Αφοπλίζω (disarm) conjugation

Greek
60 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
αφοπλίζω
I disarm
αφοπλίζεις
you disarm
αφοπλίζει
he/she disarms
αφοπλίζουμε
we disarm
αφοπλίζετε
you all disarm
αφοπλίζουν
they disarm
Future tense
θα αφοπλίσω
I will disarm
θα αφοπλίσεις
you will disarm
θα αφοπλίσει
he/she will disarm
θα αφοπλίσουμε
we will disarm
θα αφοπλίσετε
you all will disarm
θα αφοπλίσουν
they will disarm
Aorist past tense
αφόπλισα
I disarmed
αφόπλισες
you disarmed
αφόπλισε
he/she disarmed
αφοπλίσαμε
we disarmed
αφοπλίσατε
you all disarmed
αφόπλισαν
they disarmed
Past cont. tense
αφόπλιζα
I was disarming
αφόπλιζες
you were disarming
αφόπλιζε
he/she was disarming
αφοπλίζαμε
we were disarming
αφοπλίζατε
you all were disarming
αφόπλιζαν
they were disarming
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
αφόπλιζε
be disarming
αφοπλίζετε
disarm
Perfective imperative mood
αφόπλισε
disarm
αφοπλίστε
disarm

Examples of αφοπλίζω

Example in GreekTranslation in English
Γνωρίζω 3 τρόπους να αφοπλίζω τους επιτιθέμενουςI know three ways to disarm an attacker.
Θα συνεχίζω να τους αφοπλίζω... μέχρι να μας διακόψουν τα πολεμικά πλοία των συμμάχων.l will continue to disarm the charges... in the events that we are intercepted by an Allied warship.
. Πρώτα με αφοπλίζεις, και μετά με προκαλείς.First you disarm me, and now you challenge me.
Αν μαντέψω τον αριθμό - Σε νικάω, και αφοπλίζεις τον πυροκροτητή.I guess the number - I beat you, you disarm that switch.
Αυτή είναι η ακτινογραφία που τράβηξες, κι εσύ είσαι αυτός που εντόπισε ίχνη νιτρικού άλατος στην βαλίτσα, οπότε εκτός κι αν θες να πας εκεί και να πάρεις τα αποτυπώματα για εμένα... 60 δευτερόλεπτα, και μετά αφοπλίζεις οτιδήποτε είναι μέσα σε αυτή τη θήκη.That's your x ray, and you're the one that detected traces of nitrates on the briefcase, so unless you want to go out there and get the prints for me... 60 seconds, and then you disarm whatever's in that case.
Δεν ήξερα ότι ξέρεις να αφοπλίζεις βόμβες.- You know how to disarm a bomb?
Δεν νομίζω ότι είμαι φτιαγμένος για μια δουλειά όπου αφοπλίζεις μια βόμβα, κλέβεις ένα διαμάντι και μετά πηδάς από ένα κτήριο.I don't think I'm really cut out for a job where you disarm a bomb,steal a diamond,and then jump off a building.
Έχεις μια ποιότητα η οποία προσκαλεί αλλά και αφοπλίζει την κριτική.You have a quality which invites and disarms criticism.
Βλέπει κάποιον που την αφοπλίζει.She sees someone that totally disarms her.
Ο Τάλμποτ αφοπλίζει τον Μανκούζο και σκοτώνει τον Σκοτ.Talbot disarms Mancuso and kills Scott.
Φτάνει σπίτι, αφοπλίζει τον συναγερμό, δεν έχει ιδέα ότι κάποιος είναι στο σπίτι.She gets home, disarms the alarm, Has no idea someone's in the house.
Έπειτα κατεβαίνετε το λόφο, τους αφοπλίζουμε και τους φέρνουμε μέσα.Then you guys come down the hill, we disarm them and take them in.
Μόλις την πάρουμε στα χέρια μας την αφοπλίζουμε, κι επιστρέφουμε στο χώρο προσγείωσης.Once we have it, we will disarm it en route to the L.Z.!
Πρώτα αφοπλίζουμε τους φρουρούς.We'II disarm the sentries first.
Στο εξής, θα αφοπλίζουμε... μόνο αν κινδυνεύουν ζωές.From this point forward we only disarm... when lives are at stake.
Δε μαθαίνετε να αφοπλίζετε τον κόσμο;Don't they teach you to disarm people?
Και στην πρώτη επαφή ανάμεσα στους λαούς μας μου επιτίθεστε και αφοπλίζετε το σκάφος μου.In the first meeting between our people, you attack me and disarm my ship.
Μετά, τρώτε τη μπανάνα και έτσι τον αφοπλίζετε.Then you eat the banana, thus disarming him.
Μπάτσος είσαι. Δε μαθαίνετε να αφοπλίζετε τον κόσμο;Don't they teach you to disarm people?
Ωστε τις αφοπλίζετε?So, you disarm it ?
Γιατί είσαι γυναίκα και οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πράγματα που... αφοπλίζουν τους άνδρες.Because you are a woman, and women can do things to...disarm a man.
Η χώρα των Βάσκων, η Μάλαγα, η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη... αντιστέκονται νικηφόρα και αφοπλίζουν την ανταρσία.The Basque provinces, Malaga, Barcelona, Madrid, victoriously resist and disarm the model.
Είδα τους 'ραβες, βρήκα τον αρχηγό τους και τον αφόπλισα.Then I saw seven or eight Arabs. I disarmed the main guy, knocked him unconscious...
Εγώ απλά τους αφόπλισα.I only disarmed them.
Εντάξει, σε αφόπλισα, και σιγουρεύτηκα ότι δε θα μπορέσεις να το ξαναπιάσεις.okay,disarmed you of the weapon, made sure you can't pick it back up.
Με το που έβγαλα το πιστόλι μου, τους αφόπλισα και τους πέρασα χειροπέδες.- Once I pulled my gun, disarmed 'em both and cuffed him.
Μόλις πήγα εκεί και τους αφόπλισα.I just went over there and disarmed 'em.
Aναδιαβαθμίστηκαν όταν το Υπ. Άμυνας ανέλαβε την βόμβα που αφόπλισες.They were reclassified when the DOD took possession of the suitcase nuke you disarmed.
Αλλά σηκώθηκες, αφόπλισες την αδερφή του και τον σταμάτησες.That one hurt. But you got back up, disarmed the sister, and stopped Haibach.
Αν αφόπλισες αυτά τα πράγματα, τι ήταν το μεγάλο σόου με τα φώτα;So if you disarmed these things, what was the big light show?
Και ενεργοποίησες τη συχνότητα, όταν με αφόπλισες.And you activated the frequency when you disarmed me.
Ναι...αφόπλισες μια γυναίκα 50 κιλών.Yeah, you disarmed a 110-pound woman.
'Οχι το σπαθί μου, Μοντέγκο, μα το παρελθόν σου σε αφόπλισε.It is not my sword, Mondego, but your past that disarmed you.
- Ο Κέισι αφόπλισε τον Σω.Is everything okay? Casey disarmed Shaw.
...ο άντρας ο οποίος ρίσκαρε τόσο για τον εαυτό του, αφόπλισε και κυνήγησε ένα μασκοφορεμένο οπλισμένο κακοποιό...Man: ... The man who, at great risk to himself, disarmed and chased off a masked gunman...
Ίσως ο 'ρεν τον αφόπλισε και άρπαξε ό,τι βρήκε εύκαιρο.Maybe Ahern disarmed him and he grabbed whatever was handy.
Όχι, το κόκκινο δυναμικό πεδίο μας αφόπλισε.No, the crimson force field has disarmed us.
Επίσης αφοπλίσαμε και συλλάβαμε όλους αυτούς... αυτοί ήταν όλοι οι τρομοκράτες;We also disarmed and captured all these guys, so is that all the terrorists?
Συγχωρήστε με για αυτό το μικρό επεισόδιο... αλλά σας αφοπλίσαμε για τη δική σας ασφάλεια.Forgive this little incident, but you were disarmed for your own safety.
Συλλάβαμε τον ύποπτο. Είναι λευκός και τον αφοπλίσαμε.We have the suspect, white male, disarmed and in custody.
-Γιατί αφοπλίσατε τη Φρουρά;Why has my guard been disarmed?
Αν πείτε ότι ο άντρας στη φωτογραφία είναι αυτός που αφοπλίσατε θα έχουμε τελειώσει.If you can confirm for me that you disarmed that man in the square, we'll be through.
Ξέρω ότι πιάσατε και αφοπλίσατε τον Γκετς.I know that you subdued and disarmed Goetz.
Παιδιά τι την κάνατε τη βόμβα όταν την αφοπλίσατε;Okay, what did you guys do with the chileans' bomb Once you disarmed it?
το οτι με παρουσιάσατε ως προδότη, το οτι αφοπλίσατε και κλειδώσατε τους συντρόφου μου, και το οτι δώσατε δηλητήριο στον πρίγκιπα Kyeong Chang;that you made me a traitor, and you disarmed my subordinates and locked them up, and you gave the poison to Prince Kyeong Chang?
-Με αφόπλισαν τις προάλλες.I was disarmed by those ruffians the other day.
Εεε... οι Jedi αφόπλισαν τις βόμβες σας.Uh... the Jedi have disarmed your bombs.
Ευτυχώς που τους αφόπλισαν όλους τώρα εκτός από τους πιο επικίνδυνους που τους κυνηγάνε.Thank God they all been disarmed now except for a few of the nastiest ones who they´re busy running down.
Σε αφόπλισαν, επειδή κρατούσες τη λαβή σφιχτά.You were disarmed because you hold the hilt too tight. Grip gently.
Κε Γουόρφ, αφοπλίστε τους.Mr Worf, disarm them.
Κε Κάλεν και Κε Χάνα, αν μπορείτε, για το δικό του καλό, αφοπλίστε τον Κο Μπηλ.Mr. Callen and Mr. Hanna, if you will, for his own good, disarm Mr. Beale.
Ο Σάιμον είπε αφοπλίστε όπλα.Simon says disarm.
Ρίξτε κάτω τους εχθρούς σας, αφοπλίστε τους!Cast down your enemies, disarm them!
Στη σειρά και αφοπλίστε τους!Line 'em up and disarm 'em!
- Μπορεί να έσωσα την πόλη αφοπλίζοντας μια πυρηνική βόμβα μ' έναν χυμό...I may have saved the city by disarming a nuclear bomb using a juice box...
- Ενημερώστε με μολις την αφοπλίσει.- Let me know the minute you've disarmed it.
Ένας από αυτούς που δεν είχα αφοπλίσει, άρχισε να πυροβολεί η σφαίρα διαπέρασε το πλάσμα, σαν αυτό να μην υπήρχε εκεί.One of the felons I have not yet disarmed, produced a gun, fired point blank bullet passed right through the creature like it wasn't there.
Έπρεπε να ασφαλίσουμε το χώρο ώστε να μην αφοπλίσει κανείς τα εκρηκτικά μόλις θα φεύγαμε.We had to be sure the room was secured. Otherwise, someone could have disarmed the explosives the moment we left.
Εννοώ, πως απόψε με είχες αφοπλίσει.I mean, tonight you completely disarmed me.
Θα τον είχαν αφοπλίσει.They would have disarmed him.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

εξοπλίζω
equip

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'disarm':

None found.
Learning Greek?