Αναπτύσσομαι (grow) conjugation

Greek
46 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
αναπτύσσομαι
I grow
αναπτύσσεσαι
you grow
αναπτύσσεται
he/she grows
αναπτυσσόμαστε
we grow
αναπτύσσεστε
you all grow
αναπτύσσονται
they grow
Future tense
θα αναπτυχθώ
I will grow
θα αναπτυχθείς
you will grow
θα αναπτυχθεί
he/she will grow
θα αναπτυχθούμε
we will grow
θα αναπτυχθείτε
you all will grow
θα αναπτυχθούν
they will grow
Aorist past tense
αναπτύχθηκα
I grew
αναπτύχθηκες
you grew
αναπτύχθηκε
he/she grew
αναπτυχθήκαμε
we grew
αναπτυχθήκατε
you all grew
αναπτύχθηκαν
they grew
Past cont. tense
αναπτυσσόμουν
I was growing
αναπτυσσόσουν
you were growing
αναπτυσσόταν
he/she was growing
αναπτυσσόμαστε
we were growing
αναπτυσσόσαστε
you all were growing
αναπτύσσονταν
they were growing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
αναπτύσσου
be growing
αναπτύσσεστε
grow
Perfective imperative mood
αναπτύξου
grow
αναπτυχθείτε
grow

Examples of αναπτύσσομαι

Example in GreekTranslation in English
Έχω την τάση να αναπτύσσομαι μέσα στους ανθρώπους.I tend to grow on people.
Όταν τελειώσει, το αίμα πάει πίσω στο έντερο και αναπτύσσεσαι.And when your fighting is finished your blood returns back to the viscera and you grow again.
Αυτός ο όγκος προκαλεί αύξηση των ορμονών 16 φορές μεγαλύτερη από το φυσιολογικό. Που σημαίνει θα συνεχίσεις να αναπτύσσεσαι.Um, Jade, this tumor is causing your growth hormones to be 16 times higher than normal, uh, w-which means that you'll only continue to grow.
Δεν είναι ότι αναπτύσσεσαι κι άλλο.It's not like you're still growing.
Είναι σημαντικό να αναπτύσσεσαι και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης.It's important you keep on growing both as a person and as an artist. l got you this.
Και με τον ρυθμό που αναπτύσσεσαι... μάλλον δεν θα έχω ποτέ την ευκαιρία να βρω τρόπο.And at the rate that you're growing, I'll probably never get the chance to figure it out.
" Μέσω των εμπειριών του στη Γη, το πνεύμα ωριμάζει κι αναπτύσσεται."Through their experiences on Earth, each spirit matures and grows.
"Η σιωπή σαν καρκίνος αναπτύσσεται""Silence like a cancer grows"
"Το μόνο πράγμα που αναπτύσσεται στο ανθρώπινο σώμα μετά από κάποια ηλικία είναι ο καρκίνος"."The only thing that grows in the human body after a certain age is cancer."
"Χωρίς νερό αναπτύσσεται, κι ούτε ακτίνα υπόσχεσης ξεγελά την θλιβερή σκοτεινιά." Κρίμα."It grows without water, nor ray of promise cheats the pensive gloom."
- αναπτύσσεται εδώ πέρα.- that grows in these parts.
Όχι κύριε, συνεχώς αναπτυσσόμαστε.No, sir, the die is cast. We are growing.
Δεν αναπτυσσόμαστε.We don't do personal growth.
Το καλό είναι ότι αναπτυσσόμαστε γρήγορα και υπάρχουν πολλές δυνατότητες για προαγωγή.Good news is we're growing fast, and there's plenty of head room around here.
Χρειαζόμαστε κι άλλο ρευστό για να εξα- πλωθούμε με τον ρυθμό που αναπτυσσόμαστε.We'll need a further cash injection to expand at the rate we are growing.
Είναι ένα μεγάλο σόου για όλους μας, για κάθε έναν από σάς, για όλους εμάς που σας παρακολουθήσαμε να αναπτύσσεστε φέτος.This is a big show for all of us, for every one of you, for all of us that have watched you guys grow this year.
Εν συντομία, ή αναπτύσσεστε ή σας εξαγοράζουν.In a nutshell, either you grow or you get taken over.
"Υπάρχει ένα ιερό μέρος , Βαθιά μέσα στο βάλτο όπου τα αιωνόβια δέντρα αναπτύσσονται το ένα δίπλα στο άλλο και η ανατολή δεν φαίνεται ποτέ.There is a sacred place in the deep swamp... where the mangrove trees grow close together... and the rays of the sun are never seen.
#Γιατί αναπτύσσονται άνθρωποι με ζαρωμένα πρόσωπα## Why are grown-up people's faces wrinkled #
'Ετσι, δεν θα αναπτύσσονται παράσιτα στο στομάχι σας.And parasites won't grow in your tummy
'λλωστε, σε αυτό το στάδιο του παιχνιδιού, το να ασχολείσαι με δημοσκοπήσεις, είναι σα να σκάβεις στον κήπο σου, για να διαπιστώσεις πως αναπτύσσονται τα φυτά σου.Besides, at this stage in the game, checking polls is like digging up your garden - to see how everything's growing. - ( Laughter )
'ρα οι ορχιδέες συλλέκτες ψυχών αναπτύσσονται πάνω σε πτώματα.So soulreaper orchids grow on corpses.
Νομίζω πως αναπτύχθηκες πολύ καλά.I think you grew into your body really nicely.
- Δεν αναπτύχθηκε τίποτα;Nothing grew?
Όμως οι Νεροκουκλίτσες δεν ήταν το μονα- δικό δίδυμο συγχρονισμένης κολύμβησης, ήταν και οι Γλυκιές Γοργόνες, και έτσι αναπτύχθηκε μια σχέση αντιπαλότητας.But the Aqua Dolls weren't the only synchronized sister duo, the Darling Mermaid Darlings were too, and thus, grew a bitter rivalry.
Όταν τελείωσε ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος... και η Ιαπωνία παραδόθηκε στις συμμαχικές δυνάμεις, αναπτύχθηκε στη Βραζιλία η μεγαλύτερη ιαπωνική αποικία στον κόσμο.When World War ll ended and Japan surrendered to Allied forces, one that grew in Brazil would become the world's largest Japanese.
Απο ενα τετοιο ταπεινό ξεκίνημα αναπτύχθηκε ο εκλπηκτικός συγχρονος κόσμος που ζουμε σήμερα.From such humble beginnings grew the astonishing modern world in which we now live.
Είναι μια παλιά αίρεση, που αναπτύχθηκε τον 20ο αιώνα.They're an old cult that grew in the 20th century.
Κατηγορείτε την Ένωση για παράνομες πρακτικές αλλά δεν εξηγείτε πώς αναπτυχθήκατε τόσο δυναμικά σε 20 χρόνια;You accuse the Association of illegal practices, but you cannot explain how you grew so powerful in a matter of twenty years?
Ίσως αναπτύχθηκαν διαφορετικά.Maybe they grew apart.
Ίσως από μετεωρικές συγκρούσεις κομμάτια του 'ρη να έφτασαν στην Γη με κύτταρα ζωής που αναπτύχθηκαν εδώ.And yet Mars seeded our planet. Perhaps through meteoritic collisions, pieces of Mars arrived on Earth. We're cells of life and that actually grew here.
Όλα αυτά αναπτύχθηκαν όσο εκείνοι ήταν στην Ελλάδα.This grew up around them while they were in Greece.
Όταν το μέρος υπερκεράστηκε, τα φυτά αναπτύχθηκαν εκτός ελέγχου.Well when this place was overrun, the plants grew out of control.
Ναι κι αυτά τα μωρά μύδια αναπτύχθηκαν στη θέση τους.Yeah, and these baby barnacles grew in their place.
Και η επιχείρηση αναπτυσσόταν, είχε ανέβει κατά 60% από πέρσι.And business was growing-- it was up 60% from last year to this.
Το snowboarding αναπτυσσόταν πολύ γρήγορα. Και τα χιονοδρομικά συνειδητοποίησαν πως θα χάσουν πολλά αν.. δεν αρχίσουν να επιτρέπουν το snowboard και να προσφέρουν υπηρεσίες στις πίστες τους.[ Tina Basich ] Snowboarding was growing so fast, and ski resorts started to realize that they're gonna miss out... if they don't allow snowboarding and they don't start catering to snowboarders.
Όταν έρθει εκείνη η μέρα θα αισθανθείτε μιά βεβαιότητα, και όταν η βεβαιότητα γίνει ακλόνητη θα αναπτυχθείτε.When that day comes you'll feel a certainty, and you'll grow when the certainty is unshakable.
Δεύτερον, με την μπάζα που θα κάνετε αν αναπτυχθείτε και σας αγοράσει μια μεγάλη εταιρεία ΜΜΕ.The other is the real money that comes when you grow your business large enough... that one of the big media companies buys you out.
Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βρω κεφάλαια να σας βοηθήσω ν΄αναπτυχθείτε.I'm sure I can find the resources to help you grow.
Η εμπειρία θα σας βοηθήσει να αναπτυχθείτε.Experience will help you grow.
Μια ευκαιρία για τον πολιτισμό σας, το λαό σας, να επιβιώσετε και να αναπτυχθείτε.A chance for your culture, your people, to survive and grow.
- Έχει αναπτυχθεί σε ένα μεγάλο αγόρι;- Has he grown a big boy?
- Έχω αναπτυχθεί πολύ γρήγορα, Larry;- Have I grown up too early, Larry?
..το θήραμα του έχει αναπτυχθεί σε ένα επίπεδο που υποστηρίζει το κυνήγι.Excuse me its prey have grown to a level that supports hunting.
Έχει αναπτυχθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως κάθε έμβιος οργανισμός.It's grown the same way any living organism grows.
Έχεις ήδη αναπτυχθεί.You are fully grown.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'grow':

None found.
Learning Greek?