Διατηρώ (keep) conjugation

Greek
56 examples
This verb can also have the following meanings: retain, hold, own, maintain, conserve

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
διατηρώ
I keep
διατηρείς
you keep
διατηρεί
he/she keeps
διατηρούμε
we keep
διατηρείτε
you all keep
διατηρούν
they keep
Future tense
θα διατηρήσω
I will keep
θα διατηρήσεις
you will keep
θα διατηρήσει
he/she will keep
θα διατηρήσουμε
we will keep
θα διατηρήσετε
you all will keep
θα διατηρήσουν
they will keep
Aorist past tense
διατήρησα
I kept
διατήρησες
you kept
διατήρησε
he/she kept
διατηρήσαμε
we kept
διατηρήσατε
you all kept
διατήρησαν
they kept
Past cont. tense
διατηρούσα
I was keeping
διατηρούσες
you were keeping
διατηρούσε
he/she was keeping
διατηρούσαμε
we were keeping
διατηρούσατε
you all were keeping
διατηρούσαν
they were keeping
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
be keeping
διατηρείτε
keep
Perfective imperative mood
διατήρησε
keep
διατηρήστε
keep

Examples of διατηρώ

Example in GreekTranslation in English
- Δουλειά μου είναι να διατηρώ την τάξη. Όχι να παριστάνω τον Σέρλοκ Χολμς κυνηγώντας φαντάσματα.It's my job to keep the peace, not run around like Sherlock Holmes chasing old ghosts.
- Κυρίως στο εξωτερικό. Έτσι διατηρώ το σπίτι εδώ και στο Λος Άντζελες.I sell very well overseas, enough to keep this place and a beach house in Los Angeles.
- Πρέπει να διατηρώ το δέρμα μου υγρό.I need to keep my skin moist.
Ένας φλερτάκι κάθε τόσο δεν με χαλάει για να διατηρώ την μαγεία.Maybe just a little flirt here and there to keep my mojo going.
- Όχι. Η υψηλότερη ιεροσυλία είναι σκοπίμως να διατηρείς τους δικούς σου ανθρώπους αγράμματους.The highest sacrilege is purposely keeping your own people ignorant!
- Βοηθάει να διατηρείς τη φόρμα σου.It really helps you keep in better shape.
- Δεν διατηρείς το ρυθμό.- You are not keeping pace.
- Είμ' εδώ για να βοηθώ... Για να διατηρείς τους στόχους της εταιρίας. Αυτός είναι ο μόνος λόγος.I am here to help to keep corporate objectives.
"Ένα βουνό διατηρεί μια ηχώ βαθιά μέσα του".A mountain keeps an echo deep inside itself.
"Ο Πάπας που συνουσιάζεται φανερά και διατηρεί παλλακίδα";The pope who publicly fornicates, publicly keeps a concubine--
- Η μαμά το διατηρεί σε θερμοκρασία δωματίου.Mom always keeps it at room temperature.
- Θα επιστρέψει, όταν θα έχει ολοκληρώσει την τιμωρία της. Αρκεί να διατηρεί σε καλό επίπεδο τη δουλειά, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.As long as she keeps up with the work, if you know what I mean.
'κου, το μόνο που κάνουμε... διατηρούμε την έχθρα του ενός για τον άλλον.Listen, all we have to do is keep playing the one against the other.
- Γιατί; - Για να παραμείνει ο Καβορίτης ανενεργός, έπρεπε να διατηρούμε το δωμάτιο σε μία σταθερή θερμοκρασία.- Because to keep the Cavorite inactive, we had to maintain the room at a constant temperature.
- Γλυκέ μου, ο γιατρός είπε, πως πρέπει να το διατηρούμε καθαρό.Honey, the doctor says we have to keep it clean.
- Κοίτα καταλαβαίνω, είναι η γυναίκα σου αλλά το νοσοκομείο δεν μας αφήνει να διατηρούμε το σώμα πάνω από έναν μήνα.Look. I get it. It's your wife, but hospital policy says we can only keep the body cold 30 days.
'Οταν τώρα σκέφτομαι πως αντικρίζετε τέτοιο θέαμα και διατηρείτε κόκκινα τα μαγουλά σας ενώ εγώ έχω ασπρίσει απ' το φόβο.When now I think you can behold such sights and keep the natural ruby of your cheeks when mine is blanched with fear.
H αεροβική άσκηση θα σας βοηθήσει να μένετε σε φόρμα... και να διατηρείτε ψηλά τους παλμούς σας.Aerobic activity will keep you in shape... and keep that heart rate up.
Άρα, θέλω να διατηρείτε το οπτικό σας πεδίο ανοιχτό και να πυροβολήσετε μόνο ότι μπορείτε να χτυπήσετε.So, I want you to keep your fields of view open and only shoot what you can hit. Fire on my command.
Αν φταίει αυτό, τότε προτείνω εσύ και οι νεοσύλλεκτοι, να διατηρείτε το μέρος, καθαρότερο.If that's the case, then I suggest you and the pledges need to keep the place cleaner.
"Το δικαίωμα του λαού να διατηρούν και να φέρουν όπλα... - ...δεν θα πρέπει να πλαισιωμένο." -να παραβιάζεται."The right of the people to keep and bear arms shall not be in-fringed."
'Οχι ως προφύλαξη προς την ανύ- παρκτη αεροπορ.δύναμη της Κίνας... αλλά για να διατηρούν έντονο το πολεμικό συναίσθημα.Not a precaution against China's almost nonexistent air force, but part of the process of keeping war-like emotion at a high pitch.
Έχω μποξεράκια για να ρυθμίσω την θερμοκρασία στους όρχεις μου, και να διατηρούν το σπέρμα μου δραστήριο.I got boxer shorts to regulate my testes temperature and keep my sperm motile,
Έχω πολλούς φίλους που δουλεύουν πολλές ώρες, αλλά μπορούν να διατηρούν τα τέλεια μαυρίσματα του Μαϊάμι.I have a lot of friends who work around the clock, and, uh, still manage to keep those perfect Miami tans.
Όλα αυτά τα χρόνια πόσο καλά τη διατήρησα για σένα,Αν.All these years... how well I've kept her for you, Anne.
Όταν εγώ πήγαινα στο λύκειο ήμουν αρχηγός των μαζορέτων, έβγαζα είκοσι Μ.Ο διεύρυνα την διασημότητα μου και διατήρησα μια σχέση με το αγόρι που θα γινόταν σύζυγος μου.When i was in high school, I captained the cheerleading squad, i kept a perfect 4.0 gpa, I cultivated my popularity,
Αλλά διατήρησα την εταιρεία μου.But I kept my company.
Αυτοί είναι οι λογαριασμοί που διατήρησα, από τον ατυχή θάνατο του αδελφού σου.These are the accounts I've kept since your brother's unfortunate demise.
Ότι ήξερες τότε για την ενοχή του Καμ κι έτσι απέκτησες έλεγχο πάνω του. Κι έτσι τον διατήρησες πάνω από μια δεκαετία.I think you knew Cam was guilty back then, and that's how you gained control of him, and that's how you kept control of him for over a decade.
Εκτός του ότι συνήλθες, διατήρησες και το χιούμορ σου.In addition to recovering, you kept your sense of humor.
Με διατήρησες στη ζωή όταν κανένας άλλος δεν μπορούσε.You've kept me alive when no one else could.
Που τα διατήρησες τόσο καλά.When you've kept them so nicely
"Πού είναι η πολεμική Σπίθα που μας διατήρησε στον πόλεμο;'Where's the fighting Spits that kept us going through the war?
-...διατήρησε την πίστη του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα. -Την αγαπούσαν. -Τη θεωρούσαν σαν έναν απλό άνθρωπο.The people, everywhere... not just here in Britain, everywhere... they kept faith, with Princess Diana.
Έχει τα εξωτερικά δάκτυλα... έχασε τα μεσαία αλλά διατήρησε την ισορροπία του. Αυτά χρειάζεσαι μόνο.Retained the outer toes, lost the middle stuff but kept the balance points, which are all you need.
Αλλά γιατί κάποιος του Αμερικάνικου Ναυτικού από τότε... το διατήρησε αυτό για περισσότερα από 60 χρόνια;But why would someone in the U.S. Navy back then have kept this more than 60 years?
Και διατηρήσαμε τη δομή μας. Ακόμα και αυτή τη προσπάθεια, δοκίμασαν να την καταστρέψουν.And we kept our infrastructure, even this attempt, to minimize the damage and to keep the university going.
- Τυχεροί. Τα εφεδρικά συστήματα της στολής διατήρησαν τις ζωτικές λειτουργίες.The backup systems in their environmental suits kept their vital functions going.
Έτσι, διατήρησαν την εξάρτηση του κόσμου από το πετρέλαιο.So they kept the junkie hooked up, in other words.
Είμαστε φίλοι τους εργαζόμενους του πυρηνικού εργοστασίου, που διατήρησαν ένα γήπεδο για εμάς.We are friends of the nuclear plant workers, they kept a pitch for us.
Είπε ότι όταν θα ήμασταν εκεί οι ιδιότητες αποκατάστασης που κρατούσαν αυτήν ζωντανή, που διατήρησαν εσένα ζωντανή, Θα έφερναν πίσω τον James.She said once we were in there the restorative properties that kept her alive, that kept you alive, would bring James back.
Έλαβα ένα κουτί και διατηρούσα καθαρό τον ενιαίο εργασιακό χώρο... Εγώ δεν...Got a box and I was keeping the open-plan workspace flow...
Νόμιζα πως διατηρούσα την ηρεμία... αλλά απλώς χολωνόμουν και σου έδινα λόγο για να φύγεις.I always thought that I was keeping the peace, but I was just resenting you and giving you a reason to leave.
Ίσως διατηρούσε την κάλυψή του.He knows. Maybe he was keeping his cover.
Έτσι διασκεδάστε, αλλά διατηρήστε τις ζημιές στό ελάχιστο.So have fun, but keep the damage to a minimum.
Όλοι διατηρήστε την ψυχραιμία μας, Θα όλα είναι μια χαρά.We all keep our cool, everything's gonna be fine.
Όλοι οι πράκτορες διατηρήστε την θέση σας και να έχετε το νου σας στον P5.All agents maintain current positions and keep a close eye on P5.
Όμως, όλοι, διατηρήστε την ψυχραιμία σας, εντάξει σας;But, everybody, keep your cool, all right?
'Οσoν αφoρά στoυς αριθμoύς και τα μέσα κράτησε ισoρρoπία πρoκειμένoυ να διατηρήσει μια συνεχή κατάσταση βίας. Πρέπει να έχει ένα αδύνατo σημείo.And kept numbers and resources balanced, so that it can maintain a constant state of violence.
Stolnavich δεν θα μπορούσε να διατηρήσει κάτι τέτοιο στην ανοιχτή, ακόμη και αν ήταν γραμμένο.Stolnavich wouldn't have kept something like that in the open, even if it was coded.
Ένας Αιγύπτιος αίρεση θα μπορούσε να διατηρήσει το κλειδί φρουρείται από ιερείς ...An Egyptian sect would have kept the key guarded by priests...
Έχεις διατηρήσει το σώμα σου;Is that right? Have you kept your body up?
- Ο ένας Tollerman apos? S διατηρώντας έξω στο αγρόκτημά του.- The one Tollerman's been keeping out on his farm.
Wylie apos? S διατηρώντας καρτέλες στο Peterson.Wylie's keeping tabs on Peterson.
Έχω την πιο δύσκολη στιγμή διατηρώντας μια ευθεία πρόσωπο όταν εμφανιστεί.I have the hardest time keeping a straight face when it pops up.
Ήταν πραγματικά δύσκολο διατηρώντας όλες τις ιστορίες ευθεία.It was really hard keeping all the storylines straight.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'keep':

None found.
Learning Greek?