Arvaamaton noun declension

Finnish
44 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
arvaamaton
unpredictable
arvaamaton
unpredictable
arvaamattoman
unpredictable
arvaamattoman
(of) unpredictable
arvaamatonta
(part of) unpredictable
arvaamattomassa
(in) unpredictable
arvaamattomasta
(out of) unpredictable
arvaamattomaan
(into) unpredictable
arvaamattomalla
(at) unpredictable
arvaamattomalta
(from) unpredictable
arvaamattomalle
(onto) unpredictable
arvaamattomana
(as) unpredictable
arvaamattomaksi
(into) unpredictable
arvaamattomatta
(without) unpredictable
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
arvaamattomat
unpredictable
arvaamattomat
unpredictable
arvaamattomien
(of) unpredictable
arvaamattomia
(part of) unpredictable
arvaamattomissa
(in) unpredictable
arvaamattomista
(out of) unpredictable
arvaamattomiin
(into) unpredictable
arvaamattomilla
(at) unpredictable
arvaamattomilta
(from) unpredictable
arvaamattomille
(onto) unpredictable
arvaamattomina
(as) unpredictable
arvaamattomiksi
(into) unpredictable
arvaamattomin
(with) unpredictable
arvaamattomitta
(without) unpredictable
arvaamattomine
(together with) unpredictable

Examples of arvaamaton

Example in FinnishTranslation in English
Hänellä saattaa olla alkoholiongelma, mikä tekee hänestä arvaamattoman ja kärjistää hänen raivoaan.He may have a drinking problem, which makes him more unpredictable and exacerbates his anger.
Ja luovimmassa miehen ja naisen tekemässä asiassa voi nähdä jonkin kasvavan, jonkin arvaamattoman, taianomaisen, kuuman.look at the most creative thing man and woman can do together and you'll see something growing, unpredictable, magical, hot.
Ja se tekee sinusta vaarallisen, se tekee sinusta arvaamattoman.To him, that makes you dangerous. Makes you unpredictable.
Kuinka teemme tulevaisuudesta ennalta arvaamattoman?But how we gonna make the future unpredictable?
Marcusin kyvyt tekevät hänestä arvaamattoman ja vaarallisen. Älkää ottako turhia riskejä.Just remember, Marcus' abilities make him unpredictable and potentially extremely dangerous, so no unnecessary risks.
- Jos sovellamme sitä tähän - voimme sanoa että elämä on arvaamatontaIf we apply it to Paige Rycoff at this particular moment in time, then we can say life is unpredictable.
- Los Angelesin liikenne. Aina arvaamatonta.- LA traffic, Always unpredictable,
Aikamatkustus voi olla hieman arvaamatonta.Of course, time travel can be a bit unpredictable.
Ei, tarkoitan... Kuinka ennalta arvaamatonta kaikki on.No,I mean... just given how unpredictable everything's been.
Elektromagneettinen voima saaren sisällä voi olla erittäin epävakaata ja arvaamatonta."The electromagnetic energy within the island can be highly volatile and unpredictable."
Elämme omituisessa ja arvaamattomassa maailmassa.What a strange and unpredictable world we all bloody live in.
Miten arvaamattomassa maailmassa elämme?{pos(192,220)}What an unpredictable world we live in, huh?
-Tosi arvaamattomalla tuulella.- More unpredictable than ever.
He liikkuvat ennalta arvaamattomalla tavalla.They move in unpredictable ways too.
Kun olen hänen kanssaan... se tuntuu ennelta arvaamattomalta, kuin... olisin vapaa.When I'm with him... It feels unpredictable, like... Like I'm free.
Näytätte epävarmalta, - arvaamattomalta...You look uncertain, unpredictable...
Jo? Jo, mikä sille arvaamattomalle miehellesi tuli?Jo, what's become of that unpredictable husband of yours?
- Ei nyt ennalta arvaamattomana.Not when he's this unpredictable.
- Kaverisi pitävät sinua arvaamattomana.Okay. Friends find you impulsive and unpredictable. No.
Epävakaa ainesosa jonka jokainen eettinen tiedemies koko galaksissa on julistanut vaarallisen arvaamattomaksi.An unstable substance which every ethical scientist in the galaxy has denounced as dangerously unpredictable.
Hän menettää rajoituksensa ja muuttuu arvaamattomaksi.He loses all his inhibitions and becomes very unpredictable.
Niiden luontainen pyrkimys väkivaltaan - teki niiden käyttäytymisen arvaamattomaksi ja epävakaaksi.Their innate desire for violence made their behavior unpredictable and erratic.
Pelko tekee ihmisen ennalta-arvaamattomaksi.A terrified man becomes unpredictable.
SuperSports muuttui kurveissa arvaamattomaksi.Pushed to the limit in the corners, the supersports became twitchy and unpredictable In short, a handful.
Aivot ovat monimutkaiset ja arvaamattomat.The brain is complex and unpredictable.
Jos tekijä on henkisesti tasapainoton, - seuraukset voivat olla väkivaltaiset ja arvaamattomat.When duress is applied to the emotionally unstable, the result can be as violent as it is unpredictable.
Ne ovat täysin arvaamattomat.How they manifest is completely unpredictable.
Olosuhteet ovat yhä arvaamattomat, eikä meillä ole kunnon varusteita.I mean the conditions are so unpredictable and we don't have the proper equipment.
Se muistuttaa kaapissani, että arvaamattomat tapahtumat voivat muuttaa elämää, jos olet valmis.I hung it in my closet to remind me that unpredictable moments can change your life if you're ready for them.
Olisi hyödyllistä, että joku olisi hänen arvaamattomien aivojensa vieressä.It would be advantageous to have someone next to that unpredictable brain of his.
- Elämän todelliset nautinnot ovat niin ennalta arvaamattomia.Life's true pleasures are so unpredictable.
- En. Tai ehkä. Nämä ulottuvuusjutut ovat aika arvaamattomia.Because, ya know, this multidimensional stuff is quite unpredictable.
- Ihmiset ovat arvaamattomia...People are unpredictable...
- Kuolleet ovat arvaamattomiaThe dead are unpredictable.
- Levottomat henget ovat arvaamattomia.Restless spirits are unpredictable.
Ne tuntuvat hieman arvaamattomilta.Tends to be a bit unpredictable.
Ja niinä harvoina ja ennalta arvaamattomina järjen hetkinä, Hän jaarittelee niistä ruuista ja juomista mitä on kaivannut Kun hän oli vangittuna mielisairaalassa Kahden viimeisen vuosikymmenen ajan.And in those rare and unpredictable moments of clarity, he rambles on about the foods and beverages that he missed while he was incarcerated in a mental institution for the better part of the last two decades.
Voittaaksemme hänet, meidän on muutettava toimintamme - ennalta arvaamattomiksi.If we want to defeat him, we've got to alter our plan. We become unpredictable.
Koska olen meteorologi, minua kiehtoo Maassa muihin planeettoihin verrattuna se, että sen sää on aurinkokunnan ennalta-arvaamattomin.For me, I'm a meteorologist, the fascinating thing about Earth compared to other planets is it has the most unpredictable weather in the solar system.
- Darla oli se ennalta-arvaamaton.- Darla was the unpredictable one.
- Ei haittaa. Teet vain mitä sanon. Alcatraz on arvaamaton.It doesn't matter, just as long as you follow my direction 'cause Alcatraz can be a little bit unpredictable.
- Epävakaa, arvaamaton, - irrationaalinen... Vaaraksi aviomiehelleen ja lapselleen....unstable... unpredictable... irrational... dangerous, and the safety of her husband... her child...?
- Hän on niin ennalta-arvaamaton. - Millä tavoin?He's so unpredictable.
- Ihmiselämä on arvaamaton.The human life is unpredictable.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'unpredictable':

None found.
Learning languages?