Đi conjugation

Conjugate đi - go

Attention: in Vietnamese, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide one pronouns, it is absolutely the same for the others.

Present tense

Vietnamese FormEnglish TranslationEx.
tôi
đi I go

Past tense

Vietnamese FormEnglish TranslationEx.
tôi
đã đi I went
tôi
đi rồi I went

Future tense

Vietnamese FormEnglish TranslationEx.
tôi
sẽ đi I will go

Present progressive tense

Vietnamese FormEnglish TranslationEx.
tôi
đang đi I am going

Past progressive tense

Vietnamese FormEnglish TranslationEx.
tôi
đã đang đi I was going

Future progressive tense

Vietnamese FormEnglish TranslationEx.
tôi
đang sẽ đi I will be going

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for đi

Examples of đi

Example in VietnameseTranslation in EnglishFm.
nhưng tôi phải đi.But I've gotta go.
Ông cứ lo bán rượu đi... và đừng xía vô chuyện của tôi. Shanssey.You just go on serving your watered-down liquor and keep out of my business, Shanssey.
Thế thì giết quách nó điLet him go and kill Royal Dog himself then.
Cố lên, cố lên nữa đi được rồi, nó hoạt động rồi, Con cử động được rồi.Try. Try and move your arm. - There we go.
Tuy nhiên thật không may, Chúng tôi kiểm tra nhanh hành lý của các bạn trong chuyến đi này.Unfortunately, we're going to have to do a quick luggage check search.
Có lẽ tôi đã đi vệ sinh.I maybe went to the bathroom.
Tay này đã đi thăm theo đoàn 2 lần rồi.This guy went through the tour twice.
Tôi đã đi đọc sách tiếng Anh, và cố hết sức để tránh có nếp nhăn và tàn nhang như những gì Helen đã dự đoán.So I went to read English books, and did my best to avoid the speccy, spotty fate that Helen had predicted for me.
Hãy nhìn những gì cô bé đã đi qua.Look what she went through.
Keller đe dọa đuổi việc tôi, vì vậy tôi... Tôi đã đi cùng với ông ta.Keller threatened my iob, so I iust- I went along with him.
Tyler bỏ đi rồi.Tyler went away.
- Bố cháu đi rồi mà.- He just went. - Let's go.
Không phải. Quầy tiếp tân nói... đã có người thanh toán và xách hành lý đi rồi.No, someone already did, and went up for her luggage.
Hắn đi rồi.Came and went.
Ảnh mới ở đây, nhưng đã đi rồi.He was here a minute ago, but he went.
"Nhưng ta vẫn sẽ đi"♪ But I will go
Còn đàn bò thì sao? Không có người đàn bò sẽ đi tản lạc.While you get the men, the four of us will go on in.
Mae và cô sẽ đi ngay bây giờ.Mae and you will go right now. Cheers!
Vậy thì anh sẽ đi.Then I will go...
- Tôi cũng sẽ đi- l will go too - l will go along
Tôi đang đi tìm thành phố Ophir mất tích.I am going to the lost city of Ophir.
Em đang đi "MayHongSun" với Yun...I am going to "MayHongSun" with Yun
Tôi đang đi tới khu giải trí.I am going to the recreation area.
Riêng tôi... ...tôi đang đi Cairo.Myself... I am going to Cairo.
- Và tôi đang đi tìm kiếm họ.And I am going to find them.

Questions and answers about đi conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about đi
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Vietnamese conjugation game!

Practice Vietnamese verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ảido
áilove
digo
đảhit
đãskin
đákick without using the sole
đedo
đèpress
đẻgive birth to
đềwrite
đểplace
đìgo
đodirty
đọdirty
đồsteam
Different length:
đaimalfunction
đãilong
đáipee
điểmpoint
điềnfill in
điềukite
điếucondole on someones death
điệukite
đinhnail
đòiclaim back
đóiteam
đổichange
đỗiteam
đốiteam
độicarry on head

Other Vietnamese verbs with the meaning go

Verb
di
dỉ
đì
đi đến
đi lại

Do you know these verbs?

VerbTranslation
dưngtrue
đệ trìnhsubmit
đệmnight
đềncome
đìgo
đi raget out
đi xuốngdo
địtfart
đọ mắtplay staring contest
đoái tưởngexchange ideas