Αστειεύομαι (joke) conjugation

Greek
37 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
αστειεύομαι
I joke
αστειεύεσαι
you joke
αστειεύεται
he/she does joke
αστειευόμαστε
we joke
αστειεύεστε
you all all joke
αστειεύονται
they joke
Future tense
θα αστειευτώ
I will joke
θα αστειευτείς
you will joke
θα αστειευτεί
he/she will joke
θα αστειευτούμε
we will joke
θα αστειευτείτε
you all all will joke
θα αστειευτούν
they will joke
Aorist past tense
αστειεύτηκα
I did joke
αστειεύτηκες
you did joke
αστειεύτηκε
he/she did joke
αστειευτήκαμε
we did joke
αστειευτήκατε
you all all did joke
αστειεύτηκαν
they did joke
Past cont. tense
αστειευόμουν
I did joke
αστειευόσουν
you did joke
αστειευόταν
he/she did joke
αστειευόμαστε
we did joke
αστειευόσαστε
you all all did joke
αστειεύονταν
they did joke
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
να αστειεύεσαι
you joke!
αστειεύεστε
you all joke!
Perfective imperative mood
αστειέψου
you joke!
αστειευτείτε
you all joke!

Examples of αστειεύομαι

Example in GreekTranslation in English
Εγώ προσπαθώ να πω κάτι κι εσύ αστειεύεσαι.I'm trying to make a point, and you're doing jokes.
Δεν είναι για να αστειεύεσαι.This is nothing to joke about.
Θα αστειεύεσαι. Δεν αστειεύoμαι γιατρέ.I do not joke, doctor.
-Θα προτιμούσα να μην αστειεύεσαι.- I wish you wouldn't joke about it. - You're a scream.
- Γιατί αστειεύεσαι πάντα;Why is everything a joke with you?
Όχι δεν αστειευόμαστε με διασώσεις.No. I don't joke about rescues.
Αλλά μόλις κατάλαβα ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αστειευόμαστε γι' αυτό ακόμα.But we're not ready to joke, and I know that now.
Δεν είμαστε εδώ για να αστειευόμαστε, Χάννα.We're not here to joke around, Hanna.
- Δεν αστειευόμαστε σε 3 πράγματα:- Sir, three things we don't joke about:
Ας μην αστειευόμαστε.Let's not joke about it.
Τους ακούω να αστειεύονται, αλλά κανείς δεν με ακούμπησε, αν αυτό είναι που εννοείς.I hear them making their jokes. But no one's touched me, if that's what you mean.
Τα κορίτσια δεν αστειεύονται.These girls are no joke;
Οι υπάλληλοι στην αποθήκη μας πάντα αστειεύονται ότι, αν ήθελαν να βγάλουν καλά λεφτά θα πουλούσαν τα αγαθά μας σ' αυτόν.The employees at our warehouses always joke that if they wanted to make real money, they'd sell our goods over to him.
Οι γυναίκες άνω των 30 δεν αστειεύονται όταν πρόκειται για δέσμευση.Women over 30 don't joke when it comes to commitment.
Εδώ δεν αστειεύονται.This place is no joke.
Απλώς αστειεύτηκα.It was a joke.
Απλά, αστειεύτηκα λιγάκι.It was just my little joke.
Θεέ μου, αστειεύτηκα πως αυτοί οι δυο είχαν σχέση, αλλά δεν το εννοούσα.God, I joked about them having an affair, but I was never serious. I...
Απλά αστειεύτηκα.Come on. That was a joke.
Μόλις ρώτησα έναν ορφανό για τους νεκρούς του γονείς και αστειεύτηκα κιόλας;I just asked an orphan about his dead parents and made a joke about it, didn't I?
Κι εσύ αστειεύτηκες πολλές φορές για το στύλο στον πισινό της Νταϊάν.And I've heard you more than once joke - about the pole stuck about Diane's ass.
Ανησύχησα όταν αστειεύτηκες να άφηνα τον τύπο να σκοτώσει τον Ντιμπάλα.It worried me when you joked about letting that man shoot Dibala.
Μέρικ, μόλις αστειεύτηκες.Merrick, you made a joke.
Προχώρησα μέχρι εκεί και με το ζόρι είπα το όνομά μου και γέλασες και αστειεύτηκες ότι τ' αγγλικά είναι η δεύτερη γλώσσα μου και ταιριάξαμε από το πουθενά.I walked over there, and... And... And I could barely get my name out, and you laughed and made some joke about English being my second language, and...
Άντριαν, αστειεύτηκες.Adrian, you made a joke.
Πρώτον, αστειεύτηκε για τον γάμο.Yeah. One: He joked about getting married.
Πάντα αστειεύτηκε για το "Τώρα έχω να ξεχρεώσω μόνο τον ένα μαστό."She always joked about it. "Now I only have one breast."
Εσείς και Harvey αστειεύτηκε γι 'αυτό.You and Harvey joked about it.
Η Lexi αστειεύτηκε, ότι... εσύ και η Hedy ήσασταν επάνω στην κρεβατοκάμαρα... σαν να είχατε λεσβιακή σχέση.Uh- - Uh, Lexi had made a joke, uh, that, uh, you and Hedy were upstairs in the bedroom... - having a lesbian relationship.
Νομίζω πως ο Σαρπ αστειεύτηκε.I think Sharp just made a joke.
Και όταν αστειευτήκαμε για την Νεράιδα Απώλειας Μαλλιών... ξαφνικά επικεντρώθηκε στο κεφάλι του πρύτανη.(Mustrum) So, when we joked about the Hair Loss Fairy, it suddenly focused on the Dean's head.
Αν και αστειευτήκαμε πως αφού περνάμε τόσες ώρες μαζί είμαι "η γυναίκα του στη δουλειά".We joked that we spend so much time together... ...heshouldcallmehis"work-wife."
αστειευτήκαμε για το ότι δεν θα γυρίζαμε σπίτι μαζί...Look, I know that we joked about not going home together--
Ναι, αστειευτήκαμε σχετικά με το να παντρευτούμε στο πρώτο μας ραντεβού.Yeah. We joked about getting married on our first date.
Εμπρός λοιπόν, αστειέψου.come hen, make jokes...
Ναι, σίγουρα, αστειέψου τώρα.Yeah, sure, joke now.
Εμπρός, αστειέψου.Go ahead, joke.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'joke':

None found.
Learning Greek?