Kunporti (to carry) conjugation

Esperanto
25 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
kunportas
I carry
estas kunportanta
I am carrying
estas kunportata
I am being carried
Future tense
kunportos
I will carry
estas kunportonta
I will be carrying
estas kunportota
I am to be carried
Conditional mood
kunportus
I would carry
estas kunportunta
I would be carrying
estas kunportuta
I am to potentially be carried
Past tense
kunportis
I carried
estas kunportinta
I have carried
estas kunportita
I was being carried
Vi
Jussive / command
kunportu
carry!

Examples of kunporti

Example in EsperantoTranslation in English
Mi devus dehaki, kunporti kaj vendi la lignon, kiel mi faras ĉiutage.I'd have to cut, carry and sell the wood, as I do today.
Se vi volas vi ankaŭ povas kunporti la radion.With your radio, and everything.
- Mi povas kunporti neniun.-I can't take any of you.
Ne ĝenas min kunporti vin, avinjo. Kien vi iras?Sure, there's room in the back if you'd like, but where are you headed?
Vi rajtas kunporti ĝin hejmen.You can bring it to him.
"Pardonu, via Reĝa Moŝto," li komencis, "ke mi kunportas ĉi tiujn teaĵojn; kiam mi ricevis la alvokon, mi ne ankoraŭ finis la temanĝadon."'I beg pardon, your Majesty,' he began, 'for bringing these in: but I hadn't quite finished my tea when I was sent for.'
Mi kunportas forpardonon konceditan de Lia Ekscelenca Moŝto la kondamnito nur suferos dumvivan enfermitecon.I bring a pardon from His Excellency. the condemned person will only be in prison for life.
Tiuj, kiuj kunportas pistolojn tiel estas la plej danĝeraj.Fellows that carry them like that are bad men.
-Ni kunportas novaјojn... -Panjo.- We bring you news...
Kial vi ne kunportas pistolon?Why don't you get yourself a gun ?
Se vi kunportos min, nenia danĝero estos.If you carry me with you, I'll support you.
Se vi volas, foriru, sed vi ne kunportos tion.You leave if you want, but you're not taking that stuff.
Ŝi kunportos trinkmonon, elturniĝos malbone."Lunchroom? She lives off tips.
Iu min kunportos...I sure will.
Al Luigi Impastato oni proponos kunveturon. Oni min kunportos.Luigi Impastato has no problem finding a ride.
Macario "nia sano"... vi diris... Mi kunportis ĝin.Macario our health you said, I brought it with me.
- Mi ne kunportis bankostumon, nur librojn.You can swim? I don't have a costume... Just books.
Mi kunportis kelkajn por vi.I brought you some.
Jen kion mi kunportis por vi.Look what I brought you.
Ŭaŭ! Vi kunportis boneganWow, Sen. You got a really good one.
Mi ne malpermesos, ke vi kaptu kaj kunportu lin al la ĉefurbo.I'm not opposed that you arrest him and take him to the city.
Vi, kiam reiras la vilaĝon iru ĉe Tano-n kunportu ĉi tiun donacon kaj diru: "Ĉi tiun donacis kuzo Anthony el Usono" Li komprenos.As you get beck to Cinisi, bring this gift to Tano and tell him: "This is from my cousin Anthony, from the States". He'll understand.
Mi portis ĝin por ke vi kunportu mian portreton.I brought it so that you can take my portrait.
Ĉu mi kunportu?Should l take this up?
Kion mi kunportu?What should I bring?

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'carry':

None found.
Learning languages?