Abstrakti noun declension

Finnish
46 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
abstrakti
abstract
abstrakti
abstract
abstraktin
abstract
abstraktin
(of) abstract
abstraktia
(part of) abstract
abstraktissa
(in) abstract
abstraktista
(out of) abstract
abstraktiin
(into) abstract
abstraktilla
(at) abstract
abstraktilta
(from) abstract
abstraktille
(onto) abstract
abstraktina
(as) abstract
abstraktiksi
(into) abstract
abstraktitta
(without) abstract
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
abstraktit
abstract
abstraktit
abstract
abstraktien
(of) abstract
abstrakteja
(part of) abstract
abstrakteissa
(in) abstract
abstrakteista
(out of) abstract
abstrakteihin
(into) abstract
abstrakteilla
(at) abstract
abstrakteilta
(from) abstract
abstrakteille
(onto) abstract
abstrakteina
(as) abstract
abstrakteiksi
(into) abstract
abstraktein
(with) abstract
abstrakteitta
(without) abstract
abstrakteine
(together with) abstract

Examples of abstrakti

Example in FinnishTranslation in English
Haluaisin näyttää sinulle, muutaman abstraktin kuvan, - ja sinun pitää kertoa mitä niistä tulee mieleen, ymmärrätkö?I'd like to show you a series of abstract images and I'd like you to just describe any thought that comes to mind, OK?
Hän lupasi abstraktin patsaan, joka ei ole säädytön.- Page 4, paragraph "B." She promised "An abstract sculpture "that does not violate the general populace's standard of decency."
Hän näkee maailman abstraktin maalauksen viivakoodin tai sotkunsa järjestyksen kautta.You know, just how he sees the world, through an abstract painting or through a barcode or the way he arranges the seemingly random clutter in his apartment...
Hänen sanotaan maalanneen ensimmäisen merkittävän abstraktin työn.You know, he was credited with painting the first truly abstract work. - Is that so?
Milloinhan hän olisi jättänyt abstraktin tarkistettavaksi ajoissa?When was the last time he made a submission deadline for an abstract?
"Ehkä jotakin abstraktia. Annan värin johdattaa minua.""maybe an abstract, just splash on the paint, see where it takes me."
- Aika on abstraktia.-Time is so abstract anyway
- Se on abstraktia.It is abstract.
Dalesta tehtiin abstraktia taidetta.Somebody just turned Dale Burrows into abstract art.
Hyvä yritys, mutta hänen nimensä on Jackson Pollock. Hän edusti abstraktia ekspressionismia.Nice try, Drama, but first of all his name is Jackson Pollock... and his work was called abstract expressionism.
Et, oikeastaan vahvistat jotain, mitä olen aina ihmetellyt abstraktissa taiteessa.No, no, actually it confirms something I've always wondered about modern art, abstract art.
Hänen tilanteensa on abstraktissa mielessä sama kuin pikkulapsen.His situation is, in an abstract way - the same as that of a small child.
Mitä hän tekee tässä abstraktissa, - on paljon harkitumpaa, paljon kehitteellisempää.But if you look here, what she's doing in this abstract is something much more calculated, more developed.
- Toivon, että se olisi niin yksinkertaista, mutta puhumme abstraktista ja monimutkaisista voimista. - Mutta jos emme tunne sen kasvoja, miten se voidaan voittaa?I wish it were that simple, but we're talking about abstract and complex forces here.
Hän oli täyttänyt järjettömän, tylsän velvollisuutensa käymällä neljä vuotta collegea. Nyt Chris oli vapaa siitä abstraktista maailmasta, valheellisesta turvallisuudentunteesta, vanhemmista ja materialismista,That he had spent four years fulfilling the absurd and tedious duty of graduating from college, and now he was emancipated from that world of abstraction, false security, parents and material excess,
No, se voi olla melko abstraktista.Well, it can get really abstract.
Sartren puhuessa vastuullisuudesta - hän ei puhu jostain abstraktista asiasta.When Sartre talks about responsibility, it's not abstract.
Sinä pidät abstraktista taiteesta.You're into abstracts.
Annan naisilleni mahdollisuuden vapautua sosiaalisesta paineesta jonka mukaan heidän pitää noudattaa normia joka rakentuu abstraktiin basalmetabolismiin ja kehonpainoindeksiin.I enable my women to be free of the social pressure... to conform to a body norm which is based on abstract. Base metabolic rates and body mass indices.
Ihmisen älykkyyden korkein taso on kyky siirtyä johonkin abstraktiin, musiikkiin.The highest level of man's intelligence is the ability to be moved by something abstract, music.
Korkeampaan abstraktiin ajatteluun kallistuneet ihmiset ovat usein haavoittuvaisia mielisairaudelle.The same gene. People who are predisposed to higher abstract thinking are often quite vulnerable to mental illness.
Meillä on myös yksi uusi paikka, RabowitZ - joka erikoistuu abstraktiin ekspressioniin.There's actually this new place, the Rabowitz, which is kind of the place for abstract expressionism.
- Puhun vain abstraktilla tasolla.I was... I'm just speaking abstractly.
Aina kun hän ajatteli Ellen Olenskaa - tapahtui se abstraktilla, rauhallisella tavalla - niin kuin ajatellaan kuviteltua rakastettua kirjassa tai kuvassa....it had been abstractly, serenely like an imaginary loved one in a book or picture.
Olet miettinyt työpaikkaa abstraktilla tasolla.You've been thinking about this job in the abstract.
Ruoka näyttää aika abstraktilta.This looks pretty abstract.
Omistan loppuvuoteni abstraktille tieteelle.I'd like to devote my remaining years to abstract science.
Joseph jäi abstraktiksi.Joseph was very abstract.
Se on muuttunut abstraktiksi kuvioksi ― eikä siinä juurikaan ole enää alkuperäistä zoomorfismia.You can see how its degenerated into an abstract form with only the vestiges of its original zoomorphism.
Sitten muutun abstraktiksi maalaukseksi.I know I know. It'll twist me into an abstract painting. Harper descending staircase.
OCP:tä ei kiinnosta abstraktit käsitteet, herra Lowe.OCP has no interest in abstractions, Mr. Lowe.
Siitä alkaen, kun ihminen omaksui taidon sovittaa yhteen mielen ja merkityksen, - hänellä on taipumus pohtia jonkinlaista kokonaisuutta käsitteille, - koska hän ei voi sietää mielikuvaa siitä, että puhtaasti abstraktit asiat - ovat ainoastaan aivoissamme.Since man is incapable of reconciling mind and matter, he tends to confer some sort of entity on ideas, because he cannot bearthe notion that the purely abstract only exists in our brain.
Tuntuu uskomattomalta, - että ainoa keino, jolla voimme ymmärtää maailmaamme, - on käyttää hyväksi abstraktien numeroiden maailmaa.It's an incredible thought that the only way we can really make sense of our world is by using the abstract world of numbers.
- No niin Adam, minulla on sarja abstrakteja kuvia tässä.Mm-hm. OK, Adam, I have a series of abstract images here.
- Tämä ei ole Rorschachin musteläiskätesti, - jossa abstrakteja kuvioita voidaan tulkita monella eri tavalla kohdehenkilöstä riippuen.This is not a Rorschach test, where some abstract blot can be interpreted many ways by many subjects.
Hänen työnsä ovat abstrakteja.She does abstract stuff.
Ne ovat abstrakteja olentoja, jotka elävät asemaenergiasta.They're creatures of the abstract. They live off potential energy.
Ne ovat taidekuvia, osa aika abstrakteja.Um, they're very, very artistic. Some are quite abstract.
Niin monimutkaisia - että voisi puhua abstrakteista käsitteistä - joita sanoisimme ideoiksi.Complex enough, perhaps to deal with... abstractions, ...what we would call, ideas.
Ette halua keskittyä todellisiin töihin, kuten niihin abstrakteihin.That you don't want to devote real time to real pictures like those abstracts in the barn.
Paikka hetkellisesti kaikille abstrakteille käsitteille.A place to momentarily house all the abstractions.
- Hyvä, mutta liian abstrakti.That's good but it's a little too abstract.
- Kuolema on useimmille nelivuotiaille liian abstrakti asia.Most four-year-olds don't understand abstract things like death.
- Oikeastaan abstrakti huomio.More of an abstract notion.
- Se on abstrakti teoria, matematiikkaa.That's an abstract theory, mathematical.
- Se on abstrakti teos.It's an abstract. Not abstract enough.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'abstract':

None found.
Learning languages?