Αιχμαλωτίζω (capture) conjugation

Greek
62 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
αιχμαλωτίζω
I capture
αιχμαλωτίζεις
you capture
αιχμαλωτίζει
he/she captures
αιχμαλωτίζουμε
we capture
αιχμαλωτίζετε
you all capture
αιχμαλωτίζουν
they capture
Future tense
θα αιχμαλωτίσω
I will capture
θα αιχμαλωτίσεις
you will capture
θα αιχμαλωτίσει
he/she will capture
θα αιχμαλωτίσουμε
we will capture
θα αιχμαλωτίσετε
you all will capture
θα αιχμαλωτίσουν
they will capture
Aorist past tense
αιχμαλώτισα
I captured
αιχμαλώτισες
you captured
αιχμαλώτισε
he/she captured
αιχμαλωτίσαμε
we captured
αιχμαλωτίσατε
you all captured
αιχμαλώτισαν
they captured
Past cont. tense
αιχμαλώτιζα
I was capturing
αιχμαλώτιζες
you were capturing
αιχμαλώτιζε
he/she was capturing
αιχμαλωτίζαμε
we were capturing
αιχμαλωτίζατε
you all were capturing
αιχμαλώτιζαν
they were capturing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
αιχμαλώτιζε
be capturing
αιχμαλωτίζετε
capture
Perfective imperative mood
αιχμαλώτισε
capture
αιχμαλωτίστε
capture

Examples of αιχμαλωτίζω

Example in GreekTranslation in English
- Πώς θα τους αιχμαλωτίζω;- How am I supposed to capture them?
Και πως υποτίθεται ότι θα τους αιχμαλωτίζω;And how am I supposed to capture them?
- Πως αιχμαλωτίζεις μια ψυχή με αυτό;How do you capture a soul with it?
- Πως τους αιχμαλωτίζεις;- How do you capture them?
Εσύ απλά πυροβολείς. σακατεύεις και αιχμαλωτίζεις, οτιδήποτε σου λέει η μαμάκα σου.You just shoot, maim, and capture,
Θα πρέπει να νοιώθεις οτι αιχμαλωτίζεις μέσα σου αυτή τη στιγμή.When you look at me it's like you should capture a moment from your own life.
Ξέρεις η φωτογραφία είναι για να αιχμαλωτίζεις Μια σιωπηλή στιγμή.You know, photography is to capture one silence moment.
Ένας καλος φωτογράφος αιχμαλωτίζει το αντικέιμενο.(Jordan) A good photographer captures the subject.
Αλλά ένα καλό αντικέιμενο αιχμαλωτίζει το φωτογράφο.But a good subject captures the photographer.
Αλλά ένα καλό αντικείμενο αιχμαλωτίζει το φωτογράφο.But a good subject captures the photographer.
Αλλά πρέπει να σε προειδοποιήσω, το αρνητικό μόνο αιχμαλωτίζει την αλήθεια.But I must warn you, the negative only captures the truth.
Είσαι μέλος μιας τερατώδους στρατιωτικής ομάδας που αιχμαλωτίζει δαίμονες, βαμπίρ...You're part of some military monster squad that captures demons, vampires...
"και όλων των άλλων Αμερικάνων που αιχμαλωτίζουμε"."and all other Americans that we capture. "
Γι' αυτό παίρνουμε κι άλλες γυναίκες, γυναίκες που αιχμαλωτίζουμε.That's why we take salt wives-- the women we capture.
Γιατί δεν τον αιχμαλωτίζουμε απλά, να τον φέρουμε πίσω στην Αποθήκη...Why don't we just capture Paracelsus, bring him back to the Warehouse...
Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι στο εγγύς μέλλον θα μπορούμε να αιχμαλωτίζουμε το παρελθόν και στις τρεις διαστάσεις.It's not hard to imagine that in the near future, we'll be able to capture the past in all three dimensions.
Θα πούμε ότι τον πηγαίνουμε στον Στρατηγό, τον αιχμαλωτίζουμε ζωντανό... τον βασανίζουμε, και τον κάνουμε να μας δώσει την πραγματική του θέση.We tell him we're taking him to The General-- then we capture him, alive, torture him, and then we get him to give up his real location.
Αυτό που αιχμαλωτίζετε και κάνει την εργασία για σας;That you capture and make work for you? Yeah, but we love them, too.
Όσο οι Αμερικάνοι προχωρούν δυτικά, αιχμαλωτίζουν χιλιάδες απ'αυτή τη χιτλερική νεολαία που στέλνονταν στο μέτωπο να αντικαταστήσουν τους στρατιώτες που σκοτώνονταν.As the Americans advance westward, they capture thousands of these Hitler youths sent to the front to replace the soldiers who have been killed.
Όταν η ομίχλη χτυπάει τους κάκτους, υγροποιείται πάνω στις τρίχες των λειχήνων, που αιχμαλωτίζουν το πολύτιμο νερό.When the fog hits the cacti, it condenses onto the lichen hairs, which capture the precious water.
Από τότε, αιχμαλωτίζουν δικούς μας για ανταλλαγή.Ever since then, they have captured our people for barter.
Αυτά τα πράγματα αιχμαλωτίζουν τη φαντασία του κοινού.That sort of thing captures the public's imagination.
Είμαστε οι πρώτοι Σονταριανοί στην Ιστορία που αιχμαλωτίζουν ένα ΤΑΡΝΤΙΣ.We are the first Sontarans in history to capture a Tardis.
- Τα τελευταία 50 χρόνια, αιχμαλώτισα επικίνδυνα τέρατα και τα φυλάκισα... σε μια μυστική φυλακή.Over the last 50 years, I have captured monsters on the rampage, and locked them up in a secret prison facility.
-Εκλάπη από μια μάγισσα τσιγγάνα, που αιχμαλώτισα από το Μαίρη Ανν.- It was stolen by an old hag of a gypsy... that I captured from the Mary Ann.
Όταν κατέλαβα την κορυφή του Δράκοντα στην μάχη της Αντιόχειας, αιχμαλώτισα μια μικρή ομάδα στρατιωτών.When I took Dragon's Peak in the Battle of Antioch, I captured a small band of soldiers.
Αλλά αιχμαλώτισα αυτή τη γάτα.But I've captured this cat.
Είπε ότι αιχμαλώτισα τη στιγμή σαν ένας νέος Τζέιμς Γουίσλερ.She said l captured the moment like a young James Whistler.
Όμως σύμφωνα με τις φήμες... όταν αιχμαλώτισες τον γιο της... εκείνη στάθηκε στις επάλξεις, σήκωσε το φόρεμά της και είπε "Δεν καταλαβαίνεις, Βοργία, ότι θα κάνω άλλους 10 γιους;".But rumour has it that you captured her son and she stood on the battlements, raised her skirts above her head, and said, "Don't you realize, Borgia, I can have 10 more sons?"
Με το να με απελευθερώσεις, αιχμαλώτισες την καρδιά μου.By freeing me, you captured my heart.
Ο άντρας που αιχμαλώτισες μίλησε;That man you captured, has he spoken yet?
Πραγματικά αιχμαλώτισες τη ψυχή του.You really captured his soul.
Στάμα! Είπες ότι αιχμαλώτισες τον "πατέρα Αρκούδο" Μακόλεϊ κάπου εδώ γύρω;Stahma, you said you captured "Papa Bear" McCawley somewhere around here, right?
"αιχμαλώτισε τον αξιωματικό της CIA Ντάνιελ Πέαρλ""has captured CIA officer Daniel Pearl
'Αναγκάστηκε να κάνει πράξεις... 'πολύ ακατανόμαστες για να αναφερθούν εδώ... 'από έναν εχθρό που τον αιχμαλώτισε ψυχή τε και σώματει.'Made to commit acts...' 'too unspeakable to be cited here...' 'by an enemy who had captured his mind and his soul.'
- Αλλά ο Σάουρον σε αιχμαλώτισε.- But Sauron captured you.
Damodar αιχμαλώτισε τη Marina της Pretensa... και ο Πάπυρος... αλλά έχω του συντρόφους της υπο κράτηση.Damodar has captured Marina of Pretensa... and the scroll... but I have her companions in my custody.
Ένας πολέμαρχος, που τον λένε Άττιλο, αιχμαλώτισε το χωριό μας στην άλλη πλευρά της κοιλάδες!- Help! Help! A warlord named Attilus has captured our village on the other side of the valley!
Έχω επιλογές από τότε που σε αιχμαλωτίσαμε.I've had choices since we first captured you.
Ήταν δικό μας φορτίο. Ένα σπάνιο είδος πολικής λεοπαρδάλης που αιχμαλωτίσαμε στο Τατζικιστάν. Βόρεια της Dushanbe.A rare species of snow leopard we captured in Tajikistan, north of Dushanbe.
Δε μπορέσαμε να σώσουμε το χωριό σας... αλλά αιχμαλωτίσαμε τους ηγέτες τους.We couldn't save your village... but we captured their leaders.
Δεν φαίνεται πολύ ικανοποιημένο που το αιχμαλωτίσαμε.This one doesn't seem too pleased that we captured it.
Το αιχμαλωτίσαμε αρκετά εύκολα.Nonsense. We captured it easily enough.
- Γι' αυτό δε με αιχμαλωτίσατε;- That is why you two captured me.
- Μόνο αυτούς αιχμαλωτίσατε;This is all that stand captured?
- Μόνο αυτόν αιχμαλωτίσατε;He is all that was captured?
Όταν μάθει ότι μας αιχμαλωτίσατε, θα μας σκοτώσει όλους!When you learn that we captured, will kill us all!
Αυτό ήταν όταν εκείνος και εκείνη η κοπέλα... η Μάγκι... σας βοήθησαν να ανακρίνετε έναν επικυρίαρχο που αιχμαλωτίσατε;Oh, is that when he and the girl... Maggie helped you interrogate a captured overlord?
'Οταν σε αιχμαλώτισαν και έσωσες όλο το πλήρωμά σου;When you were shot down and captured and you saved your entire crew.
- Νομίζει ότι τον αιχμαλώτισαν.- Chase still thinks my father was captured.
- Το επόμενο καλοκαίρι με αιχμαλώτισαν...The next summer I'm captured...
- Τους αιχμαλώτισαν;They were captured?
Όπως στον Πόλεμο Χρωμάτων, θα χωριστείτε σε δύο ομάδες και θα παίξουμε "αιχμαλωτίστε τη σημαία".Like in Color War, you're gonna be separated into two groups and we're gonna play capture the flag.
Είπα "αιχμαλωτίστε".I said "capture!"
Προστατέψτε τη σημαία σας με κάθε κόστος, και αιχμαλωτίστε την δική τους.Protect your flag at all costs, and capture theirs.
Γεμάτο με πάνω από 100 snapshots και ψηφιακά εκτυπωμένες φωτο αιχμαλωτίζοντας στιγμές μιας άσπρης, μεγαλο μεσαίας οικογένειας.Filled with over 100 snapshots and printed digital images capturing the lives of a white, upper middle-class family.
Νομίζω ότι θα περάσουμε πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές, αιχμαλωτίζοντας οποιαδήποτε παραφυσικά φαινόμενα συμβούν ή όχι.I think we're gonna have a very interesting time, capturing whatever paranormal phenomena is occurring or not occurring.
'Εχει βασανίσει τους επιστημονες μας... έχει αιχμαλωτίσει τις γυναίκες μας για τους τρελούς του σκοπούς.He has tortured our scientists, captured our females for his own demented purposes... Yeah.
-Η κούκλα έχει αιχμαλωτίσει την προσοχή μου.- This doll has captured my attention.
Ένας πολέμαρχος που λέγεται Αττίλας έχει αιχμαλωτίσει το χωριό μας... στην άλλη πλευρά της κοιλάδας!A warlord named Attilus has captured our village... on the other side of the valley!
Έχεις αιχμαλωτίσει αυτό το συναίσθημα που λαμβάνεις... μετά από ένα πραγματικά ωραίο φιλί-- το καλύτερο φιλί που είχες ποτέ?Have you captured that feeling you get... after a really great kiss-- the best kiss you ever had?
Έχουμε αιχμαλωτίσει περισσότερους από 100... -...και όλοι κρατούνται σ'αυτή την πυραμίδα. -Ναι.We've captured over 100 of them now... all held in this Pyramid.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'capture':

None found.
Learning Greek?