Konsistigi (to make up) conjugation

Esperanto
9 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
konsistigas
I make up
estas konsistiganta
I am making up
estas konsistigata
I am being made up
Future tense
konsistigos
I will make up
estas konsistigonta
I will be making up
estas konsistigota
I am to be made up
Conditional mood
konsistigus
I would make up
estas konsistigunta
I would be making up
estas konsistiguta
I am to potentially be made up
Past tense
konsistigis
I made up
estas konsistiginta
I have made up
estas konsistigita
I was being made up
Vi
Jussive / command
konsistigu
make up!

Examples of konsistigi

Example in EsperantoTranslation in English
Hondura ĵurnalo Tiempo eksplikas, ke tiu ĉi vortaro "registras la ekvivalentajn en la hispana, chortí-a, garífuna-a, isleño-a, miskito-a, pech-a, tawahka-a kaj tolupán-a lingvoj, kiuj konsistigas la lingvan heredaĵon de la lando."Honduran newspaper Tiempo explains that this dictionary "registers the equivalent in Spanish, chortí, garífuna, isleño, miskito, pech, tawahka and tolupán, languages that make up the country's linguistic heritage."
La komitaton konsistigas kvar membroj.The committee consists of four members.
Usonanoj pli ol sesdekkvinjaraĝaj konsistigas pli ol dek du komo kvin elcentojn de la tuta loĝantaro.Americans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.
Reklamado konsistigas 7% el la elspezoj de tiu kompanio.Advertising makes up about 7% of this company's expenses.
Ili konsistigas proksimume 12,5 procentojn de la tuta loĝantaro.They make up about 12.5 percent of the total population.
Mi ankaŭ volis ekscii, kio okazus, se mi vojaĝus laŭlonge de la tero aŭ sur vojo laŭ rekta linio tre grandan distancon. Ĉu mi eble fine venus al kartona vando, kiu konsistigus parteton de la granda kartonskatolo, kiu ĉirkaŭfermas la universon? Kaj se estus tiel, kio estus trans ĝi? Eble ekzistus pli da kartonskatoloj, kaj ĉiuj enestus en eĉ pli granda kartonskatolo. Se vi elfaras teorion, kiu dependas de alia teorio, kiu siavice dependas de alia, tiam vi eble formos tian konkludon. Jen unu el la plej gravaj kaptiloj de laŭlinia pensado, kiu povas ruinigi viajn interpretojn de sociaj situacioj.Also, I used to wonder what would happen if I were to travel along the earth or on a road in a straight line for a very great distance. Would I eventually end up against a card-board wall which constituted a small part of the great card-board box which enclosed the universe? And if so, what was beyond it? Perhaps there were more card-board boxes, all stacked up inside an even greater card-board box. When you make a theory that depends on another theory which in turn depends on another, this is the sort of conclusion you may form. It is one of the major pitfalls of linear thinking which can wreak havok with your interpretation of social situations.
La dekmilopaj politikaj malliberuloj konsistigis enlandan danĝeron.The government was afraid of the threat that represented the thousands of political prisoners.
Neniu estu konsiderata krimkulpa pro kia ajn ago aŭ neago, kiu ne konsistigis puneblan faron, laŭ nacia aŭ internacia juro, en la tempo, kiam ĝi estis farita. Same tiel, ne estu aljuĝita pli servera puno ol tiu, kiu estis aplikebla en la tempo, kiam la punebla faro estis plenumita.No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.
Mi devis plilongigi la voston de la marvirino, tiel ke ĝi konsistigu du trionojn de la tuta figuro.l had to elongate the mermaid's tail so that it... represented two thirds of the total image.

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'make up':

None found.
Learning languages?