Tuntematon noun declension

Finnish
99 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
tuntematon
unknown
tuntematon
unknown
tuntemattoman
unknown
tuntemattoman
(of) unknown
tuntematonta
(part of) unknown
tuntemattomassa
(in) unknown
tuntemattomasta
(out of) unknown
tuntemattomaan
(into) unknown
tuntemattomalla
(at) unknown
tuntemattomalta
(from) unknown
tuntemattomalle
(onto) unknown
tuntemattomana
(as) unknown
tuntemattomaksi
(into) unknown
tuntemattomatta
(without) unknown
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
tuntemattomat
unknown
tuntemattomat
unknown
tuntemattomien
(of) unknown
tuntemattomia
(part of) unknown
tuntemattomissa
(in) unknown
tuntemattomista
(out of) unknown
tuntemattomiin
(into) unknown
tuntemattomilla
(at) unknown
tuntemattomilta
(from) unknown
tuntemattomille
(onto) unknown
tuntemattomina
(as) unknown
tuntemattomiksi
(into) unknown
tuntemattomin
(with) unknown
tuntemattomitta
(without) unknown
tuntemattomine
(together with) unknown

Examples of tuntematon

Example in FinnishTranslation in English
"Trent seisoi repeämän reunalla tuijottaen tuntemattoman rajattomaan kurimukseen -"Trent stood at the edge of the rip... 'stared into the illimitable gulf of the unknown...
- Benedettonin tyttö lähtee 16 Edson Avenuelta - tuntemattoman, samanikäisen tytön kanssa.Control. Benedetto girl leaving 16 Edson Avenue with unknown female, similar age.
- Ei ole mitään vastaavaa, kuin tuntemattoman tutkiminen.Nothing like exploring the unknown. Nothing like it.
- Minut on lukittu tänne jonkun tuntemattoman syytteiden takia. - MerkityksetöntäI remain locked in here on the accusations of some unknown accuser.
- Näet tuntemattoman kasvot.- The face of the unknown.
"Herää, olen odottanut, että aukaisisit silmäsi - jotta voisin kertoa sinulle, että luulen olevani valmis vapaapudotukseen kohti tuntematonta. ""Wake up. I've been waiting for you to open your eyes so I can tell you I think I'm ready. I'm ready to free-fall into the unknown."
"Kaksi seniori tyttöä Worthington High:ssa, - kieltäytyvät nostamasta syytettä tuntematonta hyökkääjää vastaan.""The two girls, seniors at Worthington High refused to press charges against unknown assailants."
"Käymme kohti tuntematonta.""We are going towards the unknown."
"Tunnettu ja tuntematon on tunnettua ja tuntematonta..."Known that would be unknown known... unknown...
- Entä jos häneen oli pistetty jotakin täysin tuntematonta?Whatever he was injected with is totally unknown. Air, maybe? No!
Häntä pidetään tuntemattomassa paikassa.He ​​is considered to be in an unknown place.
Mustaparta elää ja hänellä on tukikohta tuntemattomassa paikassa.Blackbeard is alive and operates from some unknown location.
Neljäs on tuntemattomassa paikassa.The fourth is an unknown place.
Olet tuntemattomassa paikassa.You are at an unknown location.
Suuressa tuntemattomassa# In the great unknown
- ...muutuin "tuntemattomasta"...I went from "sort of unknown"to,
Curtis siis käytti kirjaa tuntemattomasta syystä ja sen seurauksena hän muuttui kiveksi?So Curtis used the book for some unknown reason and as a consequence he's been turned to stone?
Ei tuntemattomasta syystä.Not for reasons unknown.
Eipä aikaakaan, kun juttu Johnin ihmeestä levisi ympäri maata. Bostonista tulee uskomaton tarina. Pojan nalle on herännyt eloon toistaiseksi tuntemattomasta syystä.well it wasnt long before the news of Johns little miracle was sweeping the nation out of a Boston suburb comes, what is without doubt the most incredible story a young boys stuffed animal, has magically come to life for unknown reasons
Eli joku on kuollut tuntemattomasta syystä ja ollut turvahuoneessa kolme viikkoa. - Tuntematon.So we have someone dead of unknown causes, locked in a safe room for three weeks.
"Pelon kuiluun tuntemattomaan "Kohtalonsa kohdatakseen"Into the pit of fear unknown... perhaps to court his doom.
"Suureen tuntemattomaan palaa mies, jonka vatsa on täynnä viettelyksen hedelmää."We return to the great unknown a man with a belly full of the fruit of temptation.
Adrian Monkin on aika seilata suureen tuntemattomaan.It's time for Adrian Monk to set sail into the great unknown. I hate the great unknown.
Astut tuntemattomaan.You're taking a step into the unknown.
Avaan teille ovet tuntemattomaan.I'll open you doors to the unknown.
Frankilla on viisi haavaa. Häntä lyötiin monta kertaa tuntemattomalla, turhauttavalla esineellä.The result of repeated stabs by an unknown and very frustrating object.
Harhailit tuntemattomalla maaperällä, mutta olet silti oma itsesi.You may have wandered into unknown terrain, but you're still you.
Ja tuntemattomalla seudulla,jossa vaara vaanii joka puskassa,häh?In unknown country, and seeing death behind every bush.
Minkälaiset mahdollisuudet tuntemattomalla 500 kopiota myyvällä kirjailijalla - olisi päästä tähän koneeseen?What do you think the chances are of an unknown writer who barely sold 500 copies making it aboard this plane? - I don't understand
Minä en ruiskuttanut itseäni tuntemattomalla aineella.I'm not the one who injected myself with an unknown substance.
Hänen vastustajansa punaisessa nurkassa, punaisessa asussa, tuntemattomalta seudulta tuntematon paino ja pituus.And his opponent in the red corner, wearing none other than red trunks... from parts unknown, weight unknown, height unknown.
Mestari Geoffrey Tipps, joka suurta rohkeutta osoittaen - pelasti meidät tuntemattomalta - salamurhaajalta.Master Geoffrey Tipps, who, with great bravery, has saved us from a deadly assassin of unknown provenance.
Paikallinen poliisi kertoo saaneensa tuntemattomalta mieheltä - nimettömän puhelun, jonka ansiosta he löysivät jäännökset - suositun lenkkipolun läheltä. Näetkö?According to local law enforcement, they received an anonymous phone call from an unknown man directing officers to these human remains just off of a popular jogging trail.
Palasitjoltain tuntemattomalta helvetin tasolta...I mean, to return from some unknown level of Hell...
Sain puhelun tuntemattomalta ääneltä, tuntemattomasta numerosta.I got a call from an unidentifiable voice from an unknown number.
En antaudu tuntemattomalle.I will not yield to one unknown.
En riskeeraa ketään tuntemattomalle.I'll risk no one on that unknown.
Hän haluaa antaa tuntemattomalle kyvylle mahdollisuuden yrittää.And he's gonna prove it to the world by giving an unknown a shot at the title.
Hänen elämänsä päättyi jollekin tuntemattomalle kuulle... ja minkä puolesta?Her life ends on some unknown moon... and for what?
Juuri kun kaikki toivo vaikutti menneen, - viesti uudesta löydöstä vei meidät tuntemattomalle planeetalle nimeltä - Maa.And just when all hope seemed lost, message of a new discovery drew us to an unknown planet called Earth.
- Ruumiiden sijainti pysyy tuntemattomana.The location of the bodies remains unknown.
Hän haIuaa pysyä tuntemattomana.His motives are to the last degree honourable but he prefers to remain unknown.
Hän syntyi käsineentekijän poikana ja jonain tuntemattomana hetkenä vain alakoulun käyneenä hän meni Lontooseen missä hän ryhtyi näyttelijäksi ja lopulta näytelmäkirjailijaksi.He was born the son of a glove maker, and at some unknown time, armed but with a grammar-school education, he went to London, where, the story goes, he became an actor, and, eventually, a playwright.
Hän säilyy salaperäisenä, hyttysverkolla peitettynä, naamioituna ja tuntemattomana.She remains a mystery, veiled by a mosquito net, obscured, unknown.
Ilman nykyaikaisia viestiyhteyksiä johtaja voi pysyä tuntemattomana. Triadin jäsenet eivät itsekään tienneet, kuka heidän johtajansa oli.In ancient times before telecommunications the Chairman could remain unknown to the brothers of his own Triad and not be identified
97% kohteista pystytään tunnistamaan mutta 3% jää tuntemattomaksi.Ninety-seven percent of the objects prove, on investigation, to be of natural origin, while 3 percent still are listed as unknown.
Amie Huguenard jää filmin suureksi tuntemattomaksi.Amie Huguenard remains a great unknown of this film.
Barnum rakensi sen suureksi tuntemattomaksi.Barnum billed it as a great unknown.
Kun rikomme sääntöjä meillä on riski menettää itsemme. Ja tulla joksikin tuntemattomaksi.So when we break those rules, we risk losing ourselves and becoming something unknown.
Kuolintapa voidaan luokitella murhaksi, itsemurhaksi, tapaturmaiseksi, luonnolliseksi tai tuntemattomaksi.Now, the manner of death can be classified as either homicide, suicide, accidental, natural, or unknown.
"pyhät tuntemattomat kusetetut kärsivät kerjäläiset"Holy the unknown buggered and suffering beggars!
- Nyt huolena ovat tuntemattomat.It's just the unknown thieves we need to worry about now. - We talked about this.
Alus tuntematon, säädöt tuntemattomat.Vessel unknown, configuration unknown.
Eli heti sen jälkeen tulivat ne tuntemattomat tappajat - ja käyttivät hyväkseen parin vaikeaa tilannetta?So then it was just moments after you left that the unknown killers came and took advantage of the couple's predicament?
Elämä on täynnä tuntemattomia asioita. Silloin kun tuntemattomat asiat ovat liikaa täytyy pitää kiinni pysyvistä asioista.Life is full of unknowns, and when those unknowns are too overwhelming, it's the constants that we have to hold on to.
-Onko tuntemattomien hauta olemassa?- Do tombs of the unknown still exist?
Ehkä minun pitäisi sanoa tuntemattomien, tähän saakka.Perhaps I should say, unknown... up to now.
En, kun kyseessä on kaksi erillistä tuntemattomien muuttujien joukkoa.Not with two pools of unknown variables.
Hän on täysin suurlähettiläiden työllistämä tuntemattomien joukkojen väijytysten muuttaessa - näiden kuljetusreittejä tappovyöhykkeiksi, mistä lähettiläät ovat alkaneet syyttää toisiaan.But he's up to his ears with ambassadors who are getting bushwhacked by unknown parties turning their shipping lanes into killing zones and have started blaming each other.
Ja kuulin tuntemattomien nauravan hulluna.* Hearing unknown voices * * Laughing insane... *
- En välitä tippaakaan, - kuinka paljon tuntemattomia muuttujia on.Look, I don't give a damn How many unknown variables there are.
- He eivät ole tuntemattomia sotilaita.They were not the unknown soldier.
- Mitään tuntemattomia reagensseja?- Any unknown chemical agents?
0lemme havainneet myös tuntemattomia hiukkasia.We're also detecting a fair number of what we believe to be unknown particles.
Agentti Walker, tuntemattomia tulossa suuntaasi.Agent Walker, there are unknowns moving on your position.
Ankkurikivemme kolisi tuntemattomissa satamissa.Our anchor stone clattered on harbour beds of unknown ports.
Ei ole hyvä elää tuntemattomissa tilanteissa. Päädymme vain vedättämään toisiamme peloillamme.It's just best not to dwell on the unknown in situations like this, we'll end up scaring each other out of our wits.
Hänet tuhottiin viime vuonna tuntemattomista syistä.He was terminated sometime last year for reasons unknown.
Jopa hänen käsialansa näytti paineen hänen kertoessaan tuntemattomista asioista, - jotka lähestyivät häntä, joten seuraava kirjeensä tuli täydellisenä yllätyksenä.Even his handwriting showed the strain as he told of unknown things closing in around him, so his next letter came as a complete surprise.
Kuolleet heräävät henkiin tuntemattomista voimista.The dead are being reactivated by forces unknown.
Minua kiehtoi ajatus maailmaan eksyneistä tuntemattomista.I always liked the idea of all those unknown people lost in the world
Mutta sitten, tuntemattomista syistä...But then, for reasons unknown...
3000 vuoden välein tähdet asettuvat rintamaan - ja avaavat pprtaalin tuntemattomiin voimiin.Every 3000 years, the stars would align opening a portal to a world of unknown power.
Anteeksi, sukkahousuni ovat nousemassa tuntemattomiin.Excuse me, my pantyhose are riding into the unknown.
Bob Gibson -- alue 516, oikeutta haetaan kaikkiin mineraaleihin, tunnettuihin ja tuntemattomiin.Well... Bob Gibson -- tract 516, Applying for all mineral rights both known and unknown.
Ehdottoman tuntemattomiin.Absolutely unknown.
Elizabeth Báthory hautasi uhrinsa, jotka olivat yleensä aikuisia maalaisneitsyitä, hautausmaille ja muihin tuntemattomiin paikkoihin.Elizabeth Bethory buried her victims, who were mostly adolescent peasant virgins, in graveyards and other unknown locations.
Kuvitelkaa näkymätön vihollinen tuntemattomilla aseillaan. Kyvyllä ilmestyä kenenä tahansa meistä.Imagine a foe you can't see armed with weapons unknown and the ability to appear as any one of us!
Oletko ottanut vastaan jotain tuntemattomilta?Have you received any packages from persons unknown to you?
Täällä tulee keltaisessa nurkassa, keltaisessa asussa tuntemattomilta seuduilta, tuntematon paino ja pituus.Without further ado, I give you in the yellow corner, wearing none other than yellow trunks... from parts unknown, weight unknown, height unknown.
Useita puheluita tuntemattomilta.Lots of calls from the unknown.
Aleksanteri saalisti näitä sotapäälliköitä tuntemattomille maille.Alexander hunted down these commanders to unknown lands.
En puhu tuntemattomille!! I speak not to the unknown!
He matkaavat leviathanien avulla kauas tuntemattomille alueille.They use Leviathans to journey into deep space... areas completely unknown
Lahjoittaa rahaa tuntemattomille, mutta tappaa oman poikansa.Charity to care for unknown kids, but to kill his son?
Sitten seuraamme Orionia tuntemattomille vesille.And then we follow Orion into unknown waters.
Jotkin asiat saisivat pysyä tuntemattomina.Some things should remain unknown.
Suezin ja Kiinanmeren välillä on paljon nimettömiä miehiä - jotka haluavat elää ja kuolla tuntemattominaBetween Suez and the China Sea are many nameless men who prefer to live and die unknown.
Jotkin bändit vain jäivät tuntemattomiksi.Some groups just were simply unknown.
Jotkut asiat ovat parempi jättää tuntemattomiksi.Some things are better left unknown.
Niiden myös haluttiin jäävän tuntemattomiksi, - eikä niiden musiikkia pidetty musiikkina.And a lot of people wanted to keep them unknown or considered their music not music.
Näin Inside Editionissa, etteivät sotilaat enää jää tuntemattomiksi.I just saw, on Inside Edition how there will be no more unknown soldiers because of DNA.
Kuoleman jälkeen Azarian ruumis vietiin Dingon hallusta - Nimi "Azaria" ei tarkoita, eikä ole tarkoittanut, "uhri erämaassa". Kuoleman jälkeen Azarian ruumis vietiin Dingon hallusta - ja hävitettiin tuntemattomin keinoin tuntemattoman tekijän toimesta.I find that after her death, the body of Azaria was taken from the possession of the dingo and disposed of by an unknown method, by a person or persons, name unknown.
Valovuosien päässä aurinkokunnasta, ohi kaukaisten galaksien - tuntemattomine elämänmuotoineen, saavuimme Wannseehen.Light-years away from the solar system, past strange galaxies... with unknown lifeforms, we landed in Wannlake.
"Ikä: tuntematon." Onko hän vanha?"Age unknown. " Old man, huh?
"Kuolinsyy tuntematon."Cause of death unknown.
"Organismin alkuperä tuntematon." Ihanko totta."An organism of unknown origin." No kidding.
"Tolstoi jätti kodin, olinpaikka tuntematon""Tolstoy abandons home, whereabouts unknown."
"Tunnettu ja tuntematon on tunnettua ja tuntematonta..."Known that would be unknown known... unknown...

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

tunteikas
emotional
tuntuinen
feeling
tumallinen
eukaryotic
tuju
strong
tunnontarkka
conscientious
triaskautinen
some
turruttava
mindnumbing
tuumainen
some
turvallisuuspoliittinen
some
tunteeton
callous

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'unknown':

None found.
Learning languages?