Ideologinen noun declension

Finnish
30 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
ideologinen
ideological
ideologinen
ideological
ideologisen
ideological
ideologisen
(of) ideological
ideologista
(part of) ideological
ideologisessa
(in) ideological
ideologisesta
(out of) ideological
ideologiseen
(into) ideological
ideologisella
(at) ideological
ideologiselta
(from) ideological
ideologiselle
(onto) ideological
ideologisena
(as) ideological
ideologiseksi
(into) ideological
ideologisetta
(without) ideological
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
ideologiset
ideological
ideologiset
ideological
ideologisten
(of) ideological
ideologisia
(part of) ideological
ideologisissa
(in) ideological
ideologisista
(out of) ideological
ideologisiin
(into) ideological
ideologisilla
(at) ideological
ideologisilta
(from) ideological
ideologisille
(onto) ideological
ideologisina
(as) ideological
ideologisiksi
(into) ideological
ideologisin
(with) ideological
ideologisitta
(without) ideological
ideologisine
(together with) ideological

Examples of ideologinen

Example in FinnishTranslation in English
Hän käynnisti eräänlaisen ideologisen moraalikampanjan.John Major - there was a kind of ideological campaign - to return to morality and so on.
Mikä siis on "suuri toinen", ― jokaisen ideologisen rakennelman peruselementti?So what is the 'Big Other'? This basic element of every ideological edifice?
Otamme isolla kampanjalla ideologisen aloitteen vasemmistolta.We'll have a campaign to get back the ideological initiative from the Left.
Teidän täytyy tarkistaa aseman julkaisut ideologisen oikeellisuuden varmistamiseksi.You are to examine station publications to ensure they're ideologically correct.
Tuloksena vankeuden aikana tehdystä uudelleenkouluttamisesta- työn ja ideologisen koulutuksen avulla hän on aidosti uudistunutAs a result of remolding through labor... and ideological education during his captivity... he has shown that he has genuinely reformed.
Cameron oli osittain oikeassa. Mellakoille ei ollut ideologista oikeutusta.In a very limited way, Cameron was right - there was no ideological justification.
Lopulta sinä ja Shawn olette vastakkaisilla puolilla suurta ideologista kuilua.But eventually, Isabelle, you and Shawn are gonna be on opposite sides of a very large ideological divide.
Meillä on ehkä juttu, jossa Mia on antanut ideologista kannustusta - terroristille, joka ehkä keksii ruveta ammuskelemaan.We may have an exclusive in which Mia provided the ideological fuel - for a potential terrorist, about to open fire in the streets.
Nautinto ikään kuin kiteytyy minimaalisiin eleisiin, ― joilla ei ole tarkkaa ideologista merkitystä.Enjoyment has to be, as it were, - condensed in some minimal tics: gestures, - which do not have any precise ideological meaning.
MENE NAIMISIIN JA LISÄÄNNY Meidän sanotaan elävän jälki―ideologisessa yhteiskunnassa.We live, so we are told, in a post-ideological society.
Ne olivat reaktio hallitsevan ideologian vangeilta, ― joilla ei ole mahdollisuutta toteuttaa sitä, mitä ideologia heiltä edellyttää. Ne olivat villiä oireilua kuluttajuuden ideologisessa tilassa.It is the reaction of people who are totally caught into - the predominant ideology but have no ways to realise - what this ideology demands of them so it's kind of - a wild acting out within this ideological space of consumerism.
Siten on mahdollista nauttia niistä esi―ideologisessa tilassa.It allows us to enjoy them in their pre-ideological state.
Vaikka kyseessä olisi näennäisesti epäideologinen raakuus, ― joka synnyttää halun polttaa taloja ja kahmia tavaroita, ― on se seurausta tietystä sosiaalisesta ja ideologisesta asetelmasta.Even if we are dealing with apparently - totally non-ideological brutality, - I just want to burn houses, to get objects. It is the result of a very specific social and ideological - constellation where big ideology, striving for justice - equality etc, disintegrates.
vaan myös olla huomioimatta ruumiit joista kumpikaan puoli ei ole vastuussa mutta jotka eivät sovi ideologiseen... ei lainkaan totta no annan esimerkin yksi aate johon suhtaudut todella vakavasti onBecause your method is not only to ignore the corpses created by them, but also to ignore corpses that are created by neither side, that are irrelevant to your ideological agenda. - That's totally untrue. - Let me give you an example.
ne toimivat poistaakseen vähätelläkseen tai eliminoidakseen poikkeavat äänenpainot ja väärät näkökulmat koska ne eivät toimi instituution omien tarkoitusperien mukaisesti oletko mielestäsi paennut median ideologiselta sanelulta yhteisössö jossa vartuit?That's not the way institutions function, so they all work to exclude, or marginalise, or eliminate dissenting voices, or alternative perspectives and so on because they're dysfunctional. They're dysfunctional to the institution itself. Do you think you've escaped the ideological indoctrination of the media and society that you grew up in?
mitä yhteiskunnassa tehdään taloudellisen järjestelmän puitteissa lakien ja järjestelmän periaatteen kautta he dominoivat resurssien hallinta ja tarve täyttää heidän tarpeensa määrittää todella tiukat rajat poliittiselle järjestelmälle sekä ideologiselle järjestelmälleWithin the economic system, by law and in principle, they dominate. The control over resources, and the need to satisfy their interests imposes very sharp constraints on the political system and the ideological system.
Jos yhteenottoa lykätään, ja lykkäämisestä todella on kyse, - se puhkeaa kaiken kattavaksi, ideologiseksi sodaksi.But if conflict is postponed, and it can only be postponed, when it comes it will be all-out, ideological war.
Velvollisuus ylittää ideologiset eroavaisuudet.We have a duty that goes beyond our ideological differences.
että ideologiset näkemyksemme tästä taistelusta ovat täysin vastaikkaisissa suunnissa.that our ideological viewpoints of this fight are diametrically opposed.
Miten se ilmaisee esi―ideologisia piirteitä?How does it articulate pre-ideological elements?
Olen varma, että pääsemme sopuun ideologisissa asioissa. Sillä toisin kuin useimmat miehet, minä olen avoin uusille ideoille.I'm confident any ideological concerns you may have can be worked out to our mutual satisfaction, because unlike most men I know, I'm open to new ideas.
He tekivät koko nuorten sukupolvesta elektronisen Hizbollahin, jotka vihaavat heitä ideologisista syistä.I mean what they've done is to, is to turn an entire generation of kids into electronic hezbollah. Who hate them for ideological reasons.
Yhdysvaltojen hallitus määrittää terrorismin laittomaksi tai uhkaavaksi väkivallan käytöksi - hallituksien tai yhteisöjen pakottamiseksi tai painostamiseksi, - usein ideologisista tai poliittisista syistä.The U.S. Government defines terrorism as the unlawful use or threatened use of force or violence to intimidate or coerce governments or societies, often for ideological or political reasons.
Kaikki nämä ovat itsessään vapaasti kelluvia elementtejä, ― jotka tarjoutuvat erilaisille ideologisille kentille.All these in itself are free floating elements - which open themselves to different ideological fields.
Ne ovat aitapaaluja epävakaille ideologisille lipuille.They are the fence posts upon which unstable ideological flags are flown.
Aina kun jokin ideologinen teksti kehottaa ― koko ihmiskuntaa yhdistymään veljeydessä, ilossa ja niin edelleen ― tulisi kysyä, koskeeko se todella kaikkia?Whenever an ideological text says: "all humanity" - "unite in brotherhood, joy" and so on, - you should always ask: "Ok, ok, ok, but are this all, really all?" -
Cold River on kuin, - täydellinen ideologinen kasvualusta geneettiseen kloonaus fiaskoon.I mean, Cold River is, like, the perfect ideological breeding ground for a nature-nurture cloning fiasco.
Jokainen tehokas ideologinen tai poliittinen symboli tai viittaus ― tukeutuu tähän jähmettyneen nautinnon ulottuvuuteen, ― liiallisen, kivuliaan nautinnon jähmettyneeseen irvistykseen.Every effective political, ideological symbol - or symptom has to rely on this dimension of - petrified enjoyment. Of the frozen grimace of an excessive pleasure in pain.
Jos Aureliuksen viesti on tekaistu, pommitus ei ollut ideologinen.If the Aurelius note is a fake, we can assume that the bombing was not carried out for ideological reasons.
Jos asia on näin, kristinusko olisi eräänlainen ideologinen käänne ― juutalaisuuden syvästä, ravisuttavasta näkemyksestä.If this were to be the case then Christianity - would have been a kind of ideological, reversal - or pacification of the deep, much more - shattering Jewish insight.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'ideological':

None found.
Learning languages?