Αποταμιεύω (save) conjugation

Greek
27 examples
This verb can also have the following meanings: put to one side, one, reserve

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
αποταμιεύω
I save
αποταμιεύεις
you save
αποταμιεύει
he/she saves
αποταμιεύουμε
we save
αποταμιεύετε
you all save
αποταμιεύουν
they save
Future tense
θα αποταμιεύσω
I will save
θα αποταμιεύσεις
you will save
θα αποταμιεύσει
he/she will save
θα αποταμιεύσουμε
we will save
θα αποταμιεύσετε
you all will save
θα αποταμιεύσουν
they will save
Aorist past tense
αποταμίευσα
I saved
αποταμίευσες
you saved
αποταμίευσε
he/she saved
αποταμιεύσαμε
we saved
αποταμιεύσατε
you all saved
αποταμίευσαν
they saved
Past cont. tense
αποταμίευα
I was saving
αποταμίευες
you were saving
αποταμίευε
he/she was saving
αποταμιεύαμε
we were saving
αποταμιεύατε
you all were saving
αποταμίευαν
they were saving
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
αποταμίευε
be saving
αποταμιεύετε
save
Perfective imperative mood
αποταμίευσε
save
αποταμιεύστε
save

Examples of αποταμιεύω

Example in GreekTranslation in English
Είναι ακριβό να νοικιάσω, και δεν έχω απο κάπου να αποταμιεύω χρήματα.It's expensive to rent, but l don't ave anyting to save for.
Αν αποταμιεύεις τις πέννες και τα δολάρια θα αυξηθούν.You save the pennies and dollars will grow.
Και μετά παίρνεις τα λεφτά που αποταμιεύεις και τα ξοδεύεις.And then you take the money you save and you spend it.
Μέχρι πότε θα αποταμιεύεις για να γίνεις έμπορος;When would you have saved enough to become a dealer?
Ξέρεις, ξόδευε για να αποταμιεύεις.You know, spend to save.
Ίσως θα πρέπει να αποταμιεύουμε μαζί. Ίσως...Maybe we need to work together to save money.
Θα αποταμιεύουμε ακόμα χρήματα, φίλε.We're still gonna save money, man.
Πως μπορούμε να αποταμιεύουμε όταν χρειαζόμαστε τόσα;How we save when you need to?
Όλα είναι γνωστά: στην αρχή θα αποταμιεύουν για την τηλεόραση, μετά για το πλυντήριο, και για το ψυγείο.Everything's decided in advance. You save up to buy a TV set, after that it's a washing machine, then a refrigerator.
Όσο οι άνθρωποι δεν αποταμιεύουν, δεν μπορούν να προοδεύσουν.so long as the people can't save their pennies, they'll never get a head.
Από τη πρώτη μέρα οφείλουν να γνωρίσουν ότι πρέπει να αποπληρώσουν την οφειλή εμπρόθεσμα ότι επιβαρύνονται με τόκους και ότι πρέπει να αποταμιεύουνFrom day one, they have to know that they have to repay on time, that they have interest rates and they have to save.
Αυτό θα μπορούσε να είναι πρόβλημα. Όσοι σκέφτονται το μέλλον ως άλλοι δεν κάνουν ασφάλεια και δεν αποταμιεύουν για όταν συνταξιοδοτηθούν.That could be a problem because people who think of their future selves as a different person aren't likely to buy insurance or save for retirement.
Δεν αποταμίευσα τίποτα για μήνες.I hadn't saved anyone in months,
Και αποταμίευσα όλο το χαρτζιλίκι μου για το κατάστημα δώρων.And I saved up all my allowance for the gift shop.
Κι έτσι αποταμίευσα τα λεφτά μου και ήρθα εδώ, στην Αμερική.And so I saved my money and I came here, to America.
Μετά αποταμίευσα κάποια χρήματα, και αγόρασα καινούργια γραμματόσημα.When I saved some money, I bought some new stamps.
- Η πρώτη σου διοικητική απόφαση... και ήδη αποταμίευσες στην εταιρία $2 εκ. για μελλοντική έρευνα και ανάπτυξη.We're crushing it! Your first executive decision and you've already saved this company $2 million in future r and D.
Δεν αποταμιεύσαμε πολλά απ'όταν αγοράσαμε το σπίτι... Σου έφερα 75.000 από το τίμιο εισόδημά μας.We haven't saved much since we bought our house but I was able to get seventy-five thousand out of our home equity line.
Η γυναίκα μου η Έμιλι κι εγώ αποταμιεύσαμε ότι έβγαλα στο στρατό και μετακομίσαμε εδώ από το Απλ Κρικ της Νέας Υόρκης πριν από 6 χρόνια.Take care. My wife Emily and I, we saved every dollar I made in the army, and we moved here from Apple Creek, New York, six years ago.
Τουλάχιστον αποταμιεύσαμε αρκετά χρήματα για αυτό, το κομμάτι γης που πάντα ήθελα.At least we saved enough money for that piece of land I always wanted. We're almost there.
Είπες πως τ' αποταμίευες για να πάμε οι δυο μας διακοπές.You said you were saving it so the two of us could get away.
Είχε σχέδιο, αποταμίευε χρήματα.She had a plan. She was saving money.
...πουλώντας το ίδιο σας το σπίτι και, επιπλέον, αποταμιεύοντας χιλιάδες λίρες.Selling your own home and saving thousands of pounds in the bargain.
Έχω αποταμιεύσει αρκετά, για να κρατήσεις το σπίτι και να καλύψω τα έξοδά του ως ιππότη και μελλοντικού κόμη.I've saved enough to let you keep the house and cover his expenses as knight and future earl.
Έχω αποταμιεύσει γύρω στις 10.000 κι ο Τσάρλι Μίντοους μου υπόσχεται να υποθηκεύσει το κτήμα.Well, l've saved about 1 0... ...andCharlieMeadowspromisesto let me have the balance on mortgage.
Έχω αποταμιεύσει λίγα, και ο μπαμπάς έχει τη σύνταξη αναπηρίας.I've saved a little, and Dad has his disability check.
Έχω αποταμιεύσει όλους μου τους μισθούς.I've saved almost everything I've ever earned for this.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'save':

None found.
Learning Greek?