Ανταγωνίζομαι (compete) conjugation

Greek
34 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
ανταγωνίζομαι
I compete
ανταγωνίζεσαι
you compete
ανταγωνίζεται
he/she competes
ανταγωνιζόμαστε
we compete
ανταγωνίζεστε
you all compete
ανταγωνίζονται
they compete
Future tense
θα ανταγωνιστώ
I will compete
θα ανταγωνιστείς
you will compete
θα ανταγωνιστεί
he/she will compete
θα ανταγωνιστούμε
we will compete
θα ανταγωνιστείτε
you all will compete
θα ανταγωνιστούν
they will compete
Aorist past tense
ανταγωνίστηκα
I competed
ανταγωνίστηκες
you competed
ανταγωνίστηκε
he/she competed
ανταγωνιστήκαμε
we competed
ανταγωνιστήκατε
you all competed
ανταγωνίστηκαν
they competed
Past cont. tense
ανταγωνιζόμουν
I was competing
ανταγωνιζόσουν
you were competing
ανταγωνιζόταν
he/she was competing
ανταγωνιζόμαστε
we were competing
ανταγωνιζόσαστε
you all were competing
ανταγωνίζονταν
they were competing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
ανταγωνίζου
be competing
ανταγωνίζεστε
compete
Perfective imperative mood
ανταγωνίσου
compete
ανταγωνιστείτε
compete

Examples of ανταγωνίζομαι

Example in GreekTranslation in English
Γιατί πρέπει να ανταγωνίζομαι τον τύπο από το όνειρο της;Why do I have to compete with a guy from her dream?
Δεν μπορεί να ανταγωνίζομαι επαρχιωτόπαιδα.I can't be expected to compete against country boys.
Δεν υπήρχε λόγος να ανταγωνίζομαι το Value!No use trying to compete with Value! More.
Είναι όταν έμαθα να ανταγωνίζομαι, να είμαι νικητής.It's where I learned to compete, become a winner.
Τώρα απλά θα ανταγωνίζομαι ηθοποιούς για να δουλέψω ως μπάρμαν.Now I'm just gonna have to compete with actors for bartending jobs.
Για όνομα του θεού, δεν μπορείς να ανταγωνίζεσαι μια συσκευή.For God's sake, you cannot be expected to compete with a gadget.
Γιατί δεν ανταγωνίζεσαι;Why don't you compete?
Γιατί πρέπει πάντα να ανταγωνίζεσαι την μαμά;Why do you always have to compete with mom?
Δε γίνεται να ανταγωνίζεσαι... σε όλο και χαμηλότερο επίπεδο κάθε χρόνο, χωρίς να υπάρχει φειδωλότητα στην ασφάλεια, κατά κάποιο τρόπο.You can't compete to a lower and lower level every year without skimping on safety somehow.
Δεν θα γελοιοποιείς, δεν θα ανταγωνίζεσαι.You will not ridicule, you will not compete.
Είστε σαν δυο αντίπαλα τηλεοπτικά κανάλια που το ένα ανταγωνίζεται το άλλο...She would be the WE channel, and you would be... whatever channel it is that competes against the WE channel.
Επιτέλους, το μυαλό σου ανταγωνίζεται τους μυς σου.At last your brain competes with your muscle.
Κάθε πλευρά ανταγωνίζεται για την κυριαρχία.Each side competes for dominance, no?
Το αλκοόλ ανταγωνίζεται με την αιθυλενογλυκόλη για τους υποδοχείς... που σταματά την τοξική μετατροπή.The alcohol competes with the ethylene glycol for the receptors... Which stops the toxic conversion.
"Μας διδάσκουν να είμαστε χωριστά μεταξύ μας... "και να ανταγωνιζόμαστε για στόχους άνευ αξίας.They teach us to remain separate from each other and to compete for worthless goals.
- Δεν τον ανταγωνιζόμαστε.- We don't compete with that.
- Θα δείξει. Είναι δύσκολο γιατί και πουλάμε τα προϊόντα της IBM και τα ανταγωνιζόμαστε.It's tough, because we both sell IBM's product and compete with them.
- Πρέπει να δεχτούμε πως εμείς οι γυναίκες δεν προοριζόμαστε να ανταγωνιζόμαστε τους άντρες.- We must accept that we women are not meant to compete with men.
Έχω κάνει νέους φίλους στη Λέσχη και ανταγωνιζόμαστε για να δούμε ποιος ράβει καλύτερα.I've made new friends in the Club and we compete to see who sews the best.
" για να τους βοηθήσει να πετύχουν , αλλά μπορώ ανταγωνίζονται για την καθαρή βούληση"to help them succeed, but I can compete on sheer will
Έχεις δει αυτούς που ανταγωνίζονται για το χέρι μου;Have you seen those who compete for my hand?
Έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε τα ρομπότ ως μια εναλλακτική μορφή ζωής, που μπορεί μια μέρα να αντικαταστήσουν ή να ανταγωνίζονται τον άνθρωπο.We tend to think about robotics as an alternative life-form that may someday replace or compete with humans.
Ήρθαν μαζί μου για να παράγουν ελεύθερα, να εμπορεύονται, να συνεργάζονται, και να ανταγωνίζονται σε ένα μέρος... όπου όλων τα δικαιώματα θα προστατεύονται.They have joined me to freely produce, trade, cooperate and compete in a place... where the rights of all are protected.
Όταν ανταγωνίζονται για να αναδείξουν το καλό που κρύβουν μέσα τους αυτή είναι η αγάπη μεταξύ ανδρών, που μπορεί να χτίσει ένα κράτος και να μας βγάλει από τον νερόλακκο με τα βατράχια.When they compete to bring out the good, the best in each other this is the love between men that can build a city-state and lift us from our frog pond.
Δεν ανταγωνίστηκες ποτέ στη ζωή σου.You never competed in your life.
Το πλωτό ανταγωνίστηκε εκατοντάδες από όλη τη χώρα καιThis float competed against hundreds from all over the country and--
Ως κάποιος που σε ανταγωνίστηκε για την προτίμηση της Βάιολετ, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι αυτό είναι αναχρονιστική ιστορία.Well, as someone who competed with you for Violet's affections, I can say with certainty that this is revisionist history.
Έτσι, οι αθλητές ανταγωνίστηκαν για άλλο λόγο.So the athletes competed for another reason.
- Πώς θ' ανταγωνιστείτε τους Κινέζους;How do you think you'll ever compete with China?
Ένας λιγότερος ηθοποιός για να ανταγωνιστείτε στη Νέα Υόρκη.One less actor in New York for you guys to compete with.
Ήρθατε εδώ να ανταγωνιστείτε ή να παλέψετε;Are you here to compete or to fight?
Αν η άδεια είναι ίδια με του Σάιρινγκ, γιατί δε διοργανώνετε μια πανήγυρη του χρόνου, για να ανταγωνιστείτε με το Σάιρινγκ;If the license is the same as Shiring's, why can't you host a fair next year to compete with Shiring?
Αν θέλετε να ανταγωνιστείτε με τις άλλες ομάδες της Σχολής έχετε να μάθετε πολλά ακόμα. Λοχία;If you expect to compete with the other teams at this school, you've got a lot to learn.
Δεν έχουμε ανταγωνιστεί ποτέ.We have never competed.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'compete':

None found.
Learning Greek?