Urhea noun declension

Finnish
87 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
urhea
brave
urhea
brave
urhean
brave
urhean
(of) brave
urheaa
(part of) brave
urheassa
(in) brave
urheasta
(out of) brave
urheaan
(into) brave
urhealla
(at) brave
urhealta
(from) brave
urhealle
(onto) brave
urheana
(as) brave
urheaksi
(into) brave
urheatta
(without) brave
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
urheat
brave
urheat
brave
urheiden
(of) brave
urheita
(part of) brave
urheissa
(in) brave
urheista
(out of) brave
urheisiin
(into) brave
urheilla
(at) brave
urheilta
(from) brave
urheille
(onto) brave
urheina
(as) brave
urheiksi
(into) brave
urhein
(with) brave
urheitta
(without) brave
urheine
(together with) brave

Examples of urhea

Example in FinnishTranslation in English
- Nämä ovat vaikeita aikoja Amerikan vallankumouksessa isänne menetti siirtomaat, - Ranskan vallankumous murhasi urhean kuningas Ludvigin - ja Preussissa kuohuu, vaikka se saattaakin johtua makkaroistaThe American Revolution lost your father the Colonies, the French Revolution murdered brave King Louis and there are tremendous rumblings in Prussia, although that might be something to do with the sausages.
- Tarvitsen urhean aatteen miehen.- Someone who's brave and loyal to the cause.
-Niinkö sinä määrittelet urhean?Is that your definition of "brave"?
-Olet ottanut urhean askeleen - ryhtymällä ehdokkaaksi.Look, please understand. I think you've taken a very brave step by declaring for public office.
Anna anteeksi, minä puhun suudelmista... Ja olet menettänyt urhean miehesi Bromin.Forgive me, I speak of kisses... and you have lost your brave man, Brom.
"Juhlimme tänään tätä urheaa miestä."Today we are honoring this brave man.
- Et voi valita. - Leikit taas urheaa, Nathan.- You're being brave again, Nathan.
- Hyvin urheaa, ami. Hyvin urheaa.- Very brave, ami, Very brave indeed.
- Kas isoa ja urheaa Federicoa.Look at the big, brave Federico.
- Kuinka urheaa!- So brave.
"Ottakaa vastaan vilpittömät surunvalittelumme - sekä kiitoksemme sulhasenne urheasta palveluksesta."Please accept our sincere sympathies and gratitude for your fiancé's brave service..."
Haluan kaikkien täällä näkevän, kuinka ylpeä olen - urheasta, komeasta pöyheätukkaisesta poikaystävästäni.And I want everyone here to know just how proud I am of my brave, handsome, bushy-haired boyfriend.
Haluatko kuulla leijonasta, - urheasta, kultaisesta leijonasta.Wanna hear about a lion, a brave, golden lion.
Jos uutiset leviävät kapteenisi urheasta taistelusta, -If news gets through of your captain's brave struggle, -
Joten menkää kaupungintalolle katsomaan monumenttia - noista neljästä urheasta miehestä.So get on down to the town hall and check out the monument to those four brave men.
Eversti selvitti että kuningas oli tyytyväinen - rykmentin suorituksiin taistelussa - sekä Barryn urheaan toimintaan Potzdorfin pelastamiseksi.NARRATOR: The Colonel's speech declared the King's satisfaction with the conduct of the Regiment at the Battle of Audorf and with Corporal Barry's bravery in rescuing Captain Potzdorf which was to be rewarded with the sum of two frederick d'or.
Kuulutte urheaan ja ainutlaatuiseen kansaan.You come from a very brave and unique people.
Sillä urhealla teollaan hän näytti, millaiseen suuruuteen me kaikki pystymme.And in that brave act, he showed us what greatness we are all capable of.
"Näytit niin suloiselta ja urhealta." "Täysin eri ihminen kuin se, - joka ensi kerran käveli neiti Mitzin studioon.""You looked so graceful and brave out there - a different person from the one who first walked into Miss Mitzi's studio.
Hän otti esimerkkiä Oon Garcíasta ja seisoi siinä näyttäen komealta ja urhealta ja loi kasvoilleen halveksivan ilmeen.But he was inspired by the example of Don García and he stood there looking handsome and brave, and he made his face scornful.
Ja tosi urhealta.And so brave.
Kirkkaalta ja urhealta Ja kaukaiseltaClear and brave and far away.
Koitan näyttää urhealta.I'm putting on a brave face.
Etkö halua sanoa tälle urhealle nuorelle miehelle mitään muuta?Isn't there anything else you would like to say to this brave and noble young man?
Hyvin urhealle miehelle, - joka johti tänään operaatiota, - jossa saatiin hengiltä yli kaksisataa kommunistia.To a very, very brave man, who today led his men in a mission that accounted for more than 200 communists dead.
Ja hänen sankarinsa, Joe Cooper, on luvannut heittää kolme kunnaria, - lupaus, jossa saattaa olla kyse elämästä ja kuolemasta, - tälle urhealle pikkupojalle.Little Joey Thomas undergoing a lifesaving operation tonight. - The fans here, of course, all wearing yellow ribbons... in support of this brave little boy.
Juhlassa aiomme... antaa mitalit niille kolmelle urhealle miehelle... jotka johtivat meidät Madagonin vaarallisten reittien läpi.At a celebration to decorate those three brave young men who led us to safety through the perilous straits of Madagon.
Kauppias on pitänyt sitä urhealle pikku tytölle.The shopkeeper had held it for a brave little girl.
-Anna olla. -L.A. Times pitää minua urheana.You know what, the "L.A. Times" thinks what I did is brave.
Hän kuoli urheana merijalkaväen sotilaana.He died a brave marine.
Hän pitää minua urheana etsivänä ja maksoi minulle jo 200 dollaria.He thinks I'm a brave detective. And he's already paid me, 200 dollars, so...
Ja erittäin sitkeä myös, - pysyen niin urheana sellaisessakin tilanteessa.And quite the little trooper, too... putting on such a brave face under the circumstances.
Jos kyse on vain siitä, niin urheana oleminen on helppoa. - Voin opettaa sinua.If that's all it is, being brave is easy.
- Keisari ihannoi sinua. Hän kutsui sinua urheaksi lapsekseen.He called you his brave relentless child.
He jopa kutsuivat minua urheaksi.They even said I was brave.
Isabellan Kolumbukselle antama rintaneula voi tehdä urheaksi valtameren toiselta puolelta.The brooch that Queen Isabella gave Columbus... that could make you brave from across an ocean.
Jos kutsuin sinua silloin noin, - nyt kutsun sinua vahvaksi ja urheaksi, - ja ystävälliseksi ja kauniiksi.Yes, yes. If I called you that then, now I call you strong and brave and kind and beautiful. And I call an imbecile to those who can't see it
Minun pitää seurata kuninkaani esimerkkiä ja tulla urheaksi soturiksi.I must follow my king's example and become a brave warrior
"...ehkä heidän urheat sielunsa kuulevat Merkkisoiton"...perhaps their brave young spirits hear The bugle sing
"Ainoat tarpeeksi urheat lentämään X-2: lla.""Only two guys brave enough to fly the X-2."
"Nyt urheat sotilaamme ovat menossa muukalaisten alukseen."Now our brave soldiers are entering the alien spaceship.
- Vapaaehtoiset sotilaat! Me urheat vapaaehtoiset sotilaat - toivomme pitkää ikää Korealle, mutta nyt urheat sotilaat...Brave volunteer student soldiers long live Korea but now brave soldiers
Ammuskelu jatkuu pitäen poliisit matalana - tosin nämä urheat konstaapelit eivät anna periksi.Absolute war zone down there. The firing continues. ...keep the police pinned down... although these brave officers are refusing to back down.
"Kuulut urheiden sotilaiden lajiin, jollaisia on vain Ranskassa."You belong to that race of brave soldiers that only France can produce.
Ei hätää, hälytin jo urheiden tanskalaisten pelastuspartion radiollani.No worries. I've already radioed for a rescue boat sailed by brave Danish sailors.
Ikävä kyllä näiden urheiden miesten ja naisten sureminen saa odottaa.Unfortunately, the time to mourn these brave men and women is going to have to wait.
Ja jos jotakin tapahtuisi - tietäisit Lucien ja Manfredin olevan turvassa - hänen ympärilleen keräämiensä urheiden patrioottien parissa.And if something did happen unpredictably... you'd still have the comfort of knowing that the lives of Lucie and Manfred... would be safe and snug in the soft, gentle, tender hands... of that brave little band of patriots he's gathered around him.
Ja kolmanneksi, Teidän Majesteettinne - minulla on ilo ilmoittaa - että useiden hyvin urheiden - ja kalliiden taistelujen jälkeen - merirosvo Keltaparta - on nyt varmuudella - ulottuvillamme.And third, Your Majesty... I'm very pleased to report... that after several very brave... and very expensive battles... the pirate Yellowbeard... is now well and truly... in our grasp.
"Iso pikkukaupunki": onnettomuus, joka olisi voinut olla tragedia - ilman urheita sivullisia.Tonight on Little Big City... an accident could have become a catastrophe... if it weren't for the intervention of several brave passersby.
"Useimmat ihmiset ovat urheita.""Agree or disagree? Most people are brave."
- He olivat urheita olentoja.- They were brave creatures.
- He olivat urheita.- Those boys were very brave.
- Mitä tarkoitat? - Porot ovat urheita ja vahvoja eläimiä mutta myös elukoita, joilla on sarvet päässään.Reindeer are brave, powerful beasts, but they're also dappled cretins with twigs on their heads.
Ei puhuta urheista miehistä ylpeissä simulaattoreissaan.Nobody talks about brave men in their proud simulators.
Hänet tunnetaan koko maassa urheista urheimpana. Ja hän nauttii itseään ympäröivästä kunniasta.He's known throughout the country as the bravest of the brave, and this man likes the glory that surrounds him.
Ja urheista ritareistaanAnd knights were brave and bold
Kaikki tietävät tarinan urheista sotilaista - iskuryhmä 24:ssä. Ja heidän traagisen loppunsa.We all know the story of the brave soldiers of Task Force 24, and their tragic end.
Kapteeni Leroy on yksi Amerikan urheista lojalisteista jotka kieltäytyvät hyväksymästä demokratian hävitystä, ja jotka mielummin taistelivat kuninkaan kuin Washingtonin puolesta.Captain Leroy's one of the brave American Loyalists who refused to accept the ravages of democracy, and whose father fought for his King against Washington
- Liityn urheisiin sotilaisiin.I'm going to join up with our brave lads in gray.
Liityin urheisiin ja rohkeisiin.I signed up for brave and courageous.
Maggie, kun sinä kasvat ja olet uskomattoman kaunis ja älykäs, ja sinussa on tiettyä suloisuutta, joka vetoaa kaukaisen lupauksen lailla urheisiin ja valittuihin, voisitko olla pahoinpitelemättä mies- raukkoja vain siksi että olet vahva?Maggie, when you grow up and you are incredibly beautiful and intelligent and possess a certain sweetness that's like a distant promise to the brave and to the worthy, can you please not beat to a pulp every miserable bastard who comes your way just because you can?
Kerro nyt. Näyttävät tarpeeksi urheilta.They seem brave enough.
"Rakkaus on onnekkaille ja urheille." Miksi minulle?"Love is for the lucky and the brave."
Anna minun olla tai kerron urheille sotilaillemme hyvän tarinan.Let me go or I'll tell our brave soldier such a good tale.
Juon siellä kaatuneille urheille.I drink to all those brave men who died there.
Kaatuneille ei ole helvettiä. Ei urheille kuolleille."For those who fell there is no hell-- not for the brave who died."
Kaikille urheille miehille ja naisille, jotka ovat ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi.That we would have otherwise overlooked. And so, To all the brave men and women who have volunteered-- [distant explosion]
-Pysykää urheina.All be very brave.
Lajitteluhattu kehotti meitä pysymään urheina ja vahvoina näinä vaikeina aikoina.Sorting Hat urged us all to be brave and strong in these troubled times.
Marsimme urheina eteenpäin, kunnes sota loppuu.We bravely stride on and on, towards the final assault in this war!
Me näemme teidät urheina sankareina ikään kuin ette olisikaan kuolevaisia.We all see you as heroic and brave as if you were not mere mortals.
Pidetäänkö teitä urheina ja hienoina?Will they say that you're brave and brilliant?
Jos munkit ovat oikeassa ja kaikelle on syynsä - silloin kärsimys vie meidät lähemmäs Jumalaa. Se tekee meidät vahvoiksi, kun olemme heikkoja, - urheiksi kun pelkäämme, - viisaiksi sekaannuksen keskellä - ja se opettaa päästämään irti siitä, mistä emme voi enää pitää kiinni.If the monks were right and nothing happens without cause then the gift of suffering is to bring us closer to God to teach us to be strong when we are weak to be brave when we are afraid to be wise in the midst of confusion and to let go of that which we can no longer hold.
Muuten Hän ei olisi tehnyt sydämiämme niin urheiksi.If he did, he wouldn't have made our hearts so brave.
Roomalaiset sotilaathan kasvatettiin urheiksi.I thought Roman soldiers were bred to be brave.
Sanotteko heitä urheiksi ritareiksi?You call them brave knights?
- Mitä urhein kilpakuski.One of the bravest men to ever drive a racecar.
- Olet kaikkein urhein mies.You're the bravest man that ever lived.
- Tiedätkö, kuka Olmo oli? - Tiedän, että hän oli urhein.The bravest...
- Wangin armeijan urhein sotilas- He's the bravest warrior in Wang's army.
-"Urheista urhein, Sir Robin" -En taatusti!-"Bravest of the brave, Sir Robin" -l never!
Padre urheine tovereineen vapautti minut merirosvojen kynsistä.This Padre and his brave companions have delivered me from the pirates' clutches.
"Antamasi vihollinen oli vahva, urhea ja kuolemaa pelkäämätön."The foe you gave was strong and brave and unafraid to die.
"Hän on ahkera, urhea ja komea."He is hard-working, brave, and handsome.
"Minut kutsui paikalle muuan urhea nainen."Ah. "I was summoned by a woman "of exceeding bravery and fortitude.
"Mutta hänen urhea, kapinallinen ja silmiä avaava esitys -"But her brave, rebellious, and eye-opening performance "of 'Don't put Dirt on my Grave Just Yet'
"Perääntymisensä aattona urhea patrioottien komentaja..." Anteeksi.To the brave Patriot commander on the eve of his retreat...

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

muhea
some
uhkea
grand

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'brave':

None found.
Learning languages?