Kirurginen noun declension

Finnish
50 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
kirurginen
surgical
kirurginen
surgical
kirurgisen
surgical
kirurgisen
(of) surgical
kirurgista
(part of) surgical
kirurgisessa
(in) surgical
kirurgisesta
(out of) surgical
kirurgiseen
(into) surgical
kirurgisella
(at) surgical
kirurgiselta
(from) surgical
kirurgiselle
(onto) surgical
kirurgisena
(as) surgical
kirurgiseksi
(into) surgical
kirurgisetta
(without) surgical
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
kirurgiset
surgical
kirurgiset
surgical
kirurgisten
(of) surgical
kirurgisia
(part of) surgical
kirurgisissa
(in) surgical
kirurgisista
(out of) surgical
kirurgisiin
(into) surgical
kirurgisilla
(at) surgical
kirurgisilta
(from) surgical
kirurgisille
(onto) surgical
kirurgisina
(as) surgical
kirurgisiksi
(into) surgical
kirurgisin
(with) surgical
kirurgisitta
(without) surgical
kirurgisine
(together with) surgical

Examples of kirurginen

Example in FinnishTranslation in English
- On kirurgisen iskun aika.It is time for a surgical strike.
Amputoitu käsivarsi voidaan kiinnittää uudelleen, jos potilas saa kirurgisen toimenpiteen - neljän tunnin aikana.An amputated arm can be surgically reattached if the patient receives surgical attention within four hours.
Antaa heille uusi identiteetti - ja käyttää heitä poistamaan viholliset kirurgisen tarkasti, sekä kotona että ulkomailla.supply them with a new identity and use them to surgically remove our enemies, both at home and abroad.
Elintärkeiden elinten kirurgisen poistamisen ja säilyttämisen.The careful surgical removal and preservation of vital organs.
Ensimmäisen vaiheen aikana kutistamme sukellusveneen, miehistön ja kirurgisen tiimin, ja pistämme sen kaulavaltimoon.Phase one calls for miniaturising a submarine, with crew and surgical team, and injecting it into the carotid artery.
- Etsin sopivaa kirurgista instrumenttia.Looking for the right surgical instrument.
Alikehittyneen kammion oireyhtymä aiheuttaa kuoleman ilman kirurgista toimenpidettä in utero.It's hypoplastic left heart syndrome... a uniformly fatal condition without in utero surgical intervention.
En näe ompeleita, joten siihen on luultavasti käytetty kirurgista liimaa.I don't see any sutures, so probably used surgical glue.
Hävitettäväksi määrättyä kirurgista jätettä.This is surgical waste tagged for disposal.
Johdan hänen kirurgista joukkoaan.I run his surgical team.
- Olen kirurgisessa koulutusohjelmassa.I'm in the surgical residency program.
Olimme kirurgisessa laitoksessa, jossa teidät jäädytettiin.Oh, if you must know... we were at a surgical facility where you were all frozen.
Kuulit kirurgisesta parannuskeinosta.And you hear that there's a surgical cure.
Murha-ase on suurempi versio kirurgisesta välineestä, jota käytettiin Leukaan.Brennan. - Her murder weapon is a larger version of the surgical implement used on the victim's jaw.
Teen myös tutkielmaa epäsymmetrisistä molemminpuolisista murtumista - häpyluun kyhmyistä siamilaisten kaksosten - kirurgisesta erotuksesta Sighisoarassa, Romaniassa. Vau. Kiva.Also, I'm writing a paper on asymmetrical bilateral fracturing of pubic tubercles in late surgical separation of postmedieval conjoined twins in Sighisoara, Romania.
Tohtori Bloom näytti minulle artikkelisi kirurgisesta - riippuvuudesta psykoterapeuttien lehdessä. - Entä sitten?- Dr. Bloom showed me your article on surgical addiction.
Ei kirurgiseen kiinnittämiseen viittaavaa uutta viiltoa.No new incision... to indicate surgical implantation.
Eräänä kylmänä syysaamuna ryhmä lukitsi itsensä sisälle tähän kirurgiseen amfiteatteriin, - piikitti paikallispuudutusainetta ja silpoi toisensa.Oh , man ! One cold spring morning , the team locked themselves in this surgical amphitheater, injected themselves with a local anesthetic, and dismembered one another.
Mark valmistaa Rachelia poikaystävän kirurgiseen poistamiseen.Now he's gonna prep her as in what you do before you surgically remove the boyfriend!
Vanha koulukunta uskoo kirurgiseen interventioon.The old school believes in surgical intervention.
Elämme elämäämme kirurgisella.[Meredith] We live out our lives on the surgical unit.
Iskee kohteisiinsa kirurgisella tarkkuudella.Strikes targets with surgical precision...
Lähes kirurgisella tarkkuudella.It was almost with surgical precision.
Nyljetty kirurgisella tarkkuudella.Flayed and skinned with surgical precision, according to the local medical examiner.
Pienellä lääkityksellä pitkin päivää pystyn poistamaan päästäni poissa tutkielmat nännien siirroista ja siitä, miten kauniisti teini-ikäisen naisen iho avautuu kirurgisella skalpellilla.And by medicating myself with tiny amounts throughout the day, I could pretty much eliminate the dissertations in my head about... nipple transplants and... how beautifully the skin of a woman in her mid-teens cuts with a surgical-grade scalpel.
Näyttää kirurgiselta.This looks surgical.
Sain tarjouksen ystäväni kirurgiselta vastaanotolta.I got an offer to join a friend's surgical practice.
"Pieni Yonvillen kaupunkimme sai toimia näyttämönä kirurgiselle kokeelle, - joka samalla oli mitä suurin ihmisystävällinen teko."Our small town of Yonville has seen a surgical experiment... that is also a philanthropic act."
Pääset kirurgiselle osastolle.You'll be on the surgical unit for the duration of your stay.
- Jos löytäisin radioisotoopin - joka kiinnittyy valikoituihin DNA-jaksoihin - voivatko kirurgiset siirtäjät lukittua niihin jaksoihin - ja erottaa ne muusta DNA:sta?Suppose I found a radioisotope that could selectively attach itself to specific DNA sequences. Could the surgical transporters be reprogrammed to lock on to those enhanced sequences and separate them from the remaining DNA?
- Toimivatko kirurgiset välineet?Do any of these surgical gear work?
Entä roskapusseista löydetyt kirurgiset todisteet?What about the surgical evidence we found in the trash bags?
Lukitsen kirurgiset skannerit isotooppisondiin.Locking surgical targeting scanners onto the isotope probe.
Mainitse kuollut poikani uudestaan, niin otan kirurgiset välineeni esille.Mention my dead son again and I will break out my surgical instruments.
Se on kirurgisten kykyjemme ulkopuolella. Tiedän.- That's beyond our surgical capabilities.
Yuri pitää Likakaupungin puhtainta kirurgisten implaattien salonkia.Yuri here runs the most sanitary surgical implant parlor in Filthytown.
Ashantit tekivät kirurgisia leikkauksia, kun britit vielä tatuoivat nahkaansa sinisiä lohikäärmeitä.The Ashanti were performing surgical operations when the English were still tattooing themselves with blue dragons.
Ei kirurgisia taitoja.No indication of skill, surgical knowledge.
Ensimmäinen askel on käyttää tavallisia kirurgisia välineitä. On varattava, etteivät skalpelli tai pihdit koskaan osu luuhun.The first step is to use conventional, surgical implements, being very careful that the scalpel or forceps never come in contact with bone.
He poistivat juuri kasan kirurgisia välineitä hänen ruokatorvestaan.They just pulled a whole rack of surgical instruments out of her intestinal tract.
Ja nämä ovat kaikki kirurgisia viiltoja.These are all surgical incisions.
Samaa talkkia käytetään kirurgisissa hanskoissa tai hanskoissa, joita käytätte rikospaikoilla.The same talc used in surgical gloves Or the evidence gloves that you use at the crime scenes.
Meidän täytyy jutella kirurgisista ratkaisuista.We need to talk about surgical solutions. Surgical?
Puhumme kirurgisista menetelmistä, jotka voivat aiheuttaa pysyvän aivovamman.We're talking about surgical procedures that could leave you with permanent brain damage.
"seksin jumala" kuulostamaan näivettyneeltä. Ja mitä tulee kirurgisiin parannuksiin tai alapääkampauksiin - on yksi esiintyjä aina muita päätä pitempi.And in a world increasingly known for its surgical enhancements and questionable pubic hairstyles one performer stands-- Or is it stood?
- Ei kirurginen?- Non-surgical?
- Ei tämä ole kirurginen.But it's not even surgical.
- Ei, mutta silti kirurginen.- No, but it is a surgical procedure.
- Jos tämä on kirurginen pommitus - en halua olla näin lähellä leikkauspöytää.-If this is surgical bombing... I don't like being this close to the operating table.
- Onko se kirurginen?-ls it surgical?

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kirskuva
grinding
kissamainen
catlike
kierrätettävä
recyclable
kirjakielinen
literary
kilvetön
unlicensed
kiraalinen
chiral
kitkaton
frictionless
kirjallinen
written
klanipäinen
some
kiteinen
crystalline

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'surgical':

None found.
Learning languages?