Διαβιβάζω (transmit) conjugation

Greek
8 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
διαβιβάζω
I transmit
διαβιβάζεις
you transmit
διαβιβάζει
he/she does transmit
διαβιβάζουμε
we transmit
διαβιβάζετε
you all all transmit
διαβιβάζουν
they transmit
Future tense
θα διαβιβάσω
I will transmit
θα διαβιβάσεις
you will transmit
θα διαβιβάσει
he/she will transmit
θα διαβιβάσουμε
we will transmit
θα διαβιβάσετε
you all all will transmit
θα διαβιβάσουν
they will transmit
Aorist past tense
διαβίβασα
I did transmit
διαβίβασες
you did transmit
διαβίβασε
he/she did transmit
διαβιβάσαμε
we did transmit
διαβιβάσατε
you all all did transmit
διαβίβασαν
they did transmit
Past cont. tense
διαβίβαζα
I did transmit
διαβίβαζες
you did transmit
διαβίβαζε
he/she did transmit
διαβιβάζαμε
we did transmit
διαβιβάζατε
you all all did transmit
διαβίβαζαν
they did transmit
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
διαβίβαζε
you transmit!
διαβιβάζετε
you all transmit!
Perfective imperative mood
διαβίβασε
you transmit!
διαβιβάστε
you all transmit!

Examples of διαβιβάζω

Example in GreekTranslation in English
Κάθε φορά ενημερώνουμε τους υπολογισμούς άλματος έκτακτης ανάγκης, με νέο αστέρι, ορίζοντας την αντιστάθμιση αδρανούς ώσης, και τους διαβιβάζουμε στον υπόλοιπο στόλο.Every watch we update our emergency jump calculations with new star fixes to compensate for inertial drift, and then we transmit them to the rest of the fleet.
Εξηγώντας το με απλούς όρους, ενώ συνήθως διαβιβάζουμε το ηλεκτρικό ρεύμα μέσω των καλωδίωνExplaining it in simple terms, while we usually transmit electric power through wires,
Τοποθετήσαμε τους πολλαπλάσιους ιχνηλάτες στην Behrooz Araz, αλλά εκείνοι δεν διαβιβάζουν πλέον, άρα οι άντρες του Marwan τους βρήκαν και τους κατέστρεψαν.We placed multiple trackers on Behrooz Araz, but those are no longer transmitting, which means that Marwan's men found and destroyed them.
Σκεφτείτε το σαν μια υποδιαστημική μετάγγιση, μόνο αντί να δίνει αίμα ένα άτομο, υπάρχουν χιλιάδες δωρητές που διαβιβάζουν νευροηλεκτρική ενέργεια.Think of it as a subspace transfusion. only instead of one person giving blood, there are hundreds, perhaps thousands, of donors simuItaneousIy transmitting neuroeIectric energy to whoever needed it.
Ενίσχυσε και διαβίβασε αντίστροφα.Amplify and transmit the EEGs in reverse.
Μπορεί να πάρει μέρες η επισκευή. Τότε διαβίβασε τις συντεταγμένες στον καταγραφέα του Τούβοκ.In that case, transmit those coordinates to Mr. Tuvok's tricorder.
Ο Γκέτα υποτίθεται πως τους διαβίβασε στον υπόλοιπο στόλο.Gaeta was supposed to transmit them to the rest of the fleet.
Σκάφος Ταϊντίριουμ, διαβίβασε τον κωδικό εξουσιοδότησης για το πέρασμα.Shuttle Tyderium, transmit the clearance code for shield passage.

More Greek verbs

Related

αναβιβάζω
upconvert

Similar

αναβιβάζω
upconvert

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'transmit':

None found.
Learning Greek?