιως στις 6:00, θα εκτελέσουν ένα παιδί για κάθε ώρα που παραμένετε ελεύθεροι.Or starting at 6:00, they will execute one child for every hour you remain free.
Γαβριέλλα,νομίζεις πως εκτέλεσα την Καλλιστώ;Gabrielle, do you think I executed Callisto?
Τον εκτέλεσα. Αλλά διατήρησα το Γραπτό του. Δεν ξέρω γιατί.l executed him, but l kept his Writ, l don't know why.
Μπορεί να΄ταν δική τους ιδέα, αλλά εγώ εκτέλεσα το σχέδιο.It may have been their invitation, but it was my party. I planned and executed it.
Ήξερε ότι εκτέλεσα την... Δημόσιο καταγραφή.He knew i executed my... public record.
Είναι ώρα να πληρώσω για τους δύο άντρες που εκτέλεσα.It's time to pay for the two men I executed.
Αυτόν που καταδίκασες σε θάνατο και τον εκτέλεσες μέσα σε μια νύχτα.That you had sentanced to death and executed in one night.
Τον εκτέλεσες με ένα τρομερό τρόπο.You executed him in a terrible way.
Και εκτέλεσες το καθήκον σου πιστά και καλά.And you have, at times, executed your duties faithfully.
Έτσι εκτέλεσες την αδερφή μου για μια παρεξήγηση.So you executed my sister on a misunderstanding.
- Τον εκτέλεσες;- You executed him?
Λέω συνεχώς στον εαυτό μου... ότι αυτός ο άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, που εκτέλεσε τον Δήμιο, είναι ένας μεγάλος πατριώτης, ένας ήρωας!I say to myself, again, and again... this man, whoever he is... whoever executed "the Hangman", is a great patriot... a hero!
Μέσα στις παραισθήσεις του εκτέλεσε μια διαβολική εκδίκηση για φανταστικά αδικήματα και στο τέλος αυτοκτόνησε.In his deluded state he executed a diabolical revenge for imagined wrongs and at the last took his own life.
Και ο αυτοκράτορας των Αζτέκων, Μοντεζούμα ίσως να είναι αυτός εκτέλεσε αμέσως τους αστρολόγους του.And the Aztec emperor, Moctezuma maybe this is he promptly executed his astrologers.
- Zwei - εκτέλεσε...- Zwei... execute...
Πρόσφατα εκτέλεσε έναν από τους ακολούθους του που λεγόταν James.Not much, I imagine. He recently executed one of his followers called James.
Τον εκτελέσαμε.He has been executed.
Δεν το εκτελέσαμε;Didn't we execute it?
Εδώ, επιταχύναμε και εκτελέσαμε δεξιά στροφή 27 μοιρών.Here, we accelerated and executed a starboard turn of 27 degrees.
Τον εκτελέσαμε για πρώτη φορά, το 2008.We executed him for the first time in 2008.
Τι έλεγαν, ότι εκτελέσαμε τον "Κάπτεν Χάρλευ"; - Ναι.That was on the telly, that we executed Captain Harley?

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'execute':

None found.
Learning Greek?