Verebilmek conjugation

Conjugate verebilmek - give

Present tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
verebilirim I give
Sen
verebilirsin you give
O
verebilir he/she/it gives

Past tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
verebildim I gave

Present continuous tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
verebiliyorum I am giving

Future tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
verebileceğim I will give

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for verebilmek

There is no additional usage information for the verb verebilmek.

Examples of verebilmek

Example in TurkishTranslation in EnglishFm.
"Herzaman istediğimizi verebilmek kolay olmayabilir.""It's hard to give the way you'd like"
Aileme güzel bir Noel hediyesi verebilmek için tek şansım burası.This is the only chance I have to give my family a good Christmas.
Annene kan verebilmek için benimle arkadaş olman daha alçakça değil mi?I don't think it's worse than becoming friends so you could give your mother my blood.
Ayrıca, bir baba için kızına dünyayı verebilmek çok güzel.Besides, it is not every day a father can give the world to his child.
Açıkçası, bu adam benim kontenjanımı başka birine -verebilmek için derslerden kalmamı istiyor. -Tamam,bekle biraz.Honestly, I think this guy wants me to flunk out so he can give my seat to someone who deserves it.
"Bu hayatta sana mutluluk için söz veremem, ama diğer hayatta verebilirim.""I can't promise to give you happiness in this life, but in the next."
"Bunun yerine köyde harcaman için 6 peni verebilirim?"Suppose I give you sixpence to spend in the village instead? '
"Kendi öz oğlumu şimdiye kadar buralarda göremedim, "bu işi sana verebilirim" mi?"since I don't see my own son here right now, I might as well just give you the job?"
"Ve eğer pusulanız tutmuyorsa, size bir takım bilgelik incileri verebilirim.""And if the way your compass cannot keep, some pearls of wisdom to thee do I give."
"hey, sarılın bakalım" dersen... devam etmiş olacak, sana bunun garantisini verebilirim."hey, give me a hug"... that's not gonna cut it, I can assure you that.
"Bence dostumu bana verebilirsin."oh, I think you could give me my mate back again...
"Bir çiçek verebilirsin.""You can give me a flower"
"Daha fazlasını verebilirsin."You've more to give, don't hold back.
- Ailelerine onları hatırlatacak birşeyler verebilirsin.I mean, you can give their friends and family something they can recognize.
- Ama sigara verebilirsin.But give me a cigarette.
Ancak elektromanyetizm herşeyi verebilir ya da herşeyimizi alabilir.Yet magnetism gives and can take everything.
Aydınlığa karşı yalnızca karanlık kudret verebilir.Only night gives strength against the light.
Babası, uyuşturucu baronu. Bu sorun yaratabilir. Doğurmasından sonra anneyi öldürmeye karar verebilir.The father is a drug kingpin, which could pose a problem if he decided to kill its mother the minute she gives birth.
Başkomiser, eğer Briana Mathis aşağı atılırken arabayı Cory kullandıysa size anlaşma yapmanız için gereken her şeyi verebilir.Captain, if Cory am driving the car when Briana Mathis am pushed out of it, he gives you everything you need to make a deal.
Belki koşu ona bunlardan uzaklaşması için zaman verebilir.So maybe running gives her time off from all of that.
Sana yalnızca zayıflık verebildim.I gave you nothing but weakness.
Sanırım onlara bir "ses" verebildim.I think I gave them a voice.
Sana verebileceğim her şeyi vereceğim.I will give you everything that I can.

Questions and answers about verebilmek conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about verebilmek
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Turkish conjugation game!

Practice Turkish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
girebilmekenter to

Do you know these verbs?

VerbTranslation
usta elinden çıkmakexit skillful hands
ün salmakdo
üzümün çöpü armudun sapı var demekgarbage grapes means that the pear stem
varsayılmakassume
vecde gelmekcome ecstasies
vehme kapılmakdo
verdirtmekfind somebody who finds somebody to give
veresiye vermeksell on credit
verilmekdo
vurgulamakemphasize