Αντικατοπτρίζω (reflect) conjugation

Greek
14 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
αντικατοπτρίζω
I reflect
αντικατοπτρίζεις
you reflect
αντικατοπτρίζει
he/she reflects
αντικατοπτρίζουμε
we reflect
αντικατοπτρίζετε
you all reflect
αντικατοπτρίζουν
they reflect
Future tense
θα αντικατοπτρίσω
I will reflect
θα αντικατοπτρίσεις
you will reflect
θα αντικατοπτρίσει
he/she will reflect
θα αντικατοπτρίσουμε
we will reflect
θα αντικατοπτρίσετε
you all will reflect
θα αντικατοπτρίσουν
they will reflect
Aorist past tense
αντικατόπτρισα
I reflected
αντικατόπτρισες
you reflected
αντικατόπτρισε
he/she reflected
αντικατοπτρίσαμε
we reflected
αντικατοπτρίσατε
you all reflected
αντικατόπτρισαν
they reflected
Past cont. tense
αντικατόπτριζα
I was reflecting
αντικατόπτριζες
you were reflecting
αντικατόπτριζε
he/she was reflecting
αντικατοπτρίζαμε
we were reflecting
αντικατοπτρίζατε
you all were reflecting
αντικατόπτριζαν
they were reflecting
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
αντικατόπτριζε
be reflecting
αντικατοπτρίζετε
reflect
Perfective imperative mood
αντικατόπτρισε
reflect
αντικατοπτρίστε
reflect

Examples of αντικατοπτρίζω

Example in GreekTranslation in English
"Η τέχνη αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα", έλεγε ένα τεστ."Art reflects life." That was in a speed test.
Aυτή η σαρκαστικό γιορτή αντικατοπτρίζει, μία διαβολεμένη απαίτηση για εκδίκηση από τα παιδιά για τον κόσμο των ενηλίκων.""This sarcastic festival reflects rather "an infernal demand for revenge by children on the adult world."
Ήρθε η ώρα για ένα νέο κοινωνικό σύστημα, που θα αντικατοπτρίζει τις γνώσεις του σήμερα.It is time for a new social system which reflects the understandings we have today.
Απλά να θυμάστε... ό, τι κάνετε ενώ εργάζεστε για την εκστρατεία αντικατοπτρίζει τον υποψήφιο.Just remember... everything you do while working on the campaign reflects on the candidate.
Αυτή η θρυμματισμένη όψη απλά αντικατοπτρίζει αυτό το βδέλυγμα που είναι η καρδιά μου.And this shattered visage merely reflects the abomination that is my heart.
Έτσι, αν κοιτάξετε σε όλα τα επίπεδα, οι ιδέες που διαποτίζουν την ψυχολογία, και την κοινωνιολογία, και την ιστορία και την πολιτική οικονομία, και την πολιτική επιστήμη ουσιαστικά, αντικατοπτρίζουν συγκεκριμένα συμφέροντα της ελίτ.So, if you look across the board, the ideas that pervade psychology and sociology and history and political economy and political science fundamentally reflect certain elite interests.
Ή ακούμε τους τωρινούς μας ηγέτες, τους οποίους... εκλέξαμε για να αντικατοπτρίζουν καλύτερα... τις ανάγκες της σύγχρονης αμερικάνικης κοινωνίας... που ψήφισε για να προστατέψει το πνεύμα των Εθνοπατέρων μας... ενώ προστατεύουν τους πολίτες από την ένοπλη βία όσο καλύτερα μπορούν;Or do we listen to our leaders in the present day, who we elected to best reflect the needs of modern American society, who voted to protect the spirit of our Founding Fathers while protecting our citizens from gun violence to the best of their ability?
Όλες οι δικτυακές σου επιθέσεις αντικατοπτρίζουν μια σφοδρή επιθυμία για προστασία εκείνων που πιστεύεις ότι έχουν πληγωθεί.All of your online attacks reflect a fierce desire to protect those who you think are being hurt.
Ακόμα οι πρόσφατες συλλήψεις αντικατοπτρίζουν... το φόβο του καθεστώτος, στο πρόσωπο της αντίστασης των μαζών.Even the current arrests reflect... the regime's fear in the face of resistance by the masses.
Αλλά τα όνειρα αντικατοπτρίζουν την ζωή."but I say dreams reflect life"
Ένα από τα πρώτα θέματα που αντιμετώπισαν οι εργατικοί, ήταν ότι οι ομάδες εστίασης είπαν ότι οι σιδηρόδρομοι δεν ήταν θέμα υψηλής προτεραιότητας... και η πολιτική των εργατικών το αντικατόπτρισε πιστά.For much of labor's first term the focus groups said the railways were not a high priority and labors policies faithfully reflected this.
Αυτή η κολεξιόν αντικατόπτριζε, σχεδόν επίτηδες, την κουλτούρα της βίας, μέσα στην οποία ζούμε.This collection was reflecting, quite deliberately, the culture of violence in which we live.
H σχεδία μου είχε γίνει όλο και πιο αποκρουστική... αντικατοπτρίζοντας την ίδια μου τη μεταμόρφωση.My raft had grown increasingly grotesque reflecting my own transformation.
Προτιμώ να δημιουργώ το προσωπικό μου πορτφόλιο... ..αντικατοπτρίζοντας μία αυθεντική, ποικίλη γεύση στις πηγές χρηματοδότησης.I prefer to create my own personalized portfolio... reflecting an original, diverse taste in funding sources.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'reflect':

None found.
Learning Greek?