Αντιστοιχώ (correspond) conjugation

Greek
11 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
αντιστοιχώ
I correspond
αντιστοιχείς
you correspond
αντιστοιχεί
he/she corresponds
αντιστοιχούμε
we correspond
αντιστοιχείτε
you all correspond
αντιστοιχούν
they correspond
Aorist past tense
αντιστοίχησα
I corresponded
αντιστοίχησες
you corresponded
αντιστοίχησε
he/she corresponded
αντιστοιχήσαμε
we corresponded
αντιστοιχήσατε
you all corresponded
αντιστοίχησαν
they corresponded
Past cont. tense
αντιστοιχούσα
I was corresponding
αντιστοιχούσες
you were corresponding
αντιστοιχούσε
he/she was corresponding
αντιστοιχούσαμε
we were corresponding
αντιστοιχούσατε
you all were corresponding
αντιστοιχούσαν
they were corresponding
Imperfective imperative mood
-
αντιστοίχει
be corresponding
-
-
αντιστοιχείτε
correspond
-
εσυ
εσείς
Perfective imperative mood
αντιστοίχησε
correspond
αντιστοιχήστε
correspond

Examples of αντιστοιχώ

Example in GreekTranslation in English
Δεν αντιστοιχείς με την εικόνα του Δόκτωρ.You do not correspond to our image of The Doctor.
- Η περιοχή που αντιστοιχεί στην Κόλαση... σύμφωνα με τους θρύλους του υπόκοσμου.Οι ιστορίες του είναι πολύ αιματηρές.Yeah. Anyways, the place that corresponds to hell from the legends underground. Its history's incredibly bloody.
- Το DNA αντιστοιχεί σ'αυτούς τους δυο.The DNA corresponds to those two names.
...και η δεύτερη αντιστοιχεί στο δεύτερο,..and the second page corresponds with the second...
Rajab 27th 1390, που αντιστοιχεί σε 28 Σεπτεμβρίου 1970.Rajab 27th 1390, which corresponds to September 28th 1970.
Ίσως αντιστοιχεί στην ιδέα της νεαρής κυρίας για έναν κόμη.Probably corresponds to the young lady's idea of a count.
"Μπλε" γραμμένο με κίτρινο χρώμα, "κίτρινο" με πράσινο... αντιστοιχούν στα ορατά χρώματα και τα σχήματα και όχι στις γραπτές λέξεις... επειδή η φασματική ποιότητα του φωτός... είναι πιο αντικειμενική, να το θέσω έτσι... απ' τις γραμμένες Αγγλικές λέξεις αυτών των χρωμάτων."Blue," written in yellow, "yellow," in green, correspond the visible colors and shapes rather than the written words because the spectral quality of light is more objective, so to speak, than the written English words of those colors.
'λλοι κύκλοι μπορεί να αντιστοιχούν στα σωματίδια δύναμης, όπως τα φωτόνια ή σωματίδια ασθενούς δύναμης ή σωματίδια ισχυρής δύναμης, τα γκλουόνια.The other circles could correspond to the force particles, such as photons or weak-force particles or strong-force particles, the gluons.
- Θέλω εκείνα που αντιστοιχούν σε αυτά τα χαμένα σχεδιαγράμματα έτσι ώστε να δω τι έχει κλαπεί.I need the ones that correspond to these missing blueprints so I can see what was stolen.
- Τι, τι; Αυτές οι νότες αντιστοιχούν στις ίδιες 3 λέξεις στα λατινικά που επαναλαμβάνονται, ξανά και ξανά.These notes correspond to the same three words in Latin repeated again and again.
Tα λόγια του κάθε στίχου στο νανούρισμα του Πάξτον Πέτι αντιστοιχούν στις τοποθεσίες των βομβών του.The words in each verse of Paxton Petty's lullaby correspond to the locations of his bombs.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'correspond':

None found.
Learning Greek?