Psykologinen noun declension

Finnish
76 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
psykologinen
psychological
psykologinen
psychological
psykologisen
psychological
psykologisen
(of) psychological
psykologista
(part of) psychological
psykologisessa
(in) psychological
psykologisesta
(out of) psychological
psykologiseen
(into) psychological
psykologisella
(at) psychological
psykologiselta
(from) psychological
psykologiselle
(onto) psychological
psykologisena
(as) psychological
psykologiseksi
(into) psychological
psykologisetta
(without) psychological
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
psykologiset
psychological
psykologiset
psychological
psykologisten
(of) psychological
psykologisia
(part of) psychological
psykologisissa
(in) psychological
psykologisista
(out of) psychological
psykologisiin
(into) psychological
psykologisilla
(at) psychological
psykologisilta
(from) psychological
psykologisille
(onto) psychological
psykologisina
(as) psychological
psykologisiksi
(into) psychological
psykologisin
(with) psychological
psykologisitta
(without) psychological
psykologisine
(together with) psychological

Examples of psykologinen

Example in FinnishTranslation in English
- Annoin hänelle vain psykologisen laastarin.I just gave her a psychological Band-Aid, Matthew.
- Reputit psykologisen testin.You failed the psychological exam.
- Se sopisi yhteen ennemmin psykologisen kidutuksen - kuin fyysisen kidutuksen kanssa.Even highly intelligent. Well, that will go with the psychological rather than the physical torture.
- Sweets teki Maxin psykologisen profiilin.Why? Oh, because sweets did the psychological profile on max for the prosecution.
- Unohdin kaiken psykologisen höpinän, mutta kun joku pelastaa toisen kokoajan, jos päästää ihmisen aina pilkasta...- Well, I forgot all the psychological stuff, but basically, when you rescue somebody all the time, if you keep getting them out on bail...
- Alle vuoden. Työstätkö jotain psykologista näkökulmaa, kasvain sai hänet tekemään sen?You were gonna ask from some psychological angle.
- Ehkä epilepsiaa, ehkä psykologista.Maybe epilepsy, maybe psychological.
- Etäisyys peilaa psykologista tilaa. "Noloutta" selkokielellä.His physical distance mirrors his psychological state, on account of the video incident which I've dubbed "the embarrassment."
- Geistin psykologista arviointia.FBI's psychological report on Jeremy Geist.
- Hän tarvitsee vain kuria, - ei mitään psykologista hömppää.What your kid needs is discipline, not a bunch of psychological mumble-jumble.
Elisabeth kertoi minulle kerran että hän suoritti kenttäkoetta psykologisessa sodankäynnissä.Elisabeth once told me she was conducting a field experiment in psychological warfare.
Klovnit ovat olleet tärkeässä psykologisessa ja uskonnollisessa osassa - yhteiskunnassa vuodesta 2400 ennen Kristuksen syntymää.Clowns happen to serve a very important psychological and socioreligious function in society since 2400 BC.
Mikä piilotajunta on psykologisessa mielessä?What do you think the unconscious is in a psychological sense?
Morgan loisti lähinnä psykologisessa manipuloinnissa.Morgan is more a master of psychological manipulation.
Olet erittäin haavoittuvaisessa psykologisessa olotilassa.You're in a very vulnerable psychological state right now.
- Olen. Olen tehnyt myös laajan tutkimuksen psykologisesta profiloinnista.But I have also done an extensive study of the science of psychological profiling.
- Tiedän. Tein kattavan tutkimuksen psykologisesta profiilistasi.I've done a comprehensive study on your psychological profile.
Brad Wilson kertoi psykologisesta profiilista minkä kirjoitit - Washingtonin tappajasta joka johti heidät suoraan epäiltyyn.Brad Wilson told me the psychological profile you wrote on the Washington Crossing killer led them straight to the suspect.
Hän on hyvä. tässä on kyse psykologisesta yliotteesta.- Because she picked up a check? No, it's about a psychological advantage.
Hän piti enemmän psykologisesta sodankäynnistä.Preferred psychological warfare.
"Osapuoli A vapauttaa B:n vastuusta" "psykologiseen traumaan, oli se sitten väliaikainen, tuleva tai kuviteltu.""Party A absolves Party B "of any psychological trauma, whether temporary, permanent, future or imagined."
- Olen aina pitänyt tavasta jolla se puoli ilmenee sinussa, mutta en ole yhtä kiintynyt oppi-isäsi psykologiseen naamioon.Well, although I've always been fond of the way that element manifests itself in you, Jethro, I have never been entirely comfortable with the psychological makeup of your mentor.
Agentti Booth pyysi minua perehtymään kuuden epäillyn psykologiseen taustaan.No. Agent Booth asked me to look into the psychological background of our six suspects.
But these behaviors are not responses mihin tahansa psykologiseen or fyysiseen stimulointiinBut these behaviors are not responses to any psychological or physical stimuli.
Ehdotan, että muutamme täysin tutkivaa painopistettämme - rikosteknisestä psykologiseen, - rikoksesta rikolliseen.""as the other knitting society members listened, "'I propose we fully change our investigative focus "'from forensic to psychological,
Hän muuttuu uskollisesta firman myötäilijästä - nyrkkiä heiluttavaksi paljastusten tekijäksi - yhdellä käyttäytymis- psykologisella loikalla.which Miles and I devised to get our target, Mr. Aaron Blinken, to spill the nasty facts on his company and go from a staunch corporate apologist to a fist-pumping, memo-leaking whistle-blower in a single behavioral-psychological bound!
Mutta psykologisella tasolla et tiedä naisista mitään.But psychologically, you know nothing whatever about them. Ah, well, there you are. You see, that just shows.
Perinteisellä psykologisella hoidolla se voi viedä viikkoja tai vuosia.As with a traditional psychological cure, it can take weeks or years for...
Niille, jotka tulevat olemaan immuuneja psykologiselle ohjelmoinnille, - FEMA (Liittovaltion hätätilavirasto) on jo pystyttänyt satoja leirejä ympäri -For those immune to psychological programming, - 100s of FEMA camps have already been built throughout the -
Ensimmäinen peli alkoi vähäisenä psykologisena taisteluna, - mutta sitten tilanne rauhoittui ja tilanteessa 28 siirron jälkeen - se näytti tasapeliltä.The first game started out with some minor psychological games, in the opening, but then it calmed down. And the position that we reached after 28 moves, seemed like a complete draw...
Haluan nähdä, kuinka moni pitää tätä psykologisena fantasiana.Now I want to see by a show of hands how many of you think it's a psychological fantasy?
Hubbard itse piti Dianetiikkaa psykologisena läpimurtona, - joka toisi hänelle tunnustusta.When L. Ron Hubbard first wrote "Dianetics," he thought it was a tremendous psychological breakthrough, so much so that he would be recognized.
Ja sitten teksti jatkuu vain psykologisena löpinänä.And then still more psychological garbage.
Jos se otus käyttää hänen äitinsä sairautta psykologisena temppuna, - silloin ei taistella vain kehosta, vaan myöskin hänen mielestään.If this thing inside him, if it's using his mother's disease as some sort of psychological trick, then this isn't just a fight for his body. It's also a fight for his mind.
Nyt tämä käy psykologiseksi.Now it gets psychological, friends.
Äiti kehui sitä psykologiseksi trilleriksi.Mom called it psychologically taut.
Älä ala psykologiseksi kanssani.Whoa, don't get psychological on me.
- Entä psykologiset ongelmat?Any psychological problems, depression, paranoia?
Hän kertoi kierrättävänsä ryhmänsä jäseniä puolentoista vuoden välein - estääkseen liiallisen turhautumisen selkeät psykologiset seuraukset.He also told me that he rotates his people of Serial Murderers cases... every 18 months, whether they like it or not... to prevent the inevitable psychological consequences of too much frustration.
Ihmisten valintoihin vaikuttavat monimutkaiset psykologiset valinnat.There are complex psychological factors that go into a person's life choices.
Ja mielestäni nämä psykologiset voimat yhdistettynä luovat eräänlaisen tunne tyhjiön, - jonka takia olet kykenemätön rakastamaan tai olemaan rakastettu.And I think that these psychological forces combine to create a kind of emotional void in which you're incapable of loving or being loved.
Kaikki psykologiset ja farmakologiset selitykset poissuljettiin.All psychological and pharmacological explanations were ruled out.
Kun he tarvitsevat nopean juoksijan, sinä saat ilomielin tilaisuuden mutta kun kyse on psykologisten piirteiden tarkastelusta tavaroiden kautta, minä hoidan asian.I don't know, run really, really fast, I'll totally defer to you, but when you're talking about discerning psychological traits through personal possessions-- I got it.
Kävin läpi uhrin kansion - mukaan lukien psykologisten testien tulokset.Um, I went over the victim's employment file... including the results of some psychological tests.
Monien fyysisten ja psykologisten testien jälkeen - hän pääsi nuorisojoukkueen harjoitusleirille Moskovaan.Having completed a series of tests, both physical and psychological he was invited to join the national youth team's camp in Moscow.
Teot eivät ole psykologisten tekijöiden summa.A man's actions don't equal the sum of his psychological parts.
- Etsi psykologisia johtolankoja uhrin asunnolta.Do me a favor, huh? Just head back to the murder victim's apartment, see if you can pick out any psychological clues from the garbage, okay?
- Hän tekee psykologisia profiileja.But he does psychological profiles. Of serial killers.
- On myös psykologisia muutoksia.There will also be psychological changes.
Arvelen, että sinulla on psykologisia ongelmia.I'm guessing that you have psychological problems.
Blackwater kärräsi itsensä ja potilaansa - joilla kaikilla oli merkittäviä psykologisia ongelmia - mielisairaalaan.All of whom had significant psychological problems. Into the asylum.
Jos haluan säilyttää pätevyyteni psykologisissa ruumiinavauksissa minun on pysyttävä kehityksen mukana.- Mm-hm. - If I'm to maintain my proficiency when I'm doing psychological autopsies, I have to keep up with the latest cultural development.
Olen todistanut jopa vaikeimmissa psykologisissa tapauksissa!I have testified in some of the most complex psychological cases of the century.
En puhu fyysisistä vaikutuksista vaan psykologisista.Not physically. I'm referring to psychological effects.
Haastamme psykologisista vaurioista, emme fysiologisista.I'm claiming psychological damage, not physiological.
He puhuivat luovuttamisen psykologisista hyödyistä ja siitä, miten munuaisen luovuttaminen vaikuttaisi elämääni.They talked about the psychological benefits of donation and how losing my kidney would affect the quality of my life.
Hänellä kärsii muistinmenetyksestä ja mahdollisesti psykologisista oireista...He has retrograde amnesia, acute psychological suppression. We couldn't find any family in the States, sergeant.
Joidenkin psykologisista tyypeistä halutaan kirjoittaa artikkeleita.Some of you are only with us for the time being because somebody here wants to write a paper on your particular psychological type.
25 000 dollaria psykologisiin kokeisiin ennen terapiaa.$25,000 for extensive psychological testing before therapy.
Edustaja myöntää että rakennusta on käytetty psykologisiin kokeisiin.A spokesperson with the Monad Corporation tells us the facility has been used for psychological testing.
Et usko psykologisiin oivalluksiin.Wait, you don't believe in psychological insights.
Pääsin käsiksi koulun psykologisiin profiileihin - ja tein listan koulun kymmenestä potentiaalisimmasta perverssistä.Now, I've accessed the school's psychological profiles and compiled a list of the top ten potential perverts at Crowley High.
Viedään rikospaikkakuvat ja alustavat löydöt exällesi - ja katsotaan osaako hän laittaa hautauksen psykologisiin puitteisiin.Well, let's get the crime scene photos and preliminary findings to your... ex and see if he can put this burial in a psychological context.
Häntä ei voi analysoida millään psykologisilla testeillä.He's simply impenetrable to psychological testing.
Ei, se on subjektiivista arviointia, joka perustuu psykologisille mittareilla.No, it's a subjective evaluation based on quantifiable psychological markers, okay?
Joillekin sodan psykologisille uhreille, se on pitkä tie takaisin.For some- the psychological victims of war- it will be a long road back.
Mutta tohtori tuntuu pitävän oireitani psykologisina.But the Doctor seems to feel my symptoms are psychological.
Alussa, kun kuulin näitä kertomuksia, tulkitsin ne psykologisiksi tai aivokemiallisiksi häiriöiksi.What I was doing early on when I was hearing these reports interpreting them, calling them psychological or brain chemistry aberrations or whatever.
- Myös psykologisin testein määrittääkseen isäntien luonne, pitääkö se paikkansa?- including psychological tests to determine strength of character of the host?
Julkkiksia hemmotellaan, - mutta sitten on niitä, jotka kertovat kauheista kokemuksista. Heitä on pidetty vankeina ja piinattu psykologisin keinoin.There are celebrities like Cruise and Travolta, and then, you know, there are people who tell terrible tales of what happened to them in the church-- being imprisoned and really horrible psychological games.
Poistot tapahtuivat näennäisesti psykologisin keinoin, - jolloin uhri koki luonnollisen kuoleman.These removals were ostensibly brought about by what might be called psychological means. So the victim dies a perfectly natural death.
"Hampaan vetämisestä saattaa seurata psykologinen leukalukko..." Täähän on vitsi.Pulling a tooth might result in a psychological lock jaw that can last several hours.
"Se on mielenkiintoinen psykologinen ilmiö."It's really just an interesting psychological phenomenon.
- En usko, että psykologinen kivi - voidaan poistaa katsomalla kissanpentuja lankakerineen.You're different than the other scientists. Well, I don't believe that the psychological rock can be hoisted off the Intersect by watching kittens play with yarn.
- Jotkut ihmiset uskovat, että poltergeist on - kuin vapauttava psykologinen mekanismi.Do you think the girl's gonna be okay? Some people think of a poltergeist like a liberating psychological mechanism, you know?
- Kun hän on 13-vuotias hänelle on tullut psykologinen kompleksi.Keep telling her that. By the time she's 13, she'll have a complete psychological complex. Stop it now, you two.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

psykokineettinen
psychokinetic
psykometrinen
psychometric
posketon
very funny
prosenttinen
percent
psykohistoriallinen
psychohistorical
psykiatrinen
psychiatric
provokatiivinen
provocative
prenataalinen
prenatal
psykoterapeuttinen
psychotherapeutic
puoleinen
used as headword in compound

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'psychological':

None found.
Learning languages?