Hallitsija noun declension

Finnish
59 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
hallitsijat
rulers
hallitsijat
rulers
hallitsijoiden
(of) rulers
hallitsijoita
(part of) rulers
hallitsijoissa
(in) rulers
hallitsijoista
(out of) rulers
hallitsijoihin
(into) rulers
hallitsijoilla
(at) rulers
hallitsijoilta
(from) rulers
hallitsijoille
(onto) rulers
hallitsijoina
(as) rulers
hallitsijoiksi
(into) rulers
hallitsijoin
(with) rulers
hallitsijoitta
(without) rulers
hallitsijoineen
(together with) rulers
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
hallitsija
ruler
hallitsija
ruler
hallitsijan
ruler
hallitsijan
(of) ruler
hallitsijaa
(part of) ruler
hallitsijassa
(in) ruler
hallitsijasta
(out of) ruler
hallitsijaan
(into) ruler
hallitsijalla
(at) ruler
hallitsijalta
(from) ruler
hallitsijalle
(onto) ruler
hallitsijana
(as) ruler
hallitsijaksi
(into) ruler
hallitsijatta
(without) ruler

Examples of hallitsija

Example in FinnishTranslation in English
Hänen pyhyytensä Faaraon tahdosta ja papiston hyväksymänä - sinut vihitään hallituksen salaiseen tietoon - mistä ovat tietoisia vain jumalat, hallitsijat ja temppeli.By will of His Holiness the pharaoh, and with the consent of the priesthood, you've been initiated into secrets of government, known only to the Gods, the rulers and the temples.
Jos kaikkivoipat hallitsijat ovat todellakin kaikkivoipia,- kuinka he sallivat minun löytää tämän informaation?If these all-powerful rulers are all-powerful, how come they let me stumble onto this information?
Kaikki hallitsijat ovat joko teurastajia tai lihaa.All rulers are either butchers or meat.
Kiinan hallitsijat eivät ratkaisseet energiakriisiä 300 vuotta sitten - mutta kansalaiset tahoillaan tekivät nerokkaan keksinnön - joka nykyään tunnetaan kaikkialla.China's rulers might not have found a way to solve their fuel crisis 3oo years ago, but its people had a go. They came up with a brilliant invention, which today is known across the world.
Koskaan aiemmin eivät viiden maan hallitsijat ole kokoontuneet.Never before have the rulers of the five kingdoms come together in this way.
"Asteittain, selektiivisen kasvatuksen kautta, periytyvät erot - hallitsijoiden ja hallittavien välillä tulevat lisääntymään kunnes heistä tulee - miltei eri lajeja."Gradually, by selective breeding, the congenital differences - between rulers and ruled will increase until they become - almost different species.
- Kiisteltiin paavin vallasta. Se on ylitse hallitsijoiden.Well, if I remember correctly, it was an argument for the Pope's absolute authority over national rulers in all matters, both spiritual and temporal.
260 vuotta vieraan vallan jälkeen ja 2000 vuotta itsevaltaisten hallitsijoiden...After 260 years of foreign rule and 2000 years of autocratic rulers...
Mahtavimpien hallitsijoiden kruunut ovat saaneet kumartua - horjumattoman voimamme edessä.the crowns of the most powerful rulers, have had to bow down before our implacable force
Meidän hallitsijoiden on kitkettävä kaikki monarkiaa horjuttavat.It's the one thing all rulers have in common. We must stamp out whoever would undermine the monarchy.
"Emme taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia, - tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan.""For while we wrestle not against flesh and blood, "but against principalities, against powers, "against the rulers of darkness in this world,
"Emmehän me taistele ihmisiä vastaan - vaan henkivaltoja - ja voimia vastaan - tämän pimeyden maailman hallitsijoita - ja avaruuden pahoja henkiä vastaan."[Together] "For we wrestle not against flesh and blood"... "but against principalities... against powers... against rulers of the darkness of this world... against spiritual wickedness in high places."
- Olemme hallitsijoita, emme pikkulapsia.- Now you want fair? We are rulers, not schoolchildren.
Cimmerialaisilla ei ole hallitsijoita.The Cimmerian's have no rulers.
Heillä on ollut niin useita hallitsijoita.They have had so many rulers.
Olen nähnyt saman monissa hallitsijoissa.I've seen this before with many rulers.
"Tämä tapa sopii monista jaloista hallitsijoista viimeiselle. "As befitting the last... "...of so many noble rulers."
Hän oli yksi nuoremmista hallitsijoista josta maailma oli koskaan tiennyt.He was one of the younger rulers the world had ever known.
Olet yksi yhdeksästä siskosta, Avalonin hallitsijoista... ohjelman suunnittelijoista.You're one of the Nine Sisters, rulers of Avalon... designers of the program.
Tiedätkö miten Claudius selvisi aikansa julmimmista hallitsijoista?You know how Claudius survived some of the most brutal rulers of his time?
Tämä tapa sopii monista jaloista hallitsijoista viimeiselle.As befitting... the last of so many noble... rulers.
Hallitseminen on sopivaa vain hallitsijoille.Ruling is convenient... but only for rulers.
Pidetäänkö me eri lakeja hallitsijoille ja alamaisille?Are we going back to one law for the rulers, and one for the ruled?
Meidän älykkyytemme takaa sen - ilman muukalais- elämän esiintymistä, me elämmä maailman hallitsijoina.Our intelligence virtually ensures that, barring the introduction of alien life, we will live our days as rulers of the world.
Puhdasrotuiset voittavat, ja tornipöllöt ottavat oikeutetun - paikkansa hallitsijoina Pöllökuningaskunnassa.The Pure Ones will triumph and Tytos will take their rightful place as rulers of the owl kingdoms.
ja niin Ella ja Kit menivät naimisiin, ja voi kertoa teille, hänen haltijakumminaan, että heitä pidettiin reiluimpina ja ystävällisimpinä hallitsijoina mitä valtakunta on tuntenut.And so Kit and Ella were married, and I can tell you, as her fairy godmother, that they were counted to be The fairest and kindest rulers the kingdom had known.
-Kruunaan molemmat hallitsijoiksi.I will crown Kwenthrith and her brother Burgred as joint rulers.
"Tappavan iskun antajan on katsottava hallitsijan silmiin - ja toistettava nämä sanat:This one says, "The ones who deal the fatal blow "must look the ruler in the eyes and repeat these words,
- Vain joka kymmenestuhannes vuosi. - on mahdollista, Zaalin, alamaailman hallitsijan, tulla maailmaamme.Only once every ten thousand years, is it possible for Zaal, ruler of the underworld to come to our world.
Aizun hallitsijan herra Masataka Matsudairan, - kamariherra Yanasen - ja Intendentti Takahashin.Those of Lord Masakata Matsudaira, ruler of the Aizu domain, Chamberlain Yanase, and Steward Takahashi.
Asetit sen itsekin kaiken edelle, kuten hallitsijan kuuluu.For the nation that you used to put before all else, even me. Because that is what rulers do!
Eikä yksikään troijalainen koskaan alistu vieraan hallitsijan alaiseksi.And I tell you now, no son of Troy will ever submit to a foreign ruler.
"Hallitsija on vastuussa ainoastaan Jumalalle" "ja nöyryys hallitsijaa kohtaan on nöyryyttä Jumalan edessä."The ruler is accountable to God alone and the obedience of his subjects is an obedience required by God.
- Eikö ole yhtä hallitsijaa?Is there no one ruler?
Annoit neitsyytesi pojalleni. Voisit näyttää Penelopelle, - miten hallitsijaa miellytetään.Now that you've given your virtue to my son, perhaps you can show Penelope a thing or two about how to... please a ruler.
Astukaa Moondooriin ja puolustakaa sen hallitsijaa...Take control of Moondoor and defend the current ruler...
Draylania, myyttistä tuonpuoleisen hallitsijaa.Draylan, the mythical ruler of the afterworld.
Meistä tulee vahvempi kuin yhdestäkään toisesta hallitsijasta.We will be stronger than any other ruler in the world.
Huolimatta siitä, mitä moni varmasti ajattelee tällä hallitsijalla on yli 600 miljardia alamaista.Despite what I'm sure many viewers are thinking, this is the ruler of over six hundred billion subjects.
Valitettavasti hallitsijalla on alamaisia, joita hallita.As a ruler, you must have subjects to rule.
Haluat vaikuttaa jalolta hallitsijalta.But you wish to be known as a noble ruler.
- On ajateltava Ranskaa. Kuinka se kärsisikään, jos sen hallitsijalle tapahtuisi jotain.One must think of France... and how she would suffer if something were to happen to her ruler.
Hevonen, jonka valitsit, sopii suurelle hallitsijalle.worthy of a great ruler. You were right, Kazakh!
Teidän ylhäisyytenne, kohottakaamme malja Mercian ainoalle hallitsijalle.My lords, ladies and gentlemen, please rise and raise your cups to the sole and only ruler of Mercia.
En jää historiaan hallitsijana, joka vain haaveili valloituksista.I will not be remembered as King Henry, ruler who dreamed of conquest.
Englannin hallitsijana, arvon herttua.As England's ruler, my Lord Duke.
Hän on epäonnistunut hallitsijana.He is a failure at being a ruler.
Hänen vihansa minua kohtaan - ei juonnu vain hallitsijana tekemistäni virheistä.His anger towards me is not just about my mistakes as a ruler.
Hänet muistetaan maansa historian suurimpana hallitsijana.He is remembered as the greatest ruler in the history of his nation.
"Juutalaisen tavoite on tulla ihmiskunnan hallitsijaksi."The aim of the Jew is to become the ruler of humanity.
Aiot Taivaan hallitsijaksi.Gadreel. You intend to be the ruler of this new heaven.
Armosta Cao Cao, voi jättää teidät Etelän hallitsijaksi.At Cao Cao's mercy, he may let you remain as the ruler of the Southland
Jos julistat minut oikeudenmukaiseksi hallitsijaksi - annan sinun, kääpiöiden ja niin kutsutun prinssisi - paeta takaisin lammastilalle, jota hän joskus kutsui kodikseen.If you declare me the rightful ruler of this land, I will let you, the dwarfs, and your so-called prince escape back to the sheep farm he once called home.
Kvarrenien kansa kieltäytyy ottamasta prinssi Lee-Charia hallitsijaksi - ja hyökkäsi separatistien kanssa mon calamareja vastaan.Refusing to accept prince Lee-Char as the next ruler of Mon Cala, the Quarren people join the separatist alliance and launch an all-out attack on the Mon Calamari.
"Beetlehemistä on lähtevä hallitsija - joka kaitsee minun kansaani Israelia.""Out of Bethlehem shall come a ruler... "who shall shepherd my people, Israel."
"Hallitsija on vastuussa ainoastaan Jumalalle" "ja nöyryys hallitsijaa kohtaan on nöyryyttä Jumalan edessä."The ruler is accountable to God alone and the obedience of his subjects is an obedience required by God.
"Ja hän tulee olemaan valtakunnan kolmas hallitsija.""they shalt be the third ruler in the kingdom."
- Isänne on hallitsija.Your father is ruler of the covenant.
- Lucifer, maailman hallitsija.- Lucifer. Who is Lucifer? - Creator and ruler of the earth.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

havaitsija
observer
huolitsija
forwarder

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

hallintovirkailija
thing
hallitsijapari
ruling couple
hakukone
search engine
hallintojohtaja
city administrator
hajuvesipullo
perfume bottle
hakasulje
thing
halveksija
one who contempts
haltijatar
female elf
hallanvaara
thing
hakaluu
thing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'ruler':

None found.
Learning languages?