Αντιγράφω (copy) conjugation

Greek
81 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
αντιγράφω
I copy
αντιγράφεις
you copy
αντιγράφει
he/she copies
αντιγράφουμε
we copy
αντιγράφετε
you all copy
αντιγράφουν
they copy
Future tense
θα αντιγράψω
I will copy
θα αντιγράψεις
you will copy
θα αντιγράψει
he/she will copy
θα αντιγράψουμε
we will copy
θα αντιγράψετε
you all will copy
θα αντιγράψουν
they will copy
Aorist past tense
αντέγραψα
I copied
αντέγραψες
you copied
αντέγραψε
he/she copied
αντιγράψαμε
we copied
αντιγράψατε
you all copied
αντέγραψαν
they copied
Past cont. tense
αντέγραφα
I was copying
αντέγραφες
you were copying
αντέγραφε
he/she was copying
αντιγράφαμε
we were copying
αντιγράφατε
you all were copying
αντέγραφαν
they were copying
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
αντίγραφε
be copying
αντιγράφετε
copy
Perfective imperative mood
αντίγραψε
copy
αντιγράψτε
copy

Examples of αντιγράφω

Example in GreekTranslation in English
Βρίσκω το άρθρο και το αντιγράφω στο ημερολόγιό μου. Ακούστε τη: "Ο Χένρι σκοτώνει ανθρώπους."Suddenly I remember and find that article, and I want to copy it to my diary.
Κοίτα μόνο αυτά τα πρόσωπα γεμάτα αγάπη και σεβασμό και δεν χρειάζεται να διαβάσω και αυτή τη χρονιά έχω εσένα για να αντιγράφω!Just look at these faces, full of love, respect And I won't need to study this year as well I've got you to copy from!
Τέλος πάντων, όταν το έγραφε, στα μέσα της δεκαετίας του '60, μου έφερνε σελίδες να αντιγράφω κάθε μέρα επειδή ήμουν η μόνη που καταλάβαινε τον γραφικό χαρακτήρα ή τις σημειώσεις του.So, anyway, when he was writing it, in the mid-'60s he used to bring me pages to copy every day because I was the only one who could understand his writing or notes.
Την αντιγράφω.I' m setting up to copy it now.
- Γιατί τέλος πάντων με αντιγράφεις πάντα?- Why you always copying me, anyway?
- Μη με αντιγράφεις.- Do not copy me.
- Μην αντιγράφεις τα ράμφη μου.Ooh, stop copying my beaks.
- Σταμάτα ν' αντιγράφεις τον Ράσελ.It's a territory... - Stop copying Russell.
-Επαναστατικό. -Σταμάτα να με αντιγράφεις.- Quit copying me.
'λλα απλώς αντιγράφει. Ποτέ δεν είναι αληθινά αυτός.But he only copies things.
Mε αντιγράφει.He copies me.
Έναν τύπο που νομίζει πως δεν ξέρετε πως αντιγράφει τις σημειώσεις σας;He copies your notes every class?
Ένας καλός καλλιτέχνης αντιγράφει."A good artist copies.
Έτσι αντιγράφει όλα τα κοντσέρτα και τις συμφωνίες... και αυτός τα δημοσιεύει.So he copies out all the concertos and the symphonies... .. and he gets them published.
- Δηλαδή να αντιγράφουμε;So we can copy from each other?
Απλά αντιγράφουμε τα ξένα μοντέλα, και κάνουμε μικρομετατροπές.We simply copy the foreign models and make minor modifications.
Από εδώ και στο εξής δεν αντιγράφουμε, εξετάζουμε.From now on we don't copy, we examine.
Αρχίσαμε να αντιγράφουμε.We're copying.
Αυτό που μας κρατάει μαζί είναι το ότι αντιγράφουμε ο ένας τον άλλο.Basically what keeps us together is that we copy from each other.
-Μη μας αντιγράφετε.-Stop copying us.
Lang , μην αντιγράφετε ;Lang, do you copy?
Όταν γράφετε εργασία στην τάξη μου, δεν μπορείτε τα αντιγράφετε ή να ανακατεύετε πράγματα, ποτέ.When you write essays in my class, you cannot copy-and-paste or mashing up things, ever.
Αν οι συσκευές "πεθάνουν", δε θα είναι το τέλος των αρχείων σας απλά τα αντιγράφετε σε μια άλλη συσκευή.If the hardware dies it's not the end of your files, you just copy them over to a new machine.
Αρχίστε να αντιγράφετε τις 35 ασκήσεις.You can start copying all 35 sentences in your notebooks now.
Έπρεπε να φύγεις και να πιάσεις την καλή, και τώρα όλοι σε αντιγράφουνYou had to go off and make it in the big time, and now they're all copying you.
Ήμουν τόσο αφελής και νέος όταν πρώτο βγήκαμε, τραγουδώντας και ανοίγοντας συναυλίες για άλλους, και τότε όλοι το έβλεπαν με κυνική ματιά... ή άρχιζαν να το αντιγράφουν.I was so naive and fresh when we first came out, singing and opening up, and then everyone just looked at it from a cynical point of view or started copying it.
Αυτό που είναι η βιολογία είναι η μελέτη πραγμάτων που αντιγράφουν τον εαυτό τους.What biology is - is the study of things that copy themselves.
Δηλαδή εκείνοι αντιγράφουν τις δουλειές μου χρησιμοποιώντας υπολογιστές, ε;So they are copying my works using computers, huh?
Είναι εύκολο να καταλάβεις γιατί αντιγράφουν γιατί όταν προσπαθήσαν να το κάνουν μόνοι τους, τα αποτελέσματα δεν ήταν και τόσο καλά.It's easy to see why they were copying because when they tried to go it alone, the results weren't very good.
- Όχι, όχι, τα αντέγραψα.- No, no. I copied them.
- Είναι αυτό που αντέγραψα;- Is this the one I copied?
- Και τ' αντέγραψα.- And copied them.
- Καλά που αντέγραψα απ' αυτόν.- Good thing I copied off Oinky.
- Τα αντέγραψα χθες.- Now, I copied this down yesterday.
-Eσύ μ' αντέγραψες.-You copied me.
-Μ' αντέγραψες.-You copied me.
Ώστε εσύ αντέγραψες όλα αυτά τα κινέζικα έργα.So you´re the one who copied all those Chinese paintings.
Αν και θυμάμαι πως αυτό το μάθημα το πέρασες επειδή αντέγραψες από μένα.Although if I remember correctly the only reason you passed that class is because you copied my outline
Από εδώ αντέγραψες αυτό το κούρεμα αλά Jean Harlow της Αναγέννησης.That's where you copied your Jean-Harlow-of-the-Renaissance haircut.
'Iσως κάποιος είδε φωτογραφία των γονιών μου και το αντέγραψε.Maybe someone saw the pictures of my parents' murder in the paper and copied it.
'νοιξε τρύπα στο χρηματο- κιβώτιο του γραφείου σου... κι αντέγραψε την κάρτα σου χωρίς να το πάρεις χαμπάρι.He drilled into your office safe and copied your card without you even noticing.
- Αυτό που έκλεψε και αντέγραψε για να με φτιάξει.- The one he stole and copied to make me.
- Αφού αντέγραψε τις προδιαγραφές της.After he copied down its specifications.
- Ναι, η ταινία αντέγραψε τον δολοφόνο.Yeah, the movie copied the killer.
Η λίστα από την οποία τα αντιγράψαμε αυτά, εκλάπη πριν 10 χρόνια... Μαζί με την μούμια του Αρχιερέα Ιμούθη.The scroll from which this was copied was stolen 10 years ago, together with the mummy of the High Priest Imhotep.
Με αυτό τον τρόπο, κανείς δεν θα'ναι σε θέση να πει... ..ότι αυτήν την ταινία την αντιγράψαμε από άλλη.This way, no one will ever be able to tell.. ...which film we copied it from.
Με τη δικαιολογία ότι σου κάνουμε χάρη, πήραμε φωτογραφίες αντιγράψαμε τα χαρτιά σου, ψάξαμε τα προσωπικά σου είδη...With the excuse of doing you a favour, we took photographs copied your papers, looked through your personal things...
Νόμιζα ότι είπες ότι αντιγράψαμε την κάρτα.I thought you said we copied the card.
Πιστεύεις ότι το αντιγράψαμε;You think we got the thing copied?
"Εμπειρικός Λόγος της Αγάπης", αντιγράψατε το συμπέρασμα ακριβώς όπως είναι.Empirical reason of love You copied and pasted its conclusion exactly as it is.
- Και τoυς αντιγράψατε;- You copied them?
-Εσείς μας αντιγράψατε.- You copied us.
- Γιατί το αντέγραψαν οι Επιχειρήσεις;- Why was Operations copied on this?
- Μας αντέγραψαν.-They probably just copied us.
-Και μας αντέγραψαν όλοι.And then everyone copied us.
Ίσως να το αντέγραψαν.Maybe they copied it.
Αν αντέγραψαν το κλειδί;What if they copied the key?
Γι' αυτό κι εγώ αντέγραφα την πορεία της πτήσης των αετών. Ώστε να νιώθουν άνετα με εμένα τριγύρω και να με αφήσουν τελικά να πάω μαζι τους ως τη φωλιά τους.That's why I was copying the eagles' flight path, so they'd feel comfortable with me around and let me follow them long enough to find their nest...
Γι' αυτό κι εγώ αντέγραφα την πορεία της πτήσης των αετών.That's why I was copying the eagles' flight path.
"Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί κοίταξαν έξω και παρατήρησαν... εναν γερανό σε ενα κτιριο εκεί κοντα, και συνειδητοποίησαν πως το παιδί τον αντέγραφε.""The social workers looked out and observed "a crane on a nearby building site "and realized that the child was copying it.
Ό,τι αντέγραφε θα πρέπει να ήταν πολύ σημαντικό.I mean, whatever he was copying must have been really important.
Μπορεί αυτό να αντέγραφε.Could have been what he was copying.
Ήταν ζωντανά και αντέγραφαν τα κύτταρα του Χένρικ.They were alive and they were copying Henrik's cells.
Και στο Ρότζερ έκανε εντύπωση για τους προφανείς λόγους κι ψάχνοντας παραπέρα, ανακάλυψε κι άλλους κρυφούς λογαριασμούς που αντέγραφαν τις συναλλαγές της τράπεζας.It jumped out at roger, too, for obvious reasons, and digging deeper, he uncovered other blind accounts that were copying the bank's trades.
Το αντέγραφαν από... αυτό.They were copying out of... that.
Το αντέγραφαν.They were copying it.
"Βρείτε μια καλή μοδίστρα κι αντιγράψτε ένα νυφικό.'"Find a good tailor and copy a designer dress.
'Expelliarmus' Παρακαλώ αντιγράψτε το εγκεκριμένο κείμενο 4 φορές, για να πετύχουμε μέγιστη ικανότητα.You will please copy the approved text four times to ensure maximum retention.
Razor, αντιγράψτε αυτό.Razor, copy that.
Αν δεν ξέρετε τι να κάνετε, αντιγράψτε την κύρια ταινία που ξέρει πολύ καλά τι να κάνει.If you don't know what to do, copy the master who knew damn well what to do.
Λοιπόν, δις 'λεν, καθίστε και αντιγράψτε από τον πίνακα.Well, Miss Allen, have a seat and copy the board.
Άρχισα να ζωγραφίζω όταν ήμουν 8, αντιγράφοντας τους δεινόσαυρους από ένα βιβλίο.I started painting when I was eight... copying dinosaurs from a picture book.
Έτσι μαθαίνει κανείς να ζωγραφίζει, αντιγράφοντας.That's how you learn to paint. By copying the masters.
Θυμάμαι όταν ήμασταν παιδιά και εσύ συνήθιζες να με ακολουθείς παντού, αντιγράφοντας ό,τι έκανα.I remember when we were kids and you used to follow me around, copying every little thing I did.
Ο άλλος Βάλντα είχε τα καλούδια του, αντιγράφοντας τεχνουργήματα, σωστά;Uh, the alternate Valda he got his jollies out of copying artifacts, right?
Τα νεαρά αρσενικά αποκτούν την δεξιότητα παρατηρώντας ένα μεγαλύτερο αρσενικό και αντιγράφοντας κάθε κίνησή του.Young males acquire the skill by watching an older male and copying his every move
- Τι είναι οι "χάρτινες πόλεις"; - Ψεύτικες πόλεις. Τις βάζουν οι χαρτογράφοι ώστε αν κανείς αντιγράψει τον χάρτη... το καταλαβαίνουν.It's a fake city that map makers would put on their maps... so if they get copied illegally, they'd know...
Έχει αντιγράψει τη θέα των βουνών!This has copied the scenery of the mountains!
Έχεις αντιγράψει τον ήχο από την Αμερική και τον έχεις μεταποιήσει λίγο.You just copied the style of American pop songs.
Ήμουν στον δρόμο μου για την βιβλιοθήκη, να μου το αντιγράψει ο πολυγράφος.I was just on my way to the library, to get it copied on the Roneo.
Ίσως έχει αντιγράψει απλώς τον τηλεφωνικό κατάλογο.Could be he's just copied down the phonebook, no?

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'copy':

None found.
Learning Greek?