Αναβάλλω (postpone) conjugation

Greek
52 examples
This verb can also have the following meanings: put off, delay, procrastinate

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
αναβάλλω
I postpone
αναβάλλεις
you postpone
αναβάλλει
he/she postpones
αναβάλλουμε
we postpone
αναβάλλετε
you all postpone
αναβάλλουν
they postpone
Future tense
θα αναβάλω
I will postpone
θα αναβάλεις
you will postpone
θα αναβάλει
he/she will postpone
θα αναβάλουμε
we will postpone
θα αναβάλετε
you all will postpone
θα αναβάλουν
they will postpone
Aorist past tense
ανέβαλα
I postponed
ανέβαλες
you postponed
ανέβαλε
he/she postponed
αναβάλαμε
we postponed
αναβάλατε
you all postponed
ανέβαλαν
they postponed
Past cont. tense
ανέβαλλα
I was postponing
ανέβαλλες
you were postponing
ανέβαλλε
he/she was postponing
αναβάλλαμε
we were postponing
αναβάλλατε
you all were postponing
ανέβαλλαν
they were postponing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
ανάβαλλε
be postponing
αναβάλλετε
postpone
Perfective imperative mood
ανάβαλε
postpone
αναβάλετε
postpone

Examples of αναβάλλω

Example in GreekTranslation in English
- Ήλπιζα να το αναβάλλω για λίγο.- I'd just hoped to postpone this a little. - I know.
Έξι μήνες. Ήταν ένας τρόπος να αναβάλλω το μοιραίο.Seemed like a good way to postpone the inevitable.
Έτοιμος είμαι να αναβάλλω την υπόθεση που έχω και... να έρθω μαζί σου.I got half a mind to postpone the arraignment that I have and just go with you.
Ήθελα να πω ότι λυπάμαι που έπρεπε να αναβάλλω την συνέντευξη.I just wanted to say that I'm sorry that I had to postpone the interview.
"Προσπαθώ να κάνω σχέδια, που εσύ αναβάλλεις."♪ I tried to make plans, you postponed ♪
- Είσαι διατεθειμένος να το αναβάλλεις;You're saying you're willing to postpone it?
- Μήπως να αναβάλλεις λίγο το γάμο;Maybe you should postpone the wedding for a few months.
- Πρέπει να το αναβάλλεις.You gotta postpone.
Όλη η προσπάθεια απλώς αναβάλλει τις αναπόφευκτες αποτυχίες μας.All effort only postpones our inevitable failures.
Απλά αναβάλλει το θάνατο.It just postpones their death.
"Ας αναβάλλουμε τον γάμο, να στείλουμε όλους σπίτια τους ώστε να ξαναγνωριστούμε;let's postpone the wedding, "let's send everybody home, "let's get to know each other
"Αυτή την εβδομάδα είμαι πολύ απασχολημένος με τα μαθήματα και τη δουλειά, για αυτό μάλλον είναι καλύτερα να αναβάλλουμε τη συνάντηση."This week has been pretty busy thus far with classes and work, "so I think it's probably best to postpone the meeting."
'Ετσι όπως είναι η κατάσταση, θα πρέπει ν' αναβάλλουμε τη δουλειά.Given the particular situation, we're going to have to postpone.
'κου, μωρό μου, πρέπει να πάρεις όλους και να τους εξηγήσεις... πως πρέπει να αναβάλλουμε τον γάμο μας για μια ακόμα μέρα.Well, look, baby, you'll just have to call everybody and explain to them... that we'll have to postpone our wedding for one more day.
- Εκτός αν μπορείτε να το αναβάλλετε.Mr. - Unless you could postpone it.
Nα την αναβάλλετε.Impossible. You must postpone it.
Ή θα παραδοθείτε και θα ζήσετε... ή αν έχετε σκοπό να αναβάλλετε το αναπόφευκτο... τότε θα αποσύρω την προσφορά μου... και οι σύντροφοί σας θα πεθάνουν απόψε.Either you surrender and live... or if you attempt to postpone the inevitable... then I shall withdraw my offer... and your two comrades will die tonight.
Δεν μπορείτε να την αναβάλλετε, δεσποινίς;Couldn't you postpone it, mademoiselle?
- Ξέρω πως προσπαθούμε να το πάμε αργά, άλλα, δεν νομίζω να μπορέσω να τους κάνω να αναβάλλουν τον γάμο και θα ήθελα πολύ να πάω μαζί σου.- I know we're trying to take this slow, but, um... I don't think I can get them to postpone the wedding - and I'd really like to go with you.
Έπρεπε να αναβάλλουν την επέμβαση για σήμερα!They had to postpone his operation today!
Ναι, μάλλον θα τον αναβάλλουν ή κάτι ανάλογο.Yeah, they'll probably postpone it or something.
Ξέρεις ότι πρόκειται να αναβάλλουν την κρουαζιέρα μέχρι το γάμο.You know he's gonna postpone the cruise until after the wedding.
- Την ανέβαλα.I postponed it. Glad to hear it.
-Την ανέβαλα.- I postponed it.
Αν ανέβαλα τις εξετάσεις...If I had the students' tests postponed for a while...
Η αλήθεια είναι ότι ανέβαλα το ραντεβού μου με την Κείλα.The fact is, all right, I postponed dinner with Kayla.
Ίσως ανέβαλες το γάμο διότι υποσυνείδητα δεν τον ήθελες.Did it ever occur to you that you might've postponed the wedding because subconsciously you wanted to get out of it?
Είπε ότι τον πήρες, ανέβαλες την παρά- δόση και σε τσάκωσαν στο αεροδρόμιο.He said you called, postponed delivery and the next thing he heard, you were busted.
Ο Παππού Πάμπι είναι ακόμα λίγο θυμωμένος που ανέβαλες τον γάμο.That you postponed the wedding.
Σάντι, ανέβαλες την ειδικότητα για να δουλέψεις στο νεκροτομείο;So, sadie, you postponed your residency To work in a morgue?
Όχι, ανέβαλε την άφιξή του μέχρι σήμερα.No. He postponed his arrival until tonight.
Είπε ότι του έλειψα τόσο πολύ που ανέβαλε το ταξίδι του στο Μπανγκλαντές.Said he missed me so much he postponed his trip to Bangladesh.
Η Χι Τζουνγκ είπε ότι είναι άρρωστη και το ανέβαλε.Hee-joong said she's sick and postponed.
Με ενημέρωσαν πως η κυρία Άντεργουντ ανέβαλε την πτήση της.I just got word that Mrs. Underwood has postponed her flight here.
Εμένα μου φαίνεται ότι απλώς αναβάλαμε την εισβολή μέχρι τον 24ο αιώνα;Sounds to me like we've only postponed the invasion... until what, the 24th century?
Εμείς don apos? T γνωρίζουν τι apos? Θα συμβεί αύριο, αναβάλαμε την ερώτηση για πάρα πολύ καιρό.We don't know what'll happen tomorrow, we postponed the question for far too long.
Ηδη αναβάλαμε μια φορά την επίθεση.We've postponed the attack once already.
Θα βοηθούσε αν αναβάλαμε τον γάμο για το επόμενο ΣΚ;Oh, yeah? Would it help you if we postponed the wedding to next weekend?
-Την αναβάλατε.-You only postponed it.
- Πάλι μας το ανέβαλαν.- We've been postponed again.
-'Ακουσα ότι ανέβαλαν το χτίσιμο.I hear they postponed building for a year.
Ίσως ανέβαλαν την επίθεση για μια μέρα ή μια βδομάδα.They may have postponed the attack time by a day or a week.
Δεν ξέραμε για πόσο καιρό ακόμα θα το ανέβαλαν.(man #4) We didn't know how long it was going to be postponed.
- Να την αναβάλετε.- I want you to postpone it.
Έχετε, παρακαλώ, την καλοσύνη να αναβάλετε τη διαφωνία σας;Will you please be so good as to postpone your disagreement?
Ή λόγω των τελευταίων γεγονότων ο κος Στρο θα μπορούσε να αποποιηθεί των προνομίων. Θα αποκαλύψει τον νεαρό, αν αναβάλετε την ακρόαση κι αποσύρετε την θανατική ποινή.Or, given recent events, Mr. Stroh might be convinced to set aside privilege and identify this young man if you postpone his preliminary hearing, take the death penalty off the table, and allow him to serve his sentence
Ή τουλάχιστον να την αναβάλετε, μέχρι να βρούμε την άκρη.Or at least just postpone it till we get to the bottom of all this.
Έχει αναβάλει τον γάμο μου.He had postponed my marriage.
Έχουμε ήδη αναβάλει... την αγορά του δέντρου τρεις φορές.We've postponed getting the tree three times.
Από την 12η Οκτωβρίoυ o Χίτλερ είχε αναβάλει τήν εισβoλή τoυ μέχρι την άνoιξη.By the 12th October Hitler had postponed his invasion until spring.
Δεν έπρεπε να έχω αναβάλει τις διακοπές μας.I should never have postponed our vacation.
...αναβάλλοντας την άσκηση δίωξης στη στυγνή δολοφονία... της Κριστίν Ρέινολντς επ' αόριστον.Don't worry about it. ...postponing all proceedings in the brutal stabbing death of Christine Reynolds indefinitely.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ανατέλλω
rise

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'postpone':

None found.
Learning Greek?