Wracać conjugation

Conjugate wracać - to return

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
wracam I return
ty
wracasz you return
on/ona/ono
wraca he/she/it returns
my
wracamy we return
wy
wracacie you all return
oni
wracają they return

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę wracać I will return
ty
będziesz wracać you will return
on/ona/ono
będzie wracać he/she/it will return
my
będziemy wracać we will return
wy
będziecie wracać you all will return
oni
będą wracać they will return

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
wracałem I returned
ty
wracałeś you returned
on
wracał he returned
my
wracaliśmy we returned
wy
wracaliście you all returned
oni
wracali they returned

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
wracałam I returned
ty
wracałaś you returned
ona
wracała she returned
my
wracałyśmy we returned
wy
wracałyście you all returned
oni
wracały they returned

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę wracał I will return
ty
będziesz wracał you will return
on
będzie wracał he will return
my
będziemy wracali we will return
wy
będziecie wracali you all will return
oni
będą wracali they will return

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę wracała I will return
ty
będziesz wracała you will return
ona
będzie wracała she will return
my
będziemy wracały we will return
wy
będziecie wracały you all will return
oni
będą wracały they will return

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
wracałbym I would return
ty
wracałbyś you would return
on
wracałby he would return
my
wracalibyśmy we would return
wy
wracalibyście you all would return
oni
wracaliby they would return

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
wracałabym I would return
ty
wracałabyś you would return
ona
wracałaby she would return
my
wracałybyśmy we would return
wy
wracałybyście you all would return
oni
wracałyby they would return

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
wracałbym był I would have returned
ty
wracałbyś był you would have returned
on
wracałby był he would have returned
my
wracalibyśmy byli we would have returned
wy
wracalibyście byli you all would have returned
oni
wracaliby byli they would have returned

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
wracałabym była I would have returned
ty
wracałabyś była you would have returned
ona
wracałaby była she would have returned
my
wracałybyśmy były we would have returned
wy
wracałybyście były you all would have returned
oni
wracałyby były they would have returned

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
wracajyou return!
on/ona/ono
niech wracalet him/her/it return
my
wracajmylet's return
wy
wracajcieyou all return
oni
niech wracająlet them return

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
wracanothere was returned
wracano bythere would be returned

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for wracać

There is no additional usage information for the verb wracać.

Examples of wracać

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
"Paryż nie daje szans na bycie uprzejmym i zadowolonym, więc postanowiłem wracać bezzwłocznie."Paris cannot match the charms I left behind in Cheshire. "And so I am resolved to return forthwith.
"Moja misja skończona." Mój władca mnie wzywa, wracam do domu."My mission is over". My king calls for me, I return home.
"Sissy, wspominam twoje słodkie dłonie na mojej bliźnie. Za chwilę wracam na scenę naszej miłości.In a few minutes, I'm going to return to the scene of our love.
"Lecz racz przyjąć do wiadomości, Adele... albo natychmiastowy ślub, albo wracasz. ""But hear me, Adele... I'm telling you formally... either marry right away or return immediately."
"1966, przyłącza się do Sił Specjalnych, wraca do Wietnamu".1966,joinsSpeciaIForces... returns to Vietnam.
"Cyrk wraca na dwa tygodnie...""Circus returns for a two-week...
"Leader" wraca do boju."The leader" returns to the match
"Zbudź mnie, gdy to się skończy" opowiada historię brata i siostry, którzy porzuceni przez brutalnego ojca muszę troszczyć się o samych siebie, a ich depresyjna matka idzie na randkę z której nigdy nie wraca.Wake Me When It's Over tells the story... of a brother and sister who... after being abandoned by their abusive father... are forced to fend for themselves... when their depressive mother goes out on a date... from which she never returns.
"Artyści i lekarze wracają najczęściej."Artist and doctor return most often.
"Przestępcy wracają na miejsce zbrodni" jest prawdziwe.Signatures return to their scenes.
"i wracają do normalnego stanu gdy tylko wzejdzie słońce"."returning them for good to their natural state once the sun comes up."
*A wspomnienia wracają"Memories return"
*Ale wspomnienia wracają"but memories return..."
- Nigdy dotąd nie wracał do kobiety.- He's never returned to a woman.
- Anglicy wracali ze swych misji z pustymi magazynkami, a my tkwiliśmy na ziemi jeździliśmy dookoła lotniska i trenowaliśmy strzelanie.The English returned from their missions with empty magazines, and all we could do was circle the airfield, target-shooting,
Ale co noc... gdy żołnierze wracali do swej bazy... nie brakowało u nas bojowników Vietcongu.But each night, when the soldiers returned to their base and we played there was never any shortage of Viet Cong fighters.
- Dwa razy i dwa razy wracałam.- Twice left, twice returned.
/Kiedy wracała z długiego lotu, /masowałem jej nogi.Every time she returned from a trip. I'll massage her legs.
/Niewolnicy byli przewożeni /do Wschodnich Indii i Ameryki, /gdzie byli wymieniani /za cukier, tytoń i inne dobra, które później wracały do Bristolu na statkach pokroju Somerset.So slaves off to the West Indies and America, where in turn they are exchanged for sugar, tobacco and other goods, which returned to Bristol on ships like the Somerset.
A te, które wracały przywoziły martwe załogi.Some have returned with everyone on board dead. They're a complete mystery.
A więc nie wracały ze sklepu przez dwie godziny?They hadn't returned from the liquor store as expected... for two hours.
Ale adres, który mu dała, to była hurtownia zabawek dla psów w Wisconsin, więc listy wracały.But the address she gave him was to a dog toy factory In wisconsin, so the letters kept getting returned.
Ale po jakimś czasie te dzieci wracały do Matenwy.But he says those parents have returned their kids to Matenwa.
"Unikaj zjechania na pobocze, a jeśli do tego dojdzie, nie wracaj od razu na asfalt.""Avoid bite the shoulder, "and if so, do not leaflet to quickly return to the asphalt."
"Wyprawa" wymaga poświęceń, podłużcie ładunki i wracajcie do nas.The journey requires sacrifice! Set the charges. return to us.
Moje przemówienie wracało z dużą ilością znaków... łącznie z pozostawionymi przez mojego współszpiega.My speech would be returned with all sorts of notations... including those left by my fellow spy.
Począwszy od września środki masowego przekazu poświęcały coraz mniej uwagi temu zdarzeniu i spożycie produktów drobiowych stopniowo wracało do normy.They add that, from September onwards, with the media paying increasingly less attention to the matter, the consumption of poultry products gradually returned to its normal level.
Poza tym po uzyskaniu dyplomu bardzo niewielu wracało do Kornwalii, co prowadziło do rozłączenia rodzin i bardzo utrudniało odmłodzenie kadr lokalnemu biznesowi.In addition, once they had graduated, very few returned to Cornwall, which divided families and made it difficult for local businesses to rejuvenate their workforces.
Zamiast uciekać z miejsca zdarzeń, wiele osób rozchodziło się i wracało z lepszym wyposażeniem, m.in. płaszczami przeciwdeszczowymi, maskami gazowymi i goglami:Instead of escaping from the scene, many people dispersed and returned with better equipment, such as raincoats, gas masks and goggles:

Questions and answers about wracać conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about wracać
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
nawracaćconvert
obracaćrotate
odwracaćreverse
podwracaćdo
powracaćreturn
przewracaćturn over
przywracaćrestore
wywracaćbowl over
zawracaćturn back
zwracaćreturn

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ogacaćdo
omacaćdo
wmycaćdo
wnęcaćdo
wrazićinculcate
wrażaćdo
wrąbaćdispatch
wrypaćdo
wrywaćdo
zmacaćdo
Different length:
nawracaćconvert
odwracaćreverse
powracaćreturn
wytracaćdo
wywracaćbowl over
zawracaćturn back
zwracaćreturn

Other Polish verbs with the meaning return

Verb
odsługiwać
powracać
powrócić
zwracać
zwrócić