Zainteresować (to interest) conjugation

Polish
52 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zainteresuję
I will interest
zainteresujesz
you will interest
zainteresuje
he will interest
zainteresujemy
we will interest
zainteresujecie
you all will interest
zainteresują
they will interest
Imperative
-
zainteresuj
you interest!
niech zainteresuje
let him/her/it interest
zainteresujmy
let's interest
zainteresujcie
you all interest
niech zainteresują
let them interest
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zainteresowałam
I interested
zainteresowałaś
you interested
zainteresowała
she interested
zainteresowałyśmy
we interested
zainteresowałyście
you all interested
zainteresowały
they interested
Future feminine tense
zainteresuję
I will interest
zainteresujesz
you will interest
zainteresuje
she will interest
zainteresujemy
we will interest
zainteresujecie
you all will interest
zainteresują
they will interest
Conditional feminine tense
zainteresowałabym
I would interest
zainteresowałabyś
you would interest
zainteresowałaby
she would interest
zainteresowałybyśmy
we would interest
zainteresowałybyście
you all would interest
zainteresowałyby
they would interest
Conditional perfective feminine tense
zainteresowałabym była
I would have interested
zainteresowałabyś była
you would have interested
zainteresowałaby była
she would have interested
zainteresowałybyśmy były
we would have interested
zainteresowałybyście były
you all would have interested
zainteresowałyby były
they would have interested
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zainteresowałem
I interested
zainteresowałeś
you interested
zainteresował
he interested
zainteresowaliśmy
we interested
zainteresowaliście
you all interested
zainteresowali
they interested
Future masculine tense
zainteresuję
I will interest
zainteresujesz
you will interest
zainteresuje
he will interest
zainteresujemy
we will interest
zainteresujecie
you all will interest
zainteresują
they will interest
Conditional masculine tense
zainteresowałbym
I would interest
zainteresowałbyś
you would interest
zainteresowałby
he would interest
zainteresowalibyśmy
we would interest
zainteresowalibyście
you all would interest
zainteresowaliby
they would interest
Conditional perfective masculine tense
zainteresowałbym był
I would have interested
zainteresowałbyś był
you would have interested
zainteresowałby był
he would have interested
zainteresowalibyśmy byli
we would have interested
zainteresowalibyście byli
you all would have interested
zainteresowaliby byli
they would have interested
Impersonal
zainteresowano by
there would be interested
zainteresowano by
there would be interested

Examples of zainteresować

Example in PolishTranslation in English
Chłopcze, lepiej zainteresuj się swoim własnym cholernym miastem... zamiast marnować czas martwiąc się o...Boy, you better take an interest in your own damn town... instead of wasting' your time worrying' about...
I weź się zainteresuj.Take an interest.
Lepiej się zainteresuj, bo wciąż wisisz mi kasę.- You'd better get interested - because you still owe me money.
Posłuchaj koleś, lepiej się zainteresuj... ponieważ masz ścieżek w rozbiciu tego.Listen, buddy, You better get interested... because you got my tail in a crack down there.
Teraz nie mów komplementów, tylko zainteresuj się moim życiem duchowym.so very pretty, Marianne. No compliments, please. Take an interest in my soul instead.
"...i zainteresowałam się bardzo pańską pracą Dr. Cukrowicz.""...and was very interested in the work of your Dr. Cukrowicz."
- Ostatnio zainteresowałam się różnymi fenomenami new age.Oh, I've gotten very interested in New Age phenomena recently. Like what?
I tak, można powiedzieć, że zainteresowałam się kimś.And, yes, I sort of got interested in someone else.
Mój ojciec i matka lubili to, że zainteresowałam się czymś i opanowałam to bardzo, bardzo dobrze.My father and mother loved the fact that I got interested in something and I excelled at it very, very well.
Nagle bardzo zainteresowałam się sprzętem cyfrowym.I just suddenly became very interested in digital software.
- Ale muszę przyznać, że trochę mnie dziwi, że ty zainteresowałaś się nim.Thank you. But I have to admit, I'm a little surprised that you are interested in him.
/Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy /zainteresowałaś się mapami pogody?Can you remember when you first became interested in weather maps? After the hospital.
Co sprawiło, że tak nagle zainteresowałaś się powieściami graficznymi?So what made you so interested in graphic novels all of a sudden?
Czy dlatego zainteresowałaś się zdrowiem psychicznym?Is that how you got interested in mental health?
Kitty, powiedz nam jak zainteresowałaś się polityką.So,kitty,tell us how you got interested in politics.
"Panowie, słyszeliśmy o waszej organizacji, i zainteresowała nas jej popularność.Gentlemen,we have heard of your wrestling organization and are quite interested in its popularity.
- Ale ta szafa naprawdę mnie zainteresowała.- But I'm interested in this one.
- Bo ten gość namieszał mi w głowie. Mówił, że za nic byś się mną nie zainteresowała.Because this guy got in my head, telling me there's no way you'd be interested in me.
- To bardzo wpływowe osoby, których zainteresowała twoja sprawa.-Very, very important people. And they're interested in you.
/Kapitan Picard był osobą, /która jako pierwsza zainteresowała mnie /literaturą Sir Artura Conan Doyl'a.Captain Picard was the person who first interested me in the works of Sir Arthur Conan Doyle.
Ach, ja tylko żartowałem! A mimo wszystko, zainteresowały mnie te tupeciki. Nieważne!Actually, I'm quite interested in the wigs.
Ale nie mają kierunków, które by mnie tak naprawdę zainteresowały.But they don't have any of the courses that I'm really interested in.
Dlatego bardzo zainteresowały mnie samobójstwa w Liceum Kitahara.That made me very interested in the suicides at Kitahara High.
Dr. Hodgins, Scotland Yard zainteresowały te pozostałe cząsteczki, które znalazłeś nie wskazujące Henley.Scotland Yard was interested in those other particulates you had found that did not indicate Henley.
Nagle zainteresowały mnie historyczne powiązania tej firmy.- Suddenly, I'm more interested in this company's more historic associations.
I nagle, zainteresowałem się tobą, palancie.And all of a sudden, I'm interested in you, bozo.
Kiedy byłem starszy, zainteresowałem się UFO, kolekcjonowałem artefakty obcych, obserwowałem gwiazdy i czekałem samotnie na mojego kosmitę.As I got older, I became interested in UFOs, collected alien artefacts, watched the stars and waited alone for my alien.
Miałemw tym czasie szczęście mieszkać w mieście i czułem, że jestem w lepszej sytuacji niż większość mieszkańców obszarów wiejskich.W czasie studiów na Akademii Ekonomicznej w Katowicach zainteresowałem się problemami rozwoju społeczno--ekonomicznego obszarów wiejskich.I was at this time happy to live in the city, and felt that I was in a better position than most inhabitants of rural areas.During my studies at the Academy of Economics in Katowice I became interested in the problems of socialeconomic development in rural regions.
Na początku zainteresowałem się nauką...I first became interested in the sciences, uh...
Próbowałem polubić sierociniec ale zainteresowałem się fotografią.I tried to like it at the orphanage but then I became interested in photography.
- Czemu nagle się tym zainteresowałeś?-Why are you suddenly interested?
- Jesteś zainteresowałeś w moim biznesie ?- Are you interested in my business?
- że zainteresowałeś się hotelem.- interested in the hotel.
Dlaczego się nimi zainteresowałeś?Why are you interested?
Jak zainteresowałeś się gołębiami, Jesse?How'd you get interested in pigeons, jesse? Jess, come over.
"i zainteresował mnie twój list...""and so was interested by your letter..."
- I zainteresował się?And he was interested?
- Lew się nią nieco zainteresował.She had a lion a bit interested. A bit?
- Nikt się nim nie zainteresował, mówię ci.- Nobody was interested, I tell you.
- O, "zainteresował" to nie jest właściwe słowo.Oh, interested isn't the word,
Dlatego myślałem, że zainteresowaliście się tym już na początku.I mean, that's why I thought you guys were interested in the first place.
Czemu wszyscy nagle zainteresowali się moim samopoczuciem?Why is everyone so interested in my wellbeing all of a sudden?
Dwa lata zabrało pozyskanie sponsorów, którzy by zainteresowali się tym przedstawieniem.It took two years to get the backers interested in this show.
Myślisz, że ludzie by się tym zainteresowali?You think people would be interested in it?
Nagle bardzo się tobą zainteresowali.And suddenly they got very interested in who you were.
- Mam tu coś, co zainteresuje pana doktora i pania.I have something here I know will interest the doctor and you.
Zastanawiałem się, czy zainteresowałby cię cóż, może mogłabyś towarzyszyć mi na Królewskim Pokazie Strojów w piątek?I was wondering if.... Well, I don´t know if this would interest you, actually but I was hoping you might accompany me to the Royal Dress Show on Friday? -Dress show?
- A jednak zainteresowało to panią.So you are interested after all.
- Machę to zainteresowało.Macha became interested.
- Nie sądzę, żeby kogokolwiek zainteresowało moje nudne życie.- I don't think anybody would be too interested in my dull life.
A co gorsza, to dopiero dobre, dodać do krzywdy zniewagę, zdjęłam ubranie i nikogo to nie zainteresowało."And what's worse" - this is a good one - "to add insult to injury, I took me clothes off and no one was interested."
Ale coś jeszcze ich tam zainteresowało.But something else interested them there.

More Polish verbs

Related

interesować
interest

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'interest':

None found.
Learning languages?