Neutraali noun declension

Finnish
54 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
neutraali
neutral
neutraali
neutral
neutraalin
neutral
neutraalin
(of) neutral
neutraalia
(part of) neutral
neutraalissa
(in) neutral
neutraalista
(out of) neutral
neutraaliin
(into) neutral
neutraalilla
(at) neutral
neutraalilta
(from) neutral
neutraalille
(onto) neutral
neutraalina
(as) neutral
neutraaliksi
(into) neutral
neutraalitta
(without) neutral
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
neutraalit
neutral
neutraalit
neutral
neutraalien
(of) neutral
neutraaleita
(part of) neutral
neutraaleissa
(in) neutral
neutraaleista
(out of) neutral
neutraaleihin
(into) neutral
neutraaleilla
(at) neutral
neutraaleilta
(from) neutral
neutraaleille
(onto) neutral
neutraaleina
(as) neutral
neutraaleiksi
(into) neutral
neutraalein
(with) neutral
neutraaleitta
(without) neutral
neutraaleine
(together with) neutral

Examples of neutraali

Example in FinnishTranslation in English
- Halusin neutraalin paikan.I wanted to be someplace neutral.
- Luon neutraalin keskusteluareenan - jotta osapuolet näkevät toisensa ihmisinä.To create a neutral arena and step aside. Hope that they can see each other as men, rather than as enemies.
80% orjalaivoista purjehtii neutraalin amerikkalaisen lipun alla jotta kaapparit eivät nousisi niille.80 percent of all slave ships sailing to the Indies are flying the neutral American flag to prevent them from being boarded by privateers.
Emme tiedä, miten Findell olisi pärjännyt, koska ammuit hänen hävittäjänsä, - joten hän saa neutraalin arvosanan.We'll never know what Findell would've done, since you shot up his fighter so he gets a neutral grade.
Helle Ankerin kuoltua oli epävarmaa, - miten hänen sukupuoli- neutraalin esikoulunsa kävisi. Rahoittajat ovat nyt hyväksyneet toiminnan jatkumisen.Helle Anker's death made the future uncertain for the gender-neutral kindergarten but the business is continuing.
- Tämä on neutraalia avaruutta.This is neutral space.
Ajattelin jotain neutraalia sävyä.Oh, I was thinking about something neutral.
Alue on kuitenkin neutraalia.But this is neutral territory.
Asteroideille rakennettuna ne valvovat neutraalia aluetta joka luotiin Maan ja Romuluksen konfliktin jälkeen sata vuotta sitten.Constructed on asteroids, they monitor the neutral zone established after the Earth-Romulan conflict over a century ago.
Ehkä kannattaisi miettiä neutraalia b-mesonia.You know something, we might do well to consider a strange neutral b meson here. - Okay.
Federaation alus toi hänet ja Kotiopettajattaren Klavdia III: lle jotta hän voisi varttua neutraalissa ympäristössä.A Federation ship brought her and her governess to Klavdia lll so that she could be raised in a neutral environment.
Jossain neutraalissa paikassa.It's got to be a neutral territory.
Joukkojesi tekemät rikokset puhuvat puolestaan. Cardassialaisen räätälin kimppuun hyökkääminen. Alusten tutkiminen neutraalissa avaruudessa varoittamatta tai provokaatiota.The misdeeds your troops have committed speak for themselves-- attacking a Cardassian tailor detaining and searching ships in neutral space without warning or provocation... and you executing one of your Commanders because he refused to fire on a Federation ship.
Neuvottelu neutraalissa valitsemassamme paikassa.A sit-down at a neutral location of our choosing. Ow!
Nämä ovat Jane neutraalissa mielentilassa.These are Jane in a neutral state of mind.
Kiitos neutraalista arviosta.Thank you so much for your neutral assessment, Captain. Go on, Lieutenant.
Best vihjasi sillasta neutraaliin Ruotsiin - ja Duckwitz ymmärsi vihjeen.Best`s heavy hint about a bridge for the Danish Jews to neutral Sweden was cIearIy understood by Duckwitz.
Jos toinen putoaa kanveesiin toinen menee kauempana olevaan neutraaliin nurkkaukseen.I want a nice, clean fight. In the event of a knockdown, go to the furthest neutral corner. Any questions?
Ne osoittavat kauas Ulkoreunalle, neutraaliin avaruuteen.That will take us into the far Outer Rim, neutral space.
Ajattelin, että puhuisimme neutraalilla maaperällä.She's been having second thoughts, right? I figured we could talk it out on neutral ground.
Hän sai sinut puhumaan neutraalilla kysymyksellä. Sai meidät kaikki mukaan keskusteluun, joten kaipaat yksilöllistä huomiota.He got you talking with a neutral question ... got all of us involved in the conversation, so that you crave individual attention.
Järjestetään se täällä, neutraalilla maaperällä.We could do it here. You'd be neutral territory. What do you say, boys?
Kas vain. Kuka vaeltelee neutraalilla alueella?Look what I found wandering the neutral zone.
Laturi pysyy neutraalilla alueella.Charger stays in a neutral room.
Meidän pitäisi perääntyä... KIRJOITTAJA, BLOGGAAJA ...ja tarkastella tätä neutraalilta kannalta ymmärtääksemme, että mikä tahansa mielenterveyteen liittyvä asia on hataralla pohjalla, jos siihen vaikuttaa monta eri tekijää, mutta siitä syytetään vain kannabista.You really do need to strip this back and address this from a neutral platform to understand that anything to do with mental health is such a tenuous issue built upon different contributing factors and by applying it all to cannabis
- DCA-pulssi neutraalille!Setting DCA pulse order to neutral.
20 sekuntia neutraalille alueelle.20 seconds to neutral zone.
Johdat väkesi neutraalille alueelle.You will lead your people to the neutral zone.
Luotsatkaa alus rantaan neutraalille maaperälle.We'll lay her ashore over neutral ground.
Missään nimessä emme mene neutraalille alueelle ilman käskyäni.You may not cross into the neutral zone without my orders. Acknowledged.
Erittäin houkuttelevana kokemuksena, ikä neutraalina. Nainen ja... Riippumattomana ihon värinä, musta...You know, an extremely attractive, experienced, age-neutral woman, and-and another, you know, regardless of skin color... black... woman.
Haluan pysyä neutraalina.Need to remain neutral.
Hän tulee perheestä rahoineen - poliittisesti neutraalina eikä hänestä ole alastonkuvia.She comes from a family with money politically neutral and has no naked pictures.
Ja ei ole väliä mitä sanon, Haluan että sinun ilme pysyy neutraalina.And no matter what I say, I want your expression to remain neutral.
Jos yrität pysyä neutraalina, pääset hengestäsi.You try to stay neutral, you're going to get killed.
-Ramirez neutraaliksi?Ramirez as a neutral?
Herra Aziki vaatii, - että se maalataan neutraaliksi, koska se on helpompi vuokrata.But mr. Aziki insists on painting it A neutral color because... get this-it's easier to rent.
Illan päätteeksi tunsin oloni kaukaiseksi ja neutraaliksi.By the end of the evening, all I felt was detached, neutral.
Jos se ei löydä ruokaa, polku merkitään neutraaliksi.If he doesn't find food, then that path is marked as neutral.
Laita sitten neutraaliksi. Ketä muita?Put him in "neutral." Who else?
Mutta neutraalit YK:n rauhanturvajoukot Jordanin laaksossa ovat tärkeä ensiaskel pysyvälle, pitkäkestoiselle rauhalle.But a neutral UN peacekeeping force in the Jordan Valley is an essential first step to sustainable, long-term peace.
Onneksi on neutraalit jengivärit päällä.Good thing I was wearin' neutral gang colors.
- Olisitte silti neutraaleita.You'll still be neutral.
Meidän tulisi puhua neutraaleista, tuskaa tuottamattomista aiheista.{\pos(110,260)}We should really only discuss {\pos(110,260)}neutral, non-painful topics.
Minä tarjoan Frankille 500 kolikkoa neutraaleista maista.Okay, and I am offering Frank 500 gold coins for the neutral land between the Elf kingdoms.
Keskitymme rahtilaivoihin ja neutraaleihin lippuihin.- Indeed not. We're going to address the issue of the use of neutral flags on cargo ships.
Artemisian laiva ankkuroidaan neutraaleille vesille.Artemisia's ship is being anchored in neutral waters.
Pitääkseni paikat vaaleina, ilmavina ja neutraaleina?To keep things light and airy and beachy and neutral?
Ja koska he ovat julistautuneet neutraaleiksi sodassa... Heillä ei olisi ongelmia laskeutua Draziin.And since they're declared neutral in the war they would have no problem landing on Drazi Homeworld.
"Petos" oli neutraali sana minun aikoinani."Betrayal" was a neutral word in my day.
- Et ole neutraali, sinä valitset puolesi.Neutral? You're not neutral. You're choosing sides.
- Etsi neutraali tila itsellesi.Honey, lust find your neutral space.
- Järjestömme on neutraali.Our organization's neutral.
- On mahdotonta olla neutraali.No one can be neutral now. Just make an effort.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

neurotyypillinen
neurotypical
neuvokas
resourceful
neitseellinen
virgin
näköinen
something
neoarkeeinen
some
nautinnonhimoinen
some
nopea
quick
nälkäinen
hungry
neuralginen
neuralgic
nimekäs
famed

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'neutral':

None found.
Learning languages?