Hallinnollinen noun declension

Declension of hallinnollinen - administrative

Singular

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
hallinnollinen administrative
accusative nom.
hallinnollinen administrative
accusative gen.
hallinnollisen administrative
genitive
hallinnollisen (of) administrative
partitive
hallinnollista (part of) administrative
inessive
hallinnollisessa (in) administrative
elative
hallinnollisesta (out of) administrative
illative
hallinnolliseen (into) administrative
adessive
hallinnollisella (at) administrative
ablative
hallinnolliselta (from) administrative
allative
hallinnolliselle (onto) administrative
essive
hallinnollisena (as) administrative
translative
hallinnolliseksi (into) administrative
abessive
hallinnollisetta (without) administrative

Plural

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
hallinnolliset administrative
accusative nom.
hallinnolliset administrative
genitive
hallinnollisten (of) administrative
partitive
hallinnollisia (part of) administrative
inessive
hallinnollisissa (in) administrative
elative
hallinnollisista (out of) administrative
illative
hallinnollisiin (into) administrative
adessive
hallinnollisilla (at) administrative
ablative
hallinnollisilta (from) administrative
allative
hallinnollisille (onto) administrative
essive
hallinnollisina (as) administrative
translative
hallinnollisiksi (into) administrative
instructive
hallinnollisin (with) administrative
abessive
hallinnollisitta (without) administrative
comitative
hallinnollisine (together with) administrative

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for hallinnollinen

Examples of hallinnollinen

Example in Finnish adjectivesTranslation in EnglishFm.
A.P.E.C.:ista muodostuu Aasian ja Tyynenmeren unioni ja maailma tulee - jakautumaan kolmeen suureen alueeseen maailmanhallituksen, joka YK:sta muodostetaan - hallinnollisen työn helpottamiseksiA.P.E.C. will become the Asian-Pacific Union and the world is to be - divided into 3 great regions for the administrative convenience of the - world government in which the U.N. is to evolve.
He aloittivat hallinnollisen tutkimuksen.It started an administrative inquiry.
Kävin sairaalan hallinnollisen johtajan puheilla.I went to see the administrative director of the hospital.
- Komentaja pyysi minua jäämään ja tekemään hallinnollista työtä heille.You know, the commander asked me - to do their administrative work.
Hain yhtä hallinnollista tehtävää.- Really? - Yeah, for an administrative job.
Jään tänne tekemään hallinnollista työtä, - ja tapaan sinut siellä.I'm gonna stay here, I'm gonna do some administrative work and I'm gonna meet you there.
Kokeilemme hallinnollista rangaistusta.We'll try administrative punishment.
Lupasit minulle hallinnollista tukea, kun tulit apajille juttuuni.Where is all the administrative support you promised me when you piggybacked onto my case?
Ja mietit, puhtaasti hallinnollisessa mielessä, että minne se on joutunut.And you were wondering, purely for administrative purposes, where it might have got to.
- Oikeastaan, hän on hallinnollisella vapaalla.- Technically, he's on administrative leave.
Kuulehan, - tiesit, että silloin, kun etsivä Blades oli hallinnollisella vapaalla, - hänellä oli erityinen käsky, olla tekemättä mitään poliisin työtä.Look you knew at the time that Detective Blades was on administrative leave and he had specific orders not to do any police work.
Olet edelleen hallinnollisella vapaalla.You're still on administrative leave.
Teknisesti ottaen, olen hallinnollisella vapaalla.Technically, I'm on administrative leave.
Tuota, teknisesti, olen hallinnollisella lomalla.Well, technically, I'm on administrative leave.
Oletan, että välität toiveemme hallinnolliselle tasolle.I assume you'll pass our request up to the administrative ladder.
Hänet on nimetty hallinnolliseksi yhteyshenkilöksi.The department has him listed as an administrative liaison.
Ikävystyttävät hallinnolliset asiat, teidäthän...Boring administrative stuff. I envy him.
Sasaki-san, entä hallinnolliset työt?Sasaki-san, how about administrative work?
Tri Stuckart otti esiin evakuoinnin hallinnolliset seuraukset.- Absolutely. If I may, for a moment. Dr. Stuckart has raised the question of administrative consequences of evacuation.
Tulin takaisin vain viikoksi hoitamaan hallinnolliset tehtäväni.I'm just back for the week to wrap up my clinical and administrative duties.
Vastauksena selittämättömille tapahtumille Excelsis Dei kodissa, - Massachusettsin Terveysjärjestö on ominut kaikki hallinnolliset asiantuntijat siellä.In response to the unexplained incidents at the Excelsis Dei home the Massachusetts Dept of Public Health has assumed all administrative authority there.
-Siitä seurasi hallinnollisia pulmia.Her office got the overflow, resulted in a few administrative bobbles.
Anteeksi, minulla on hallinnollisia hommia.I'm sorry, I've got some rote administrative work to do.
Minulle yhtäkkiä tulee tästä epä hallinnollisia tunteita.I'm suddenly feeling un-administrative feelings.
Saat hoitaa hallinnollisia tehtäviä, mutta et saa leikata.You can keep your administrative duties, but you are not cleared to operate. You're not going back in the O.R.
Saatan koulun budjetin tasapainoon vähentämällä hallinnollisia turhuuksia.And I will balance the school's budget by eliminating administrative redundancies. Okay.
Hän ottaa suurimman osan hallinnollisista töistä itselleen.He'll be taking over most of my administrative duties.
Kuulin valituksia hallinnollisista velvoitteista.I, uh, I heard some of the unis complaining About the new administrative duties.
Aioin sanoa, että - olen ajatellut asiaa, ja päättänyt - sijoittaa majuria ylemmät hallinnollisiin tehtäviin, - jolloin vain alemmat upseerit joutuvat työskentelemään.I was about to say: I've thought the matter over and have decided to put majors and above on administrative duties leaving only junior officers to work.
Jackin hallinnollisiin vaistoihin ei armo vaikuta.Jack's excellent administrative instincts are not often tempered by mercy.
Minä en tietenkään puutu hallinnollisiin työtapoihisi.Far be it for me to meddle in your administrative routines.
- Etelä-Ossetian hallinnollinen raja.That's the border... 'The administrative border with South Ossetia.
Edustaja Johnsonin hallinnollinen apulainen.- I was Congressman Johnson's administrative assistant. - Yes. I Fed Ex'ed all that material to you down in Florida.
Epäpätevyydestä esimiesasemassa varomääräysten rikkomisesta kovapanosammunnoissa ja kuolemaan johtaneesta huolimattomuudesta määrätään alokas John Ricolle hallinnollinen rangaistus.For incompetence of command... for failure to abide by safety regulations... during a live fire exercise.... for negligence which contributed to the death of a teammate... Recruit Trainee John Rico is sentenced to administrative punishment.
Hän on uusi hallinnollinen apunne.He's your new administrative aide.
Hänen täytyy setviä jokin hallinnollinen juttu.He got caught up in some sort of administrative something.

Questions and answers about hallinnollinen declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about hallinnollinen
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish adjectives declension game!

Practice Finnish adjective declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar adjectives

AdjectiveTranslation
Same length:
havainnollinenillustrative

Other Finnish adjectives with the meaning administrative

Adjective
administratiivinen

Adjective administrative in other languages on CoolJugator

Verb
RUa
административный
RUa
управленческий

Do you know these adjectives?

AdjectiveTranslation
hallavapale
hallitsevadominant
haileapale
haavoittumatoninvulnerable
hajutonodourless
haapapuinensome
haamilainensome
hampaatontoothless
hampaallinentoothed
hajoamatonindestructible