Μπορώ conjugation

Conjugate μπορώ - can

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
μπορώ I can
εσυ
μπορείς you can
αυτ(ος/ή/ό)
μπορεί he/she does can
εμείς
μπορούμε we can
εσείς
μπορείτε you all can
αυτ(οί/ές/ά)
μπορούν they can

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
μπόρεσα I caned
εσυ
μπόρεσες you caned
αυτ(ος/ή/ό)
μπόρεσε he/she caned
εμείς
μπορέσαμε we caned
εσείς
μπορέσατε you all caned
αυτ(οί/ές/ά)
μπόρεσαν they caned

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
μπορούσα I was caning
εσυ
μπορούσες you were caning
αυτ(ος/ή/ό)
μπορούσε he/she was caning
εμείς
μπορούσαμε we were caning
εσείς
μπορούσατε you all were caning
αυτ(οί/ές/ά)
μπορούσαν they were caning

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα μπορέσω I will can
εσυ
θα μπορέσεις you will can
αυτ(ος/ή/ό)
θα μπορέσει he/she will can
εμείς
θα μπορέσουμε we will can
εσείς
θα μπορέσετε you all will can
αυτ(οί/ές/ά)
θα μπορέσουν they will can

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
be caning
εσείς
μπορείτεcan

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
μπόρεσε can
εσείς
μπορέστεcan

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for μπορώ

This verb can also have the following meanings: it is possible, may, be able, it

Examples of μπορώ

Example in Modern GreekTranslation in EnglishFm.
Γι αυτό, λοιπόν, δεν μπορώ παρά να ακυρώσω τις επιπρόσθετες δραστηριότητες σου.I, therefore, have no alternative but to cancel all your extras.
Δεν μπορώ να πιστέψω άφησα να μου μιλήσει σε ακύρωσης δείπνο με Vanessa για αυτό.I can't believe I let you talk me into canceling dinner with Vanessa for this.
Θα πάρω την Σάστα και θα της πω ότι δεν μπορώ να πάω.- I remember to cancel the Shasta.
Κοίτα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα είναι μια κόλαση ενός ντροπής να ακυρώσει το γάμο τώρα με βάση όσα γνωρίζουμε.Look, all I'm saying is it would be a hell of a shame to cancel the wedding now based on what we know.
! -νομίζεις... ότι μπορείς να το αντέξεις αυτό;! - Ohh! - You think... you can handle this?
! Νομίζεις πως μπορείς να κρύψεις την ενοχή σου πίσω από την δική του?Do you think you can hide your guilt behind his?
" ... Δεν μπορείς να έχεις 'όχι' στην καρδιά σου..."You can't have 'no' in your heart..."
" Αδελφέ, μπορείς να ετοιμάσεις το κρέας για τα χάμπουργκερ";"Hey, bro, can you make me, like, a hamburger, huh?"
Όποιος τύπος μπορεί να παίξει την τρομπέτα όπως αυτός μπορεί να μου χρωστάει 400 δολάρια.Any guy who can play the horn the way he does can owe me 400 bucks.
! Ισχυρίζεται ότι όλοι μπορούμε να το μάθουμε αυτό, όποτε το θέλησουμε!He says we can all learn that, whenever we want to learn it.
! Ναι, μπορούμεYes, we can!
" Αν θέλεις μπορούμε να βρούμε τον προορισμό μας ξανά.""lf you want we can find our destination again."
" Δέν μπορούμε να σώσουμε την ανθρωπότητα, χωρίς να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας.""We can't save humanity without holding on to what makes us human."
" 0500 και δεν μπορείτε να πάτε στο σπίτι"0500 and you can't go home"
" Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό."You can't do that.
" Εν τω μεταξύ παιδιά μπορείτε να γράψετε και σεις, έτσι;"Meanwhile you guys can write too, can't you?
" Αντίθετα την βάζει κάπου, που όσοι έρχονται να μπορούν να δουν το φως."Instead, he puts it on a stand, so that those who come in can see the light."
" Δύο Αμερικανόπουλα που κάνουν το καλύτερο που μπορούν... ""Two American kids, doing the best that they can...
" Μόνο αν μπορούν να διαχειριστούν ότι θα είμαστε απλά πλατωνικά".Only if they can handle us being platonic.
" Οι μόνοι "gookan" Αμερικάνοι που μπορούν να εμπιστεύονται "#The only gook an American can trust#
"Όταν θα μπορέσεις να μου επιδείξεις, ότι υπάρχει κάποια δύναμη στη Γη, που μπορεί να μετακινήσει τις ηπείρους... κατά ένα χιλιοστό, θα το σκεφτώ."When you can demonstrate to me that there is a force on Earth "that can move the continents by a millimetre, I will consider it.
"Ακόμα κι αν δε μπορέσεις ποτέ να μ'αγαπήσεις αληθινά..." "...πιστεύω ότι το παιδί θα σου δώσει χαρά μεγαλώνοντας..." "...όπως και σε μένα."Even if you could never truly love me I think - that the child will bring you much joy as it grows older - as it will for me.
"Αλλά πώς θα μπορέσεις να πες κάτι τέτοιο στον κόσμο;""But how will we be able to tell that to people?"
"Αν μπορέσεις να το κάνεις αυτό", είπα στον εαυτό μου,"If you can do that," I said to myself,
- Αν δεν μπορέστε, πάρτε το αμάξι του γιατρού και ακολουθήστε μας.- If you can't, take Doc's car and follow us.
How μπορέστε κάποιος τόσο έξυπνος να είναι έτσιHow can someone so smart be so...
Ένας τύπος όπως σας, όμορφος, πλούσιος, μπορέστε να έχετε οποιοδήποτε κορίτσι που θέλει, συγκίνηση ζηλοτυπίας πιθανώς μια νέα για σας, έτσι να είστε λίγο επιβραδύνετε για να πάρετε τι είναι ότι αισθάνεστε.A guy like you, handsome, rich, can have any girl he wants, jealousy's probably a new emotion for you, so you might be a little slow to get what it is that you're feeling.
Έχω πει πάντα τους κινηματογράφους μπορέστε να μας διδάξετε για τη ζωή,I've always said the movies can teach us about life,

Questions and answers about μπορώ conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about μπορώ
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
μετρώdo