Διενεργώ (conduct) conjugation

Greek
12 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
διενεργώ
I conduct
διενεργείς
you conduct
διενεργεί
he/she conducts
διενεργούμε
we conduct
διενεργείτε
you all conduct
διενεργούν
they conduct
Future tense
θα διενεργήσω
I will conduct
θα διενεργήσεις
you will conduct
θα διενεργήσει
he/she will conduct
θα διενεργήσουμε
we will conduct
θα διενεργήσετε
you all will conduct
θα διενεργήσουν
they will conduct
Aorist past tense
διενέργησα
I conducted
διενέργησες
you conducted
διενέργησε
he/she conducted
διενεργήσαμε
we conducted
διενεργήσατε
you all conducted
διενέργησαν
they conducted
Past cont. tense
διενεργούσα
I was conducting
διενεργούσες
you were conducting
διενεργούσε
he/she was conducting
διενεργούσαμε
we were conducting
διενεργούσατε
you all were conducting
διενεργούσαν
they were conducting
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
διενέργει
be conducting
διενεργείτε
conduct
Perfective imperative mood
διενέργησε
conduct
διενεργήστε
conduct

Examples of διενεργώ

Example in GreekTranslation in English
Το Πεντάγωνο διενεργεί την πρώτη από τις δύο ασκήσεις με το όνομα MASCAL που προσομοιώνει την πρόσκρουση ενός Boeing 757 σε κτήριο.The Pentagon conducts the first of two training exercises called MASCAL, which simulate a Boeing 757 crashing into the building.
Αλλά διενεργείτε και επαγγελματική θεραπεία.But you were also conducting professional therapy.
Αν δεν μ' αφήσετε να μπω, αρκετοί στην Ουάσιγκτον θα μάθουν... πως διενεργείτε μυστική καραντίνα εδώ πέρα.Sir, if you don't let me in, a lot of people in Washington are gonna find out... that you're conducting a secret quarantine in here.
Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μου επίσης ελαφρά περίεργο, διενέργησα μια έρευνα στη βιβλιοθήκη... και ανακάλυψα ένα πίνακα από τον Γήινο καλλιτέχνη του 19ου αιώνα... Βίνσεντ Βαν Γκογκ.Finding myself mildly curious as well, I conducted a library search and discovered a painting by 19th century Earth artist Vincent van Gogh.
Ήσουν νέα και έξυπνη και δεν πιστεύω ότι λυπάσαι ούτε γι' αστείο. Γιατί δεν ήταν τυχαίο ότι η αίθουσα που επέλεξες ανήκε στον καθηγητή που διενεργούσε τις συνεντεύξεις για τη δουλειά που θέλαμε και οι δύο.You were young and smart, and I don't believe you're sorry for a second because it was no accident that the classroom you chose belonged to the Professor who was conducting the interviews for the job we both wanted.
Αναρωτιέμαι αν ο Geir διενεργούσε κάποιο είδος έρευνας εκεί.I'm wondering whether Geir was conducting some kind of investigation over there.
Απ' ότι φαίνεται διενεργούσε από μόνος του έρευνα.Looks like he was conducting an investigation of his own.
Λοιπόν, ίσως να διενεργούσε την δική του έρευνα.Well, maybe he was conducting an investigation of his own.
Η Μάργκαρετ Σόροου ήταν κομμάτι ενός πειράματος του Μπράξτον και της Ρέιβενκροφτ που διενεργούσαν.Margaret sorrow was part of an experiment braxton and ravencroft were conducting.
Οι πράκτορες διενεργούσαν έρευνα στις εγκαταστάσεις όταν ένα όχημα όπου επέβαινε η Κριστίνα Μίλαντ σταμάτησε μπροστά από το σπίτι.Agents were conducting a search of the premises when a vehicle containing Christina Milland stopped in front of the house.
Έχουμε διενεργήσει επίσης εκτενείς ακτινογραφήσεις αναζητώντας ορθοπεδικό τραύμα, που μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση, όπως ίσως να θυμάστε συνέβη στην περίπτωση του Τουταγχαμών όπως παρουσιάζεται εδώ στη φωτογραφική διαφάνεια 43.We've also conducted extensive CT scans to search for orthopedic trauma, which may have led to infection, as you may remember was the case with Tutankhamen as shown here on slide 43.
Μητέρα, οι άνθρωποι έχουν διενεργήσει έρευνα.Mother, people have conducted a research.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'conduct':

None found.
Learning Greek?