Zeriba conjugation

English
This verb can also mean the following: erect, take refuge within a zereba

Conjugation of eiti

I
you
it/she/he
we
you all
they
Present Simple
zeriba
zeriba
zeribas
zeriba
zeriba
zeriba
Future Simple
will zeriba
will zeriba
will zeriba
will zeriba
will zeriba
will zeriba
Past Simple
zeribaed
zeribaed
zeribaed
zeribaed
zeribaed
zeribaed
Conditional Simple
would zeriba
would zeriba
would zeriba
would zeriba
would zeriba
would zeriba
I
you
it/she/he
we
you all
they
Present Progressive
am zeribaing
are zeribaing
is zeribaing
are zeribaing
are zeribaing
are zeribaing
Future Progressive
will be zeribaing
will be zeribaing
will be zeribaing
will be zeribaing
will be zeribaing
will be zeribaing
Past Progressive
was zeribaing
were zeribaing
was zeribaing
were zeribaing
were zeribaing
were zeribaing
Conditional Progressive
would be zeribaing
would be zeribaing
would be zeribaing
would be zeribaing
would be zeribaing
would be zeribaing
I
you
it/she/he
we
you all
they
Present Perfect
have zeribaed
have zeribaed
has zeribaed
have zeribaed
have zeribaed
have zeribaed
Future Perfect
will have zeribaed
will have zeribaed
will have zeribaed
will have zeribaed
will have zeribaed
will have zeribaed
Past Perfect
had zeribaed
had zeribaed
had zeribaed
had zeribaed
had zeribaed
had zeribaed
Conditional Perfect
would have zeribaed
would have zeribaed
would have zeribaed
would have zeribaed
would have zeribaed
would have zeribaed
I
you
it/she/he
we
you
they
Present Perfect Progressive
have been zeribaing
have been zeribaing
has been zeribaing
have been zeribaing
have been zeribaing
have been zeribaing
Future Perfect Progressive
will have been zeribaing
will have been zeribaing
will have been zeribaing
will have been zeribaing
will have been zeribaing
will have been zeribaing
Past Perfect Progressive
had been zeribaing
had been zeribaing
had been zeribaing
had been zeribaing
had been zeribaing
had been zeribaing
Conditional Perfect Progressive
would have been zeribaing
would have been zeribaing
would have been zeribaing
would have been zeribaing
would have been zeribaing
would have been zeribaing

More English verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

yen
yen
yirk
yirk
yomp
yomp
yoyo
yoyo
zany
zany
zap
zap
zerg
zerg
zero in
zero in
zizz
zizz
zotz
zotz

Other English verbs with the meaning similar to 'zeriba':

None found.
Learning languages?