Hajoaminen noun declension

Finnish
21 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
hajoamiset
decompositions
hajoamiset
decompositions
hajoamisten
(of) decompositions
hajoamisia
(part of) decompositions
hajoamisissa
(in) decompositions
hajoamisista
(out of) decompositions
hajoamisiin
(into) decompositions
hajoamisilla
(at) decompositions
hajoamisilta
(from) decompositions
hajoamisille
(onto) decompositions
hajoamisina
(as) decompositions
hajoamisiksi
(into) decompositions
hajoamisin
(with) decompositions
hajoamisitta
(without) decompositions
hajoamisineen
(together with) decompositions
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
hajoaminen
decomposition
hajoaminen
decomposition
hajoamisen
decomposition
hajoamisen
(of) decomposition
hajoamista
(part of) decomposition
hajoamisessa
(in) decomposition
hajoamisesta
(out of) decomposition
hajoamiseen
(into) decomposition
hajoamisella
(at) decomposition
hajoamiselta
(from) decomposition
hajoamiselle
(onto) decomposition
hajoamisena
(as) decomposition
hajoamiseksi
(into) decomposition
hajoamisetta
(without) decomposition

Examples of hajoaminen

Example in FinnishTranslation in English
- Ottaen huomioon ajan ja hajoamisen, - sanoisin, että hänet pakastettiin vuorokauden sisällä tappamisesta.Well, considering how long she's been like this, factoring decomposition, I'd say she probably was frozen within 24 hours of being killed.
Arvioin hänen olleen kuolleena kolmesta viiteen päivään ruumiin hajoamisen perusteella.I estimate the time of death to be between three and five days ago, based on the degree of decomposition.
Irtosiko puuttuva varvas ruumiin hajoamisen jälkeen - vai jo ennen sitä?This missing toe, did it fall off after decomposition... or was it a preexisting condition?
Jäljellä ei ole paljon, mutta vetyfluoridihapon aiheuttaman hajoamisen ja tuhoutumisen perusteella voin yrittää kasvattaa luut virtuaalisesti.Now there's not much left, but by factoring in rate of decomposition and bone destruction from the hydrofluoric acid, I can attempt to virtually regrow the bone.
Kaasut, jotka tavallisesti - vapautuisivat ilmaan ruumiin hajoamisen aikana - jäivät nalkkiin suklaaseen - muuttaen pehmytkudoksen mädäksi nesteeksi.The, uh, gases that would normally... be released into the air during decomposition... were trapped in the hard chocolate... reducing the soft tissue to a putrid fluid.
Ainakin jos katsoo Tellerin pään hajoamista. Olemme nyt pelanneet 19 tuntia.Based on the state of decomposition of Teller's head, we're now in hour 19 of the tournament.
DNA, joka hidasti pronssin hajoamista, - ei ollut Joshualta.The DNA... That slowed down the decomposition of the bronze... I didn't get that from Joshua.
Ei verta, ei hajoamista.No blood, no decomposition.
Hän edisti hajoamista.He was enthusiastically encouraging decomposition.
Kuolinhetken määrittäminen on vaikeaa ilman kudosten hajoamista.Without decomposition, it's hard to tell how long she's been dead.
Hiilidioksidia muodostuu hengittämisessä, palamisessa ja hajoamisessa.Carbon dioxide is formed during respiration, combustion and decomposition.
-Olen luvannut sen itselleni. Angelo Nieves Orange Countyn seriffinvirastosta antoi lausunnon jonka mukaan FBI on löytänyt todisteita ruumiin hajoamisesta-Captain angelo Nieves from orange county sheriff's office gave an official public statement stating the FBI has provided scientific evidence of human decomposition in the trunk of Casey Anthony.
Arvioiden niiden hajoamisesta sisällä, ne ovat erilaisia kuin muut.Judging on the decomposition of those inside, they're different from the others.
Kauanko hän on ollut tässä? Ruumiin hajoamisesta päätellen hän on ollut tässä vähintään viikon.How long has she been down? From the decomposition of the body, she's probably been out here at least a week.
Osa ihosta on säästynyt hajoamiselta.So some of this skin has been saved from total decomposition.
Eli kun Stephanie kuoli, tämä oli vielä pehmeää kudosta - joka vain suli pois, jota oikeastaan kutsutaan... hajoamiseksi.So when Stephanie died, that was all still soft tissue, and it just melted away, which is actually called... decomposition.
- Hiusten ja kynsien juurista nähdään hajoaminen ruumiin tavalla.Well,hair and fingernail roots, they can show of decomposition, just like a body.
En ole patologi, mutta nauhoitan silti, ruumiissa, tekemäni havainnot - siltä varalta, että ruumiin hajoaminen haittaisi oikeuslääketieteen löytämiä todisteita.Although not a qualified pathologist, I will record my observations of the body... in case at some future time decomposition should obscure forensic evidence.
Kerrotaan, että Krishnalla oli sininen iho - mutta hän kuoli 31 02 EAA, joten hajoaminen olisi hieman pidemmällä.Krishna has been depicted as having blue skin but he died in 3102 BCE, so decomposition would be a little more advanced.
Mutta hajoaminen oli nopeampaa - eikä faskiitti tuhoaisi luuta noin pahasti.But the decomposition was too rapid, and it wouldn't have damaged the bone so severely.
Sain hänet ennen kuin hajoaminen ehti alkaa.Got her before there was any decomposition.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hikoaminen
sweating
vajoaminen
sinking

Similar but longer

hajottaminen
decomposition

Random

haje
entropy
hajonta
dispersion
haenta
seeking
haisu
stink
haitallisuus
harmfulness
hainevä
shark fin
haketus
chipping
hakelämmitys
wood chip heating
haima
pancreas
hakasulkumerkki
square bracket sign

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'decomposition':

None found.
Learning languages?