Δημιουργώ (create) conjugation

Greek
75 examples
This verb can also have the following meanings: make, build, generate

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
δημιουργώ
I create
δημιουργείς
you create
δημιουργεί
he/she creates
δημιουργούμε
we create
δημιουργείτε
you all create
δημιουργούν
they create
Future tense
θα δημιουργήσω
I will create
θα δημιουργήσεις
you will create
θα δημιουργήσει
he/she will create
θα δημιουργήσουμε
we will create
θα δημιουργήσετε
you all will create
θα δημιουργήσουν
they will create
Aorist past tense
δημιούργησα
I created
δημιούργησες
you created
δημιούργησε
he/she created
δημιουργήσαμε
we created
δημιουργήσατε
you all created
δημιούργησαν
they created
Past cont. tense
δημιουργούσα
I was creating
δημιουργούσες
you were creating
δημιουργούσε
he/she was creating
δημιουργούσαμε
we were creating
δημιουργούσατε
you all were creating
δημιουργούσαν
they were creating
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
be creating
δημιουργείτε
create
Perfective imperative mood
δημιούργησε
create
δημιουργήστε
create

Examples of δημιουργώ

Example in GreekTranslation in English
Έτσι, όταν βλέπω τον κατάλληλο χώρο με τις κατάλληλες διαστάσεις, δημιουργώ και κάτι σ’ αυτόν.Even now, l see an open space and the angles are right, l'm going to create something on it.
Όπως σας καταστρέφω, είμαι σε θέση να δημιουργώ.As i destroy you, i am able to create.
Αρχίζω να δημιουργώ το δικό μου πεδίο βαρύτητας.I'm starting to create my own gravitational field.
Δε δημιουργώ τις εικόνες, απλώς τις συλλαμβάνω και μετά τις ενώνω. Θυμήσου να με ευχαριστήσεις στα Όσκαρ.You know, I don't have to create the image, I just have to capture it and then connect them.
"Γιατί δεν δημιουργείς κάτι στερεό;""Why not create something solid?"
'Ετσι πρέπει να δημιουργείς.Well, this is how mavericks create.
- Όχι. Παίρνοντας τον Τυρ σε μια επιδρομή κατά της εγκατάστασης βιολογικών όπλων των Γενιτών δημιουργείς έναν περιττό κίνδυνο.taking tyr on a raid against a genite bio-weapons facility creates an unnecessary risk.
- Εγώ σχεδιάζω, εσύ δημιουργείς.- I plan, you create.
"Αλλά ο εαυτός δεν είναι κάτι που βρίσκει κανείς, "είναι κάτι που το δημιουργεί.""But the self is not something one finds, it is something one creates."
"Αυτό δημιουργεί τριβή και αναγκάζετε να εκσπερματώσει"."This creates friction and the friction causes him to ejaculate."
"Η ποίηση που το σώμα σου δημιουργεί ...""The poetry your body creates..."
"Το ξόρκι που δημιουργεί αυτή τη δύναμη είναι πέντε απόκρυφες λέξεις"."The spell which creates this force is five mystic words."
"Εμείς δημιουργούμε τη μοίρα μας, κάθε μέρα της ζωής μας"."we create our fate, every day we live."
"Εμείς δημιουργούμε τους δαίμονες που μας κυνηγούν.""We create our own demons".
"Το ποιο αυθεντικό πράγμα πάνω μας είναι η ικανότητα μας να δημιουργούμε, να υπερβάλουμε ευατόν, να γινόμαστε πιο σκληροί, να αλλάζουμε, να αγαπάμε και να ξεπερνάμε τις όποιες δυσκολίες.""The most authentic thing about us is our capacity to create, "to overcome, to endure, to transform, "to love and to be greater than our suffering. " Ben Okri.
'νθρωποι σαν εμάς, δημιουργούμε την ιστορία.People like us, we create the history.
- Μην δημιουργείτε σκηνή εδώ.- Don't create a scene here.
- Μπορείτε να δημιουργείτε δυστυχία... αλλά δεν χρειάζεται να την ζείτε, απλά την αποφεύγεται...You can create misery, but you don't have to feel it. You made a clean escape.
- Νομίζω ότι όταν βάζετε την ετικέτα "ρίσκο" σε ένα παιδί.. ..απλά δημιουργείτε ένα παιδί με "ρίσκο".I think when you label a kid "at risk" you just created a kid at risk.
Όταν δημιουργείτε ιστορίες, γίνεστε θεοί... μικροσκοπικών διαστάσεων, ο καθένας σας μέσα του.When you create stories, you become Gods of tiny, intricate dimensions unto themselves.
"Αν δύο σκηνές δεν αγγίζουν μεταξύ τους τότε, δημιουργούν ένα όμορφο σοκάκι.""If two tents do not touch each other, they create an alley."
"Η διαδικασία με την οποία οι τράπεζες δημιουργούν χρήμα είναι τόσο απλή που το μυαλό απωθείται". ~John K. Galbraith, Οικονομολόγος"The process by which banks create money is so simple the mind is repelled." ~John Kenneth Galbraith, Economist
"Κάποιος πρέπει να δανειστεί κάθε δολάριο που έχουμε στην κυκλοφορία Εάν οι τράπεζες δημιουργούν άφθονα χρήματα που είναι ευημερούσα?"Someone has to borrow every dollar we have in circulation. If the banks create ample money we are prosperous; if not, we starve.
"Ο γάμος είναι ένα μωσαϊκό που φτιάχνεις με τον σύζυγο σου, εκατομμύρια μικρές στιγμές που δημιουργούν την δική σου ιστορία αγάπης.""Marriage is a mosaic you build with your spouse, millions of tiny moments that create your love story."
"Αγαπητέ κύριε,δημιούργησα ένα είδους σούπερ-γουρουνιών, για να προστατέψω την χώρα μας από τους εχθρούς μας"."Dear Sir, I've created a species of superpigs "to defend the country from our enemies."
"Εγώ, ο Σαμ Μπίσελ, δημιούργησα αυτή την όμορφη, ένδοξη,"I, Sam Bissell, created that beautiful, glorious,
"Το τεχνητό αυτό σώμα που δημιούργησα..."This artificial body I have created...
"δημιούργησα αυτό τον αντίχειρα και τώρα θα με σκοτώσει""l created that thumb and now it's killing me.
"Εσύ δημιούργησες αυτό το τέρας τώρα πρέπει να τον καταστρέψεις"."You created this monster. Now you must destroy him."
"Ο χρόνος στάθηκε στη μαγική στιγμή που δημιούργησες εσύ!"Time stands still in the magic created by you...
'Ελα τώρα, εσύ το δημιούργησες αυτό, εσύ πες μας.Oh, come on, you created this thing.
'λλωστε, εσύ τους δημιούργησες.After all, you created them.
" Αργότερα στα 30..... δημιούργησε μιά μήτρα μεταφράσεων"In her late 30s, she created the linguacode translation matrix.
" Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο Φελίτσε."God created the world, Felice.
"'νθρωποι, φοβηθείτε τον Κύριό σας που σας δημιούργησε όλους από ένα μόνο πλάσμα""O mankind, fear your Lord Who created you all from one
"...που καταστρέφουν ό,τι δημιούργησε η Εκκλησία στη Ν. Αμερική.""... who would destroy your Red the church created. "
"Creator. " Σε δημιουργήσαμε."Creator." We created you.
"Τα προβλήματα που έχουμε, δεν μπορούν να λυθούν με τον ίδιο τρόπο σκέψης με τον οποίο τα δημιουργήσαμε.""The problems we have cannot be solved at the same level of thinking with which we created them. "
- Η συσκευή που δημιουργήσαμε, είναι μόνο το πρωτότυπο.- The device that we created is just a prototype.
- Το κάναμε αυτό. Λύσαμε πολλά προβλήματα και δημιουργήσαμε περισσότερα.Solved many problems, and created many more!
- Γι' αυτό την δημιουργήσατε;Is that why you created her?
- Δόκτωρ Ριντ, δημιουργήσατε ένα τέρας.Dr. Reid, you have created a monster.
- Πρόξενε, δημιουργήσατε αυτό το τέρας.All due respect, Counselor, you created this monster.
I δημιουργήσατε.I created you.
"Η Σάκτι, η μεγάλη μητέρα μαζί με το Σίβα, μαζί δημιούργησαν όλα τα πράγματα, και αν αποτελειώσουν την αγάπη τους, όλα τα πράγματα θα καταρρεύσουν και το σύμπαν θα ξαναγεννηθεί. ""Shakti, also called the ultimate mother, and Shiva together created all things, and if they consummate their love again, all things will be obliterated and the universe will be reborn."
"Κατάλαβα πλέον ότι οι εξωγήινοι δημιούργησαν... αυτό το μέρος για μένα σαν αποτέλεσμα κάποιου αισθήματος ενοχής... υποθέτοντας ότι το μυθιστόρημα που είχαμε στο σκάφος με το Ξενοδοχείο Ρουαγιάλ... ήταν ένα είδος οδηγού για την ζωή μας και τις συνήθειές μας"."I have come to understand that the aliens created this place for me out of some sense of guilt, presuming that the novel we had on the ship about the Hotel Royale was in fact a guide to our preferred lifestyle and social habits."
"Πρέπει να διαφυλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, και να επιστρέψουμε αυτή την σπουδαία πολιτεία στους σκληρά εργαζόμενους που την δημιούργησαν";"we have to preserve our way of life, "return this great state to the hard-working people Who created it"?
"Πριν 87 χρόνια..." ...οι πατέρες μας δημιούργησαν ένα νέο έθνος σε αυτή την ήπειρο στερεωμένο στην ελευθερία και αφοσιωμένο στην πρόθεση ότι όλοι άνθρωποι δημιουργήθηκαν ίσοι."Four score and seven years ago, our fathers brought forth from this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal."
Αν είχες μάθει ότι δημιουργούσα εκείνο το τερατούργημα, θα με είχες αναγκάσει να σταματήσω, σωστά;Well, if you had known that I was creating that monstrosity, you would have forced me to stop, right?
Αντιθέτως, δημιουργούσα ένα όπλο καταστροφής.Instead, I was, I was creating a weapon of destruction.
Ενώ δημιουργούσα αυτή την ευκαιρία... η ζωή, κάπως, μου ξεγλίστρησε μέσα απο τα χέρια.While I was creating that opportunity life somehow slipped away from me.
- Ακρωτηρίασε άκρα και όργανα από χιλιάδες, εγχείριζε χωρίς αναισθητικό, αλλά... με τις νότες του Βάγκνερ να του προσφέρουν ένα ομπλιγκάτο... στις κραυγές των μεταλλαγμένων που δημιουργούσε!- Amputating limbs and organs from thousands, operating without anesthetic, but... with the strains of Wagner providing an obbligato... to the screams of the mutants he was creating!
- Στην αρχή νομίζαμε ότι δημιουργούσε ενα φίλτρο αγάπης που αντίγραφε φερομόνες.- At first we thought that she was creating a love potion by replicating pheromones.
Ήξερε ο Κέσλερ ότι δημιουργούσε όπλο;Did Kessler know he was creating a weapon?
Ήσουν όταν δημιουργούσε τις ψευδαισθήσεις στο Βόγιατζερ ότι πάει σπίτι. Δεν μοιράστηκες την ίδια επιθυμία. Αλλά τώρα προσπαθούμε να δραπετεύσουμε, το θες αυτό.You were impervious when it was creating the illusion of Voyager getting home because you didn't share that desire, but now we're trying to escape, which is what you want.
Δε γνωρίζαμε τη ζημιά που δημιουργούσαμε.We didn't know what we were creating, the damage that was being created.
Εκείνο το βράδυ του '65 δεν ξέραμε ότι δημιουργούσαμε αναμνήσεις.That night of '65 We didn't know we were creating memories.
Πίστευα ότι δημιουργούσαμε τη μία και μοναδική νύχτα, και αποδείχτηκε πώς υπάρχει ακόμη μια λίγα μίλια μακριά.I just thought that we were creating this one-of-a-kind night, and turns out there's another one a couple miles away.
Εσείς δημιουργούσατε δήθεν διαφωνία για κάτι άσχετο με τη θεραπεία γιατί δεν αντέχετε ο ένας τον άλλον.You were creating a fake argument About an irrelevant treatment issue, 'cause you can't stand to be around each other.
Έτσι ουσιαστικά οι αστοί ψηφοφόροι του '90 δημιουργούσαν την Αμερικανική εσωτερική πολιτική και εν μέρει επίσης την εξωτερική πολιτική.So essentially it was suburbanite voters, suburban voters in the 90s were creating American domestic policy and some of it's foreign policy as well.
Αντίθετα, δημιουργούσαν τις συνθήκες για την επιβίωση της δημοκρατίας .quite the opposite. They understood that they were creating the conditions for democracy's survival in the future.
Είχαν ένα μυστικό δωμάτιο στις εγκαταστάσεις τους, δημιουργούσαν ένα αντίγραφο της διαδικτυακής κίνησης και το έστελναν στην NSA.They actually had a secret room in their facilities, And they were creating a copy of internet traffic and sending it to the nsa.
Πίστευαν ότι δημιουργούσαν μια νέα και καλύτερη μορφή δημοκρατίας... που ανταποκρινόταν πραγματικά στα συναισθήματα των ατόμων.They believed that they were creating a new and better form of democracy, one that truly responded to the inner feelings of individuals.
"Δανειστείτε τα, δημιουργήστε τα από το τίποτα και δώστε τα σε μας" "Ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας, να μην βουλιάξουμε" "Διαφορετικά..""Borrow, create it out of nothing and give it to us, so we can face our problems and not go under, or otherwise".
Αλλαγή σχεδίου, υποχωρήστε, δημιουργήστε μια αμυντική περίμετρο.Change of plans. Fall back, create a defensive perimeter.
Απλά δημιουργήστε έναν αντιπερισπασμό, πλησιάστε την κρυφά και ορμήξτε της.Just create a distraction, sneak up on her and jump her.
Γύρω απ' τους επιζώντες, περίμετρο δημιουργήστε.Around the survivors a perimeter create.
" Η αυξανόμενη πολεμική επίθεση έχει δημιουργήσει επείγουσα ανάγκη στα πλοία μάχης"Heightened war offensive has created urgent need aboard combat ships...
"Αγαπητή κα Γκλάντνυ, έχω επιτέλους δημιουργήσει μια ευκαιρία να εισαγάγω το νομοσχέδιο σας στην νομοθετική την επόμενη εβδομάδα.""Dear Mrs. Gladney, I have at last created an opportunity to introduce your bill in the legislature next week. "
"εκείνον που είχε δημιουργήσει απο τον Boogeyman."from the one he has created for the Boogeyman.
'Έχει δημιουργήσει ένα ολοκαίνουριο μουσικό σύστημα με νότες."'He's created an entirely new musical notation system.'
"δημιουργώντας ένα περίεργο εφέ με τον καθρέφτη"creating a weird effect with the mirror
'λλα σχηματίζουν κούφιες μπάλες, που πέφτουν το ένα στο άλλο, δημιουργώντας ένα σώμα με εσωτερική κοιλότητα.Others formed hollow balls, which collapsed upon themselves, creating a body with an internal cavity.
'νθρωποι και Επισκέπτες δουλεύουν μαζί για να φτιάξουν χιλιάδες τέτοια κέντρα δημιουργώντας θέσεις εργασίας και στηρίζοντας την ευημερία παγκοσμίως.Man and visitor working side by side to build thousands of these centers, creating jobs and supporting prosperity across the world.
- Και μετά ο καπνός συγκλίνει δημιουργώντας ένα τρίο δυναμικής καπνίσματος τριπακίων.- And then the smoke converges creating a trifecta of joint-smoking power.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'create':

None found.
Learning Greek?