Arvostettu noun declension

Finnish
49 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
arvostettu
respected
arvostettu
respected
arvostetun
respected
arvostetun
(of) respected
arvostettua
(part of) respected
arvostetussa
(in) respected
arvostetusta
(out of) respected
arvostettuun
(into) respected
arvostetulla
(at) respected
arvostetulta
(from) respected
arvostetulle
(onto) respected
arvostettuna
(as) respected
arvostetuksi
(into) respected
arvostetutta
(without) respected
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
arvostetut
respected
arvostetut
respected
arvostettujen
(of) respected
arvostettuja
(part of) respected
arvostetuissa
(in) respected
arvostetuista
(out of) respected
arvostettuihin
(into) respected
arvostetuilla
(at) respected
arvostetuilta
(from) respected
arvostetuille
(onto) respected
arvostettuina
(as) respected
arvostetuiksi
(into) respected
arvostetuin
(with) respected
arvostetuitta
(without) respected
arvostettuine
(together with) respected

Examples of arvostettu

Example in FinnishTranslation in English
- Ei mitään. Aihetodisteita arvostetun tuomarin alibia vastaan.Nothing, apart from circumstantial and the alibi of a hugely respected high court judge.
Ei hätää, ostimme paljon turvalaitteita arvostetun myrskynmetsästäjän leskeltä.Don't worry, Marge, we bought a ton of safety gear from a highly-respected storm chaser's widow.
Eversti Smith voisi vakuuttaa, ettei mitään motiivia ollut - arvostetun vanhemman upseerin murhaamiseen.Colonel Smith would have us believe there was no motive whatsoever for murdering a respected senior officer.
Jokaisen päätöksen tein - arvostetun psykiatrin neuvosta, - jota sinä suosittelit.Every decision I made concerning Will's mental health I made under advisement of a respected psychiatrist, who you recommended.
Kunnioitamme paitsi arvostetun työtoverin muistoa - myös kunnioitetun ystävän muistoa.We're here to honor the untimely death of not just a respected colleague, but a respected friend.
Eikö kukaan halua olla arvostettua ja rakastettu?Being on the run? To be respected and loved?
En jättänyt arvostettua työtä - jonkun lyhythameisen toimistotyttösen vuoksi.Am I'.? I'm not the one abandoning a decent, highly respected job for a joke fishing project and a short-skirted office girl.
He ovat arvostettua väkeä.These men are to be respected.
Kohtelette Hannah Arendtia kuin poliisin epäiltyä - ettekä kuin arvostettua ajattelijaa.You're all treating Hannah Arendt like a suspect in a police court... instead of a respected political thinker.
Osaan esittää oppinutta, arvostettua muusikkoa, ― arvostettua kapinnallisjohtajaa ja arvostettua hullua despoottia.I can do a respected learned academic, a respected musician, a respected militant rebel leader and respected crazed despot.
Hänen vaimonsa on opettaja arvostetussa yksityiskoulussa.His wife is a teacher in a respected local private school.
Laajalevikkisessä ja arvostetussa.The most widely circulated and highly respected men's magazine.
- Merlin, Sir Oswald on ritari. Hän tulee arvostetusta perheestä.Merlin, Sir Oswald is a Knight, he comes from a well respected family.
Nyt jo edesmennyt Lavell tuli hyvin arvostetusta perheestä.Lavell, the deceased, came from a highly-respected family.
Olin kunnioitettu psykiatri, - arvostetusta perheestä.I was an esteemed psychiatrist, from a respected family.
Pikkukaupungin junttikyttä, joka kenties varasti rahaa FBl: Itä kertoo hurjia tarinoita arvostetusta mustasta agentista jolla on tahraton menneisyys.Small-town redneck who possibly stole money from the FBI telling tales about a respected senior minority agent who hasn't so much as a bug stain on his record.
Se on arvostetusta yliopistosta.It's from a highly respected East Coast college.
Aion kysyä siltä suuresti arvostetulta tiedemieheltä pari kysymystä.I'm gonna ask the highly respected scientist a few questions.
Richard Hunter oli menestyvä opiskelija, - joka oli saanut stipendin arvostetulta brittiyritykseltä.Richard Hunter was a brilliant student with a bursary from a highly-respected British company.
Miten olisin väittänyt vastaan arvostetulle lääkärille?Yeah. He was the well-respected doctor. Who am I to challenge his authority?
-Vaiti Olisin voinut mennä kotiin rikkaana ja arvostettuna- I could've gone home rich, respected...
Ei vain opettajanasi, vaan tiedeyhteisön arvostettuna jäsenenä, - toivon, etteivät vanhempasi näe, missä ikinä ovatkaan, - millaisen hölmön olet tekemässä itsestäsi.As not only your teacher, but a respected member of the scientific community, i hope wherever your parents are right now, they can't see what an absolute fool you're making of yourself. A homunculus! Homunculus.
Länsi ei näe teitä Cambridgen käyneenä, arvostettuna poliitikkona ― toisin kuin Kharunin kansa.They don't see the highly respected politician and Cambridge fellow that your people regard you as.
Aion päästä tämän hurmaavan yhteisön arvostetuksi jäseneksi.Come hell or high water, I'm going to become a respected part of this... extremely charming community.
En tiedä teistä, mutta minua värisyttää katsella NASCARin tulleen viimeinkin tunnetuksi arvostetuksi oikeutetuksi urheiluksi.I am thrilled to watch NASCAR finally becoming recognized as a respected, legitimate sport.
Siinä oli kaikki, mitä tarvittiin, jotta peli kasvaisi suureksi ja arvostetuksi virtuaaliurheilun saralla. Siinä oli kaikki, mitä tarvittiin, jotta peli kasvaisi suureksi ja arvostetuksi virtuaaliurheilun saralla.You know, we had everything we needed for the game to become big and respected as an E Sport.
vahingonteosta tarinaa väärentämällä professori Chomsky allekirjoitti vetoomuksen jossa Faurissonia kutsuttiin arvostetuksi kirjallisuuden professoriksi joka ainoastaan yritti tehdä löytönsä julkisiksiProfessor Chomsky and a number of other intellectuals signed a petition in which Faurisson is called "a respected professor of literature who merely tried to make his findings public".
Ennen kuin nolaamme tyttäremme hänen ystäviensä edessä. Ennen kuin leimaamme arvostetut yhteisömme jäsenet tuleviksi lapsen murhaajiksi.before we embarrass our daughter in front of her friends, before we label respected members of the community as future child murderers- that perhaps you've taken a dream you had about a case from a year ago and mixed it up with the anxiety you're having
Kun sen kuulee kerran tai kahdesti, sen unohtaa - mutta kun arvostetut edustajat Virginian osavaltiossa sanovat...I am saying, when you hear one thing, you dismiss it. You hear two, you dismiss it. But when several, several well-respected members and former members...
Olisin kutsunut paneeliin koolle arvostetut ekonomit ratkaisemaan tämän ongelman.I would've convened a panel of respected economists to help us solve this. Respected economists to have an in-depth look...
"Sille annettu suitsutus - oli kuin arvostettujen kriitikoiden sisäpiirin vitsailua."Take this down. Listening to everyone rave about it beyond the score and visual effects was like overhearing an inside joke that only well-respected movie critics were really in on.
Olemme kokoontuneet tänä loistavana päivänä - todistamaan arvostettujen kilpailijoiden kohtaamista.We are gathered this glorious day to witness honorable contest between respected rivals.
Todistamme että ne riistettiin häneltä tuottamuksellisesti, näiden arvostettujen miesten laiminlyönnin seurauksena.We will prove that she was deprived through negligence... through the negligence of these... respected men.
Ehdokkaat olivat arvostettuja poliiseja.The candidates were all respected police officers.
Musikaali-ihmiset ovat arvostettuja!Musical theater people are respected!
Olen yhteiskunnan arvostettuja tukipilareita.I'm on the PTA, I am. I have respected pillars of the community round for dinner.
Olette hyvin arvostettuja aloillanne.You're both well-respected within your respective fields.
Viemällä tarkoituksellisesti rodunjalostusopilliset uskomuksensa maan alle, heistä tuli korkeasti - arvostettuja antropologeja, biologeja ja geneetikkoja sodanjälkeisessä maailmassa.Purposefully taking their eugenics beliefs underground, they became highly - respected anthropologists, biologists and geneticists in the post-war world.
Hänen tutkimustuloksiaan ei koskaan julkaistu arvostetuissa julkaisuissa.None of his discoveries were ever published in respected journals.
Lähetin työni tuloksia arvostetuille tutkijoille.No! I sent my work to respected researchers.
Amerikan arvostetuin perhearvojen järjestö.It's America's most respected family values organisation.
Hän oli päällystön arvostetuin mies.There wasn't an officer in all of Afghanistan as respected as he was.
Hän on Afrikan arvostetuin tiedemies!This man is Africa's most respected scientist!
Isäsi on aikamme arvostetuin tutkimusmatkailija.Your Old man he is.... he is the most respected explorer of our time.
Los Angelesin SWAT on kaikkein arvostetuin, kunnioitetuin, - ja kaikkein paras poliisin erikoisryhmä maailmassa.L.A.P.D. SWAT is the most honored, most respected and most professional police division in the world.
- Hän on arvostettu liikemies.- But he's a respected businessman.
- Hän on hyvin arvostettu.He's highly respected in the piano world.
- Konstaapeli, olen arvostettu asianajaja, - joten teidän ei tarvitse...Now, Officer, I am a respected solicitor so there's no need to...
- Miksi arvostettu kirkonmies valehtelisi poliisille?Well, why would a respected Pastor, a man of God, lie to the police?

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'respected':

None found.
Learning languages?