Αυξάνομαι (increase) conjugation

Greek
30 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
αυξάνομαι
I increase
αυξάνεσαι
you increase
αυξάνεται
he/she increases
αυξανόμαστε
we increase
αυξάνεστε
you all increase
αυξάνονται
they increase
Future tense
θα αυξηθώ
I will increase
θα αυξηθείς
you will increase
θα αυξηθεί
he/she will increase
θα αυξηθούμε
we will increase
θα αυξηθείτε
you all will increase
θα αυξηθούν
they will increase
Aorist past tense
αυξήθηκα
I increased
αυξήθηκες
you increased
αυξήθηκε
he/she increased
αυξηθήκαμε
we increased
αυξηθήκατε
you all increased
αυξήθηκαν
they increased
Past cont. tense
αυξανόμουν
I was increasing
αυξανόσουν
you were increasing
αυξανόταν
he/she was increasing
αυξανόμαστε
we were increasing
αυξανόσαστε
you all were increasing
αυξάνονταν
they were increasing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
αυξάνου
be increasing
αυξάνεστε
increase
Perfective imperative mood
αυξήσου
increase
αυξηθείτε
increase

Examples of αυξάνομαι

Example in GreekTranslation in English
"Καθώς αυξάνεται η πετρελαϊκή εξάρτηση της Κίνας, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι η Νιγηρία θα επόμενη πηγή προμήθειάς του"."As China's reliance on oil increases, investors would be well-tipped to look toward Nigeria for the next supply boom."
(Ένταση της μουσικής αυξάνεται)(increases music volume)
- (Η ένταση αυξάνεται) - (Η μουσική σταματάει)- (Volume increases) - (Music stops)
- Το βλέπεις ελαφριά, κι αυξάνεται η ανία.- You make light, it increases my ennui.
-Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία -η ισορροπία μετατοπίζεται.That when the temperature increases the balance shifts
"Τα ωραιότερα δημιουργήματα επιθυμούμε να αυξάνονται..."From fairest creatures we desire increase,
"ότι οι εισαγωγές στα ψυχιατρικά νοσοκομεία αυξάνονται επτά φορές""psychiatric hospital admissions increase seven times"
- Μία μελέτη έδειξε ότι λέγοντας άσχημα νέα στους ασθενείς ακριβώς πριν την εγχείρηση αυξάνονται δραστικά οι πιθανότητες επιπλοκών, κατά τη διάρκειά της.Studies show that giving patients bad news right before surgery can drastically increase their chances of complications on the table.
- Ναι, κι εγώ παρόμοιας ηλικίας. Και μετά την ηλικία των τριάντα πέντε οι πιθανότητες για γενετικές ανωμαλίες αυξάνονται δραματικά.I'm of a similar age range, and after the age of 35, you know, the chances of birth defects increase dramatically.
-Τότε αυξάνονται οι ύποπτοι.That certainly increases the suspect pool, doesn't it?
#Η αυτοπεποίθησή μου αυξήθηκε#My confidence has increased
- Δεν ξέρω πώς το έκανε, αλλά η ισχύς των ασπίδων αυξήθηκε κατά 300%!I don't know how he did it but shield strength has been increased by 300%%% .
- Η αγάπη σας για την Έλεν αυξήθηκε Επειδή επρόκειτο να γεννήσει το παιδί σας;- Your love for Ellen increased because she was going to have a baby?
- Περάσαμε δίπλα της. Αλλά το ρήγμα βαρυονίων αυξήθηκε κατά 310%.We managed to sidestep that one, but graviton shear has increased by another 310 percent.
΄Ηρθες να μου πεις ότι αυξήθηκε η ποινή μου;Have you come to tell me my sentence got increased?
"Απλό." Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 12 φορές.Sales increased 12 times.
"Οι παλμοί όλων αυξήθηκαν κατακόρυφα...""Everyone's heartbeats have increased."
-Οι πωλήσεις μας αυξήθηκαν 800%.- Man, our sales increased 800 percent.
Αν η αγάπη μας μειώθηκε, όπως είναι φυσικό η στοργή, κι η εκτίμηση αυξήθηκαν.You are extraordinary although my love for you has faded , as is fated to happen the affection and the respect I have only increased
Αφού φέτος αυξήθηκαν, είπαν να το ενοικιάσουν.When the prices increased this year they decided to sell it.
Εκείνη την εποχή, το πρόβλημα ήταν πως ο πληθυσμός μας αυξανόταν... και οι φυσικοί μας πόροι δεν μπορούσαν να συντηρήσουν μια τέτοια αύξηση.At the time, the problem was our population was increasing and our natural resources couldn't sustain such an increase.
Η ομίχλη αυξανόταν ακόμα πιο πολύ.The fog was increasing ever more.
Θάλεγες ότι η δυσπιστία αυξανόταν στους εργένηδες, ειδικά τους άνδρες.There was increasing distrust of loners, specially men. He could tell.
Ο πληθυσμός της αυξανόταν με γρήγορο ρυθμό... και κάθε χρόνο "παρήγαγε" άλλο ένα εκατομμύριο στόματα!The population was increasing fast and every year produced another million mouths to feed.
"Οι απώλειες λόγω των ασθενειών που σχετίζονται με το στρες, συμπεριλαμβανομένων ημικρανιών, ελκών, και διανοητικών προβλημάτων έχουν αυξηθεί κατά 15%." - "Ασθένειες που σχετίζονται με το στρες""Attrition due to stress-related illnesses, including migraines, ulcers, and mental health problems have increased by 15%." "Stress-related illnesses."
"Σύμφωvα με τις τελευταίες εκτιμήσεις," η οικοδομίσιμη γη έχει αυξηθεί σε αξία από τοv πόλεμο και μετά κατά περίπου 120 δισεκατομμύρια λιρέτες."According to latest estimates, buildable land has increased in value since the war by approximately 120 billion lire.
"έχετε ευλογήσει την εργασία του χεριού του, και οι εμμονές του έχουν αυξηθεί στο έδαφος."You have blessed the work of his hand, "and his possessions have increased in the land.
H πρoσφoρά τoυς έχει αυξηθεί περίπoυ στo ίδιo πoσoστό... σκέφτηκα ότι o Διoικητής θα τo θεωρήσει καλό νέo.So their output has increased about the same percentage, which l thought the governor might regard as good news.
Έχει αυξηθεί η δράση τους μετά από το μήνυμα που εμφανίστηκε στο μητρικό σκάφος, πριν από δύο βράδια.There's been increased chatter since that rallying cry appeared on the bottom of the mother ship two nights ago.
Αναρωτιέμαι εάν αντιλαμβάνεστε, κύριε, του γεγονότος ότι υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός άλυτων δολοφονιών κάθε χρόνο.I wonder if you're aware, sir, of the fact that there is an increasing number of unsolved murders every year.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning Greek?